fbpx
DGS Druckguss Systeme AG je celosvětově působící společností se sídlem v St. Gallen. Společnost vznikla z bývalé slévárny firmy Bühler AG, takže má široké zkušenosti z více než padesátileté výroby a ovládá různé procesy tlakového lití. Na rychle se měnícím trhu je přizpůsobivost žádaná. V posledních letech se firma intenzivně zaměřuje na svou hlavní obchodní činnost, tlakové lití hliníku a magnézia. Mezi její největší odběratele patří společnosti Daimler, Audi nebo Basf. V Česku chce společnost postavit nový výrobní závod.

Řekněte nám ve stručnosti něco o liberecké pobočce společnosti DGS.


Skupina DGS působí celkem na třech lokalitách – mateřská firma se nachází ve Švýcarsku ve městě St. Gallen, a má dvě pobočky. Jedna je v Liberci a druhá v Číně ve městě Nansha. Liberecká DGS byla založena v roce 1991 jako „garážová“ slévárna. Postupem let se vypracovala až do dnešní podoby moderní slévárny se zaměřením na slitiny hliníku pro díly do karoserií, řízení a agregátů různých sérií, především pro automobilový průmysl. Na 80 procent výroby je vyváženo do zahraničí a zbývající podíl je dodáván zákazníkům v České republice.

Jak se vám dařilo v loňském roce?

Celkově byl rok 2019 náročnější ve srovnání s rokem 2018. Většina firem čelila poklesu výroby v automobilovém průmyslu. Nás se to dotklo poklesem tržeb o 10 procent oproti rozpočtu, což mělo přímý dopad na odpovídající redukci a optimalizaci všech nákladů. Na druhé straně se rozhodlo, že firma DGS bude v ČR expandovat. Vybudováním nového závodu zvýšíme své kapacity ve výrobě strukturálních dílů z hliníkových a magneziových slitin s následnými operacemi zpracování, včetně montáží a povrchových úprav tak, abychom dosáhli maximální přidané hodnoty a nabídli našim zákazníkům maximální servis. V posledních 4 letech jsme zainvestovali do infrastruktury a výrobních technologií 750 milionů korun.

Získali jste cenu ASGO za úsporu energií, jak jste na tom v oblasti emisí a ekologické výroby?

Naše firma obdržela Integrované povolení pro výrobu tlakově litých odlitků vydané referátem životního prostředí Krajského úřadu Liberec, který jasně definuje emise ze všech činností, které naše firma provozuje. Podléháme také každoročně několikadennímu auditu, který se zakládá na měření a plnění jednotlivých limitů. Při posledním auditu v loňském roce jsme neměli žádnou odchylku. Jako příklad můžeme uvést, že jsme v roce 2019 vynaložili investici za 12 milionů korun do vakuového čištění průmyslových vod s tím, že vyčištěná voda je 100 procentně využitá zpět ve výrobním procesu pro chlazení technologií, a tímto jsme zredukovali potřebu vody o 70 procent. Pro představu jsme tímto ušetřili 2 500 000 litrů vody za 7 měsíců. Rekuperujeme také energii pro vytápění veškerých výrobních i administrativních prostor vč. ohřevu vody.

Jaké jsou vaše vize do budoucna?

Chceme být rovnocenným a dlouhodobým partnerem pro naše zákazníky, využívat nejmodernější dostupné technologie v našem oboru, včetně automatizace a Průmyslu 4.0. Co se týče výroby SD, chceme být jedničkou na trhu. Je pro nás také důležitá firemní kultura a celkové klima ve firmě, aby naši zaměstnanci měli zdravě vyvážen pracovní a soukromý život. Snažíme se vytvářet příjemné pracovní podmínky a prostředí a v neposlední řadě produkovat výrobu s minimální zátěží na životní prostředí a v souladu s legislativou EU.

Jak je těžké získávat nové zaměstnance?

Nedostatek pracovníků ve výrobních provozech je dnes tzv. denním chlebem. U nás nové spolupracovníky vše naučíme, takže se nemusí ničeho obávat. Firma si je vědoma, že základem je i slušné finanční ohodnocení a v době, kdy je obecně nedostatek pracovníků, také nabízené benefity.

I přesto, že jsme součástí velké švýcarské skupiny DGS, oficiálním jazykem je u nás čeština, takže si tu všichni dobře rozumíme. Naší férovou nabídkou je to, že svým zaměstnancům pomáháme být úspěšní. Jedině tak můžeme být úspěšní jako firma.

Máte i vlastní učňovský program v St. Gallen, řeknete nám něco o něm?

V St. Gallenu si DGS v rámci učňovského programu vychovává mladé kolegy pro své profese. Jde o státem garantované propojení škol a firem pro studenty středních i učňovských škol. Tito studenti po absolvování víceleté praxe pak velmi často zůstávají ve firmách a rozvíjejí své dovednosti dále. V Liberci se snažíme spolupracovat se středními a učňovskými školami. Pro studenty zajišťujeme odborné praxe i exkurze. Absolventy technických oborů následně podporujeme v jejich odborném růstu začleněním do pracovních skupin v našich provozech. To, že dodáváme díly pro automobilový průmysl, pro ty nejnáročnější zákazníky, je díky týmu výborných zaměstnanců, které jejich práce baví, i když je často náročná

Diskuze

Doporučujeme

Jak rok 2020 změnil vnímání bezpečnosti a jaké jsou trendy tohoto oboru? To prozradí veletrh FOR ARCH

Praha, 3. srpna 2020 – Letos pojem bezpečnost změnil svůj význam. Změnily ho epidemie, karanténa, home office, kybernetické útoky. S tím související opatření spolu se stále vysokým procentem krádeží dávají smysl tématu bezpečnost na stavebním veletrhu FOR ARCH, který se bude konat v PVA EXPO PRAHA od 22. do 26. září. Tradiční rozšíření o požární bezpečnost, související osvětlení, chytré instalace i výstavu FOR CITY zaměřenou na inovace pro města, obce a regiony tvoří zajímavou synergii. Oficiálními vozy veletrhu jsou automobily značky FORD. Generálním partnerem veletrhu FOR ARCH je Skupina ČEZ.

Technologie Siemens pomáhají s tepelnou ochranou největšího slunečního dalekohledu na světě

Největší sluneční dalekohled na světě nazvaný Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST) je vysoký 41,5 m a nachází se na havajském ostrově Maui. Umožňuje získávat doposud nejdetailnější záběry Slunce a vědci díky němu mohou pozorovat sluneční povrch přesněji než dříve. Velkou výzvu při vývoji dalekohledu DKIST představovala konstrukce speciálního systému na minimalizaci sluneční energie, kterou dalekohled při pozorování slunce absorbuje. Společnost Aavid Thermacore, která pro teleskop dodala tepelné technologie využila softwarového řešení Siemens, které dokáže snížit tepelnou energii z 2,5 MW/m2 na pouhých 300 W. Navíc dokáže zajistit, aby vyzařované teplo nesnižovalo kvalitu obrazu dalekohledu, což je pro vědecké účely naprosto zásadní.