fbpx

Společnost Continental je obecně vnímána především jako výrobce kvalitních pneumatik s dlouholetou tradicí, která sahá až do roku 1871. Produkty značky Continental se však v rámci automobilového průmyslu ani zdaleka neomezují pouze na pneumatiky. V nabídce nalezneme například i brzdy, asistenční systémy či elektrické pohonné jednotky. To se týká i působení společnosti Continental v České republice, kde firma vedle produkce pneumatik v hojné míře vyvíjí a vyrábí rozmanitou škálu výrobků včetně nejmodernějších technologií budoucnosti.

Od svého založení má společnost Continental jeden hlavní cíl, kterým je ulehčovat mobilitu svým zákazníkům. Platilo to už před necelými 150 lety a dodnes se to nezměnilo. Stejně jako celé lidstvo i Continental ušel za tyto desítky let dlouhou cestu, která by nemohla být naplněna, nebýt kontinuálního vývoje a hledání nových řešení.

Continental byl ve své domovské zemi průkopníkem ve výrobě plášťů pro jízdní kola, jeho technologie byly využity při výrobě první německé vzducholodi LZ a na materiál hannoverské firmy se spoléhal při historicky premiérovém letu přes kanál La Manche i slavný letec Louis Blériot. Firma se vzpínajícím se koněm ve znaku má blízko i ke sportu. V minulosti sbírala cenné vavříny v automobilových závodech včetně F1 a nyní je mimo jiné jedním z hlavních partnerů cyklistické Tour de France.

Společnost Continental má dnes přes 240 tisíc zaměstnanců, působí v 60 zemích světa a patří k lídrům v oblasti bezpečnosti, úsporného provozu a inteligentních i dostupných řešení pro vozidla, stroje, provoz a dopravu. Značka Continental je jedním z největších dodavatelů automotive dílů pro světové automobilky a její produkty naleznete v útrobách téměř každého pozemního dopravního prostředku po celém světě.

Continental v Česku

V České republice se Continental úspěšně angažuje již od začátku devadesátých let minulého století, zaměstnává zde 17 tisíc lidí a dlouhodobě tu patří k nejvýznamnějším společnostem. Pozitivní vnímání firmy potvrzuje i soutěž Sodexo Zaměstnavatel roku, ve které český Continental pravidelně obsazuje medailové pozice.

Společnost Continental má v Česku své závody rozmístěny v celkem osmi různých lokalitách – vedle Otrokovic, kde se vyrábí pneumatiky, jsou to také pobočky v Horním Adršpachu, Brandýse nad Labem, Frenštátě pod Radhoštěm, Jičíně, Trutnově, Ostravě a Horšovském Týně.

V Horním Adršpachu, v příjemném prostředí na úpatí Krkonoš, se výroba soustředí na produkci komponent pro ostřikovací systémy automobilů. Čerpadla, trysky či hadicové systémy, které se v malé obci nedaleko polských hranic zhotoví, následně putují k více než 220 zákazníkům po celém světě.

Doménou dvou závodů v Brandýse nad Labem, jež dohromady zaměstnávají více než dva tisíce osob, jsou multimediální palubní přístroje, ale také například palivové dopravní jednotky nebo střešní moduly. V Brandýse nad Labem probíhá vedle produkce i vývoj nejmodernějších technologií, jenž se realizuje ve špičkově vybavených laboratořích.

 Už téměř 25 let se uskutečňuje výroba automobilové elektroniky, senzorů, ale také sedadlových masážních systémů ve Frenštátě pod Radhoštěm. Continental zde zaměstnává více než tři tisíce osob, z jejichž úsilí následně těží i renomovaní výrobci automobilů, jako je Ford, Daimler, Volkswagen, General Motors nebo BMW, kteří se na komponenty vyrobené ve Frenštátě dlouhodobě spoléhají.

Nejzásadnějším bezpečnostním prvkem každého automobilu jsou brzdy. A právě brzdnými systémy se zabývá podnik Continentalu v Jičíně. Přibližně 1800 zaměstnanců zde pracuje na jejich výrobě, ale také vývoji a testování. Pobočka v Jičíně se neustále rozvíjí a rozšiřuje svou specializaci.

V Trutnově vyrábí společnost Continental své produkty pod nedávno vzniklou značkou Vitesco Technologies. Výrobky z tohoto závodu jsou například motorové systémy i nejrůznější senzory a aktuátory. O kvalitě trutnovských výrobků hovoří i čísla – odběratelé v průměru vrací jeden produkt z jednoho milionu dodaných.

Špičkové odborníky má Continental i v Ostravě, kde se nachází dvě pobočky. Závod ContiTech Ostrava se orientuje na výrobu automobilových hadic, které můžeme nalézt i v útrobách exkluzivních vozů Ferrari. Samostatnou kapitolou je ostravské vývojové středisko pro senzory a aktuátory. R&D centrum je vybaveno prototypovou dílnou a laboratořemi s nejmodernějšími technologiemi. Vývoj je zacílen na teplotní, hladinové, tlakové, průtokové a mechatronické senzory. Tým ostravských expertů je tvořen silnou mezinárodní skupinou konstruktérů, vývojářů a inženýrů.

V neposlední řadě nesmíme zapomenout ani na závod v Horšovském Týně, který se stal součástí koncernu Continental v roce 2014. Společnost se pod hlavičkou značky AZ-Czech zaměřuje na výrobu forem na pneumatiky nebo termonožů pro zpracování umělých hmot.

Hi-tech technologie

V dnešní době ve společnosti rezonují témata, jako je digitalizace (případně virtuální realita), autonomní vozidla, ale také ekologie a s ní související udržitelnost. Continental si je toho velmi dobře vědom a těmto oblastem se intenzivně věnuje a investuje do nich velké úsilí.

Moderních trendů se Continental drží i ve vztahu k zaměstnancům. V závodech ve Frenštátě pod Radhoštěm a v Otrokovicích byla zavedena praxe, která spočívá v zaškolení zaměstnanců pomocí virtuální reality. Nováček na dané pozici je ponořen ve virtuálním světě, čímž je odstřižen od okolních ruchů. V bezpečném prostředí se učí, rozvíjí zručnost a získává jistotu – to vše navíc zábavnou formou. Hlavní výhodou nového přístupu je to, že zaškolení negeneruje žádný zbytečný odpad a rovněž je na minimum sníženo riziko možného pracovního úrazu.

Pokud odhlédneme od inovací v odvětví pneumatik, patří Continental díky svým divizím Automotive a Vitesco Technologies k lídrům i na poli technologického pokroku. Příkladem mohou být v poslední době uvedené novinky, které by do budoucna mohly posunout standardy v automobilovém průmyslu.

Uvést lze systém Right-Turn Assist, jehož cílem je usnadnit řidiči v komplikovaných situacích odbočení doprava. Velmi důmyslný je i nedávno zdokonalený systém Intelligent Glass Control. Tato technologie proměňuje okna automobilu ve funkční prvky a propojuje je s palubními systémy.

S Vitesco Technologies do budoucnosti

Continental nepodceňuje ani nástup elektrických automobilů. Očekává se, že do roku 2030 bude podíl elektrických a hybridních vozů na silnicích činit 50 procent. Tuto oblast má na starost společnost Vitesco Technologies, která vyvíjí technologie pro nastupující pohony (elektromotory či mild-hybridní systémy do spalovacích motorů).

Společnost začala naplno podnikat pod vlastním názvem na vývoji široké řady pohonných ústrojí teprve v říjnu 2019, kdy společnost Continental vyčlenila divizi Powertrain, která si následně změnila název na Vitesco Technologies. Název společnosti vychází ze slov „Vitesco", jež odkazuje na rychlost a flexibilitu, zatímco pojem „Technologies" na závazek poskytovat inovativní technologie. Cílem společnosti je dosáhnout ekologicky čisté a udržitelné dopravy, přičemž Vitesco Technologies chce být v tomto ohledu na špici i do budoucna. Tato změna se dotkla také českých závodů, konkrétně Vitesco Technologies Frenštát pod Radhoštěm a Trutnov.

Společnost Continental si uvědomuje i svou odpovědnost vůči životnímu prostředí. V roce 2013 se firma zavázala, že do roku 2020 ve svých závodech po celém světě sníží spotřebu energie nutné na vznik jednoho tisíce výrobků o 20 procent.

 Diskuze

Doporučujeme

Technologie Siemens pomáhají s tepelnou ochranou největšího slunečního dalekohledu na světě

Největší sluneční dalekohled na světě nazvaný Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST) je vysoký 41,5 m a nachází se na havajském ostrově Maui. Umožňuje získávat doposud nejdetailnější záběry Slunce a vědci díky němu mohou pozorovat sluneční povrch přesněji než dříve. Velkou výzvu při vývoji dalekohledu DKIST představovala konstrukce speciálního systému na minimalizaci sluneční energie, kterou dalekohled při pozorování slunce absorbuje. Společnost Aavid Thermacore, která pro teleskop dodala tepelné technologie využila softwarového řešení Siemens, které dokáže snížit tepelnou energii z 2,5 MW/m2 na pouhých 300 W. Navíc dokáže zajistit, aby vyzařované teplo nesnižovalo kvalitu obrazu dalekohledu, což je pro vědecké účely naprosto zásadní.

„Přání otcem myšlenky.“

Vážení čtenáři,

je jisté, že v průběhu dalších deseti let se ekonomika a průmysl výrazně promění. Imperativ snižování nákladů si vynutí další investice do vývoje a výzkumu, nepřetržité zavádění inovací i nových technologií do výroby a její automatizaci, digitalizaci a robotizaci. Zákazníci i veřejné mínění budou vyvíjet stále větší tlak na šetrná, úsporná a udržitelná řešení v oblasti průmyslové produkce i energetiky. Konkurenční prostředí se tak velmi citelně přiostří a obstojí v něm jen ty podnikatelské subjekty, které tento vývoj dokážou včas předvídat a budou schopny se rychle i účinně přizpůsobit.