Brazílie a vlastně celá Latinská Amerika je pro české exportéry v mnohém zajímavá destinace. Brazílie je společně s Mexikem nejvyspělejší země na jihoamerickém kontinentu, na druhou stranu jde o kulturně odlišnou zemi s množstvím specifik. Při navázání obchodních kontaktů je proto potřeba postupovat s vědomím těchto zvláštností.


Vycházet lze určitě z dobrého jména, které české výrobky v Brazílii mají. České produkty jsou vnímány jako kvalitní a za přijatelnou cenu. Brazílie je také nejvýznamnější partner pro Českou republiku na kontinentu. Značky jako Škoda nebo Baťa jsou v této zemi dobře známé, obchodní vztahy sahají až do dob Československa, takže je rozhodně na co navazovat. I proto ministerstvo průmyslu a obchodu zařadilo Brazílii jako zemi prioritního zájmu. Česká republika uzavřela už v roce 2009 s Brazílií Dohodu o hospodářské pomoci, která dále pomáhá rozvoji obchodu. Jeho objem rok od roku roste a nic nenaznačuje, že by se to mělo v následujících letech výrazně změnit.

Příležitosti v automotive, energetice i vojenském průmyslu
V posledních letech se z České republiky do Brazílie dovážely zejména výrobky ze segmentu automotive, čerpadla nebo dopravníky na kapaliny. Příležitosti pro exportéry jsou také v budování infrastruktury, konkrétně při stavbě silnic a železnic, energetice, těžebním a petrochemickém průmyslu a zdravotnictví. Zájem je tradičně také o české pivo a sklo. Nové možnosti jsou také ve vojenském průmyslu, i zde byla v roce 2010 podepsána bilaterální Smlouva o spolupráci v oblasti obrany.

Portugalština a osobní přítomnost nutná
Z těchto faktů je zřejmé, že pro české exportéry je Brazílie zajímavým trhem, o který stojí za to usilovat. Na druhou stranu existuje i mnoho překážek, které je potřeba překonat. Na tamním trhu panuje silná konkurence a domácí trh je uzavřený a komplikovaný díky rozsáhlé byrokracii. Poměrně složitý je také tamní bankovní a celní systém. Jednou z podmínek, jak se na trhu uplatnit, je také nutnost ovládat portugalštinu. Podle odborníků obeznámených se situací na místě není možné bez osobní přítomnosti a znalosti jazyka uzavřít žádný zajímavý byznys.

Veletrhy jako brána k příležitostem
Ideální pro vstup na brazilský trh je účast na některém z mnoha specializovaných veletrhů. Na nich je možné načerpat nejen množství potřebných informací, ale také získat osobní kontakty a zkušenosti. Je vhodné se také obrátit na některou specializovanou konzultantskou společnost. Ty se zabývají průzkumem trhu, poradenskou a zprostředkovatelskou činností i asistencí na veletrzích a výstavách. Pomoci může samozřejmě přímo honorární konzul, který má spolupráci v ekonomických oblastech rovněž v popisu práce. Poradit se lze také v kanceláři agentury Czech Trade, která sídlí v Sao Paulu.

Složitá cla i licence
Při každé zakázce je potřeba počítat s tím, že dovážený produkt bude na brazilském trhu dvakrát až třikrát dražší než u nás. Příčinou jsou dovozní přirážky a cla. Složitý je už samotný licenční systém, nepříliš průhledný je i proces certifikace. Vysoké náklady jsou spojeny s dovozovým řízením, nutná je také povinná registrace dovozní společnosti.

Uzavření kontraktu někdy trvá déle
Uzavírání samotného kontraktu probíhá často v neformální a uvolněné atmosféře. Na druhou stranu bývá někdy poněkud zdlouhavé, Brazilci si rádi nechávají čas a příliš nespěchají, jak je ostatně jejich naturelu blízké. S oblibou provádějí své obchodní partnery po městě, navštěvují s nimi kluby a restaurace, jsou pyšní na svou kulturu. Často teprve po absolvování těchto rituálních návštěv dojde k jednání o samotném byznysu. To nemusí být nutně na škodu, je dobré dobře poznat místní prostředí. Na druhou stranu je potřeba si pohlídat, zda jsou všechny aspekty transakce legální, protože v některých případech mohou partneři spoléhat, že se věci podaří nějak zařídit například pomocí úplatků nebo osobních konexí mimo běžný právní rámec. To není ostatně nic nového ani u nás. Každopádně Brazílie rozhodně stojí za vynaložené úsilí a může přinést velmi zajímavé exportní příležitosti. Rozhodně se jim ale musí jít naproti.

Připravil Tomáš Chalupa, Reportáže z průmyslu

Reklamní blok

image
Reklama

PC Help
Více informací zdeimage
Reklama

Mezinárodní veletrh drážní techniky, výrobků a služeb pro potřeby železniční a městské kolejové dopravy.
Více informací zde

image
Reklama

28. Mezinárodní stavební veletrh
Více informací zde
image
Reklama

Mezinárodní strojírenský veletrh je nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě.
Více informací zde