fbpx

Možná jste ani netušili, že ve většině osobních automobilů naleznete i kousek Mubea. Tyto komponenty vyrábí Mubea ve svých závodech po celém světě – a to již přes 100 let. Historie společnosti se totiž začala psát již v roce 1916 a zakladatel této firmy Dr. Joseph Muhr si v té době jistě nedovedl představit, kam až jeho nástupci v rodinném podniku dojdou. Mubea má v současné době už 50 poboček v 19 zemích světa, zaměstnává přes 13 000 zaměstnanců a stala se jedním z nejvýznamnějších dodavatelů automobilového průmyslu.


Mubea se zaměřuje na výzkum, vývoj a výrobu odlehčených komponent. V duchu motta společnosti „lehký – efektivní – globální" se snaží přicházet s neustálými inovacemi v podobě nových materiálů i technologií. Tím, že se soustřeďuje na odlehčení svých produktů, klade velký důraz i na ochranu životního prostředí. Odlehčením jednotlivých komponentů totiž snižuje celkovou hmotnost automobilu, tím i nároky na jeho spotřebu, což vede ke snižování emisí. Použitím dílů z karbonových vláken nebo použitím plastů v napínáku klínového řemene tak Mubea redukuje hmotnost automobilů. V případě rámu do sedaček dokáže díky svařovaným dílům z flexibilně válcovaného plechu snížit hmotnost dílů při stejných mechanických vlastnostech o 1,8 kilogramu. Vzhledem k tomu, že karbonové komponenty mají díky rostoucím požadavkům na lehké a současně bezpečné konstrukce velmi silný potenciál pro budoucí využití, koupila Mubea v minulém roce společnost Flamm, která se zabývá výrobou komponentů do letadel a rozšířila tak své portfolio výrobků i o tento segment.

Hlavním faktorem, který podporuje prostředí pro inovace a úspěch firmy, je také zaměření společnosti na své zaměstnance. Mubea si sama vychovává a vzdělává odborníky a vedoucí pracovníky a trvale investuje do vzdělání našich zaměstnanců na všech úrovních vývoje, výroby a managementu. Skupina Mubea vytvořila v posledních šesti letech víc než 5000 nových pracovních míst po celém světě. Jako mezinárodní zaměstnavatel nabízí nejen zajištěné a atraktivní zaměstnání, ale také vynikající příležitosti pro kariérní rozvoj.

V České republice má společnost Mubea závody v Žebráku, Prostějově, Dolních Kralovicích a Olomouci. Závod v Žebráku tento rok oslaví 25 výročí od svého založení a u této příležitosti se na jaře budou konat oslavy spojené se dnem otevřených dveří v novém vývojovém centru. Toto centrum bylo postavené za pomoci dotace z fondu Evropské unie a budou se v něm testovat a vyvíjet především součásti spalovacích motorů pro automobilky jako BMW, Daimler, VW, Audi, Renault, GM, Volvo, Jaguar Land Rover a další. V budově je umístěna prototypová dílna, obráběcí centrum, životnostní zkušebna a akustické testovací centrum. Najdete zde i laboratoř vybavenou 3D a laserovými mikroskopy, zařízeními pro spektrální a metalografickou analýzu, trhačkami a klimatickými komorami.

Další novinkou v tomto roce je založení Nadace Mubea v České republice. Mubea dlouhodobě podporuje charitativní projekty ve všech lokalitách, kde působí. Principem této Nadace je, že každý zaměstnanec může přispět na vybrané charitativní projekty jednorázovou částkou nebo pravidelnými příspěvky. Tyto částky od svých zaměstnanců pak společnost Mubea znásobí a předá vybraným organizacím. V roce 2019 už jsme podpořili přes Nadaci Mubea Dětský domov Pepa v Příbrami, Dětský domov v Berouně, Fakultní nemocnici Motol a Dům seniorů Háj v Ledči nad Sázavou. Na tyto projekty může přispívat i veřejnost, a to na účet Nadace číslo 1387552858/2700.

V prostředí vysoce konkurenčního trhu práce v České republice klade Mubea také velký důraz na spolupráci se středními a vysokými školami. Studentům vysokých škol během studia poskytuje stipendia a spolupráci ve formě praxe, training programů a nabízí také spolupráci na bakalářských a diplomových pracích. V Plzni a v Praze byly otevřeny kanceláře v blízkosti technických vysokých škol, kam mohou studenti docházet a pracovat na konkrétních projektech souvisejících s výrobou. V závodě Žebrák i v Prostějově má Mubea navíc vlastní učňovská střediska, která s velkou úspěšností dodávají po ukončení středních škol do výrob hotové vyškolené pracovníky. Nejen proto je Mubea již po více než jedno století předním dodavatelem na trhu.

Diskuze

Doporučujeme

Technologie Siemens pomáhají s tepelnou ochranou největšího slunečního dalekohledu na světě

Největší sluneční dalekohled na světě nazvaný Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST) je vysoký 41,5 m a nachází se na havajském ostrově Maui. Umožňuje získávat doposud nejdetailnější záběry Slunce a vědci díky němu mohou pozorovat sluneční povrch přesněji než dříve. Velkou výzvu při vývoji dalekohledu DKIST představovala konstrukce speciálního systému na minimalizaci sluneční energie, kterou dalekohled při pozorování slunce absorbuje. Společnost Aavid Thermacore, která pro teleskop dodala tepelné technologie využila softwarového řešení Siemens, které dokáže snížit tepelnou energii z 2,5 MW/m2 na pouhých 300 W. Navíc dokáže zajistit, aby vyzařované teplo nesnižovalo kvalitu obrazu dalekohledu, což je pro vědecké účely naprosto zásadní.

„Přání otcem myšlenky.“

Vážení čtenáři,

je jisté, že v průběhu dalších deseti let se ekonomika a průmysl výrazně promění. Imperativ snižování nákladů si vynutí další investice do vývoje a výzkumu, nepřetržité zavádění inovací i nových technologií do výroby a její automatizaci, digitalizaci a robotizaci. Zákazníci i veřejné mínění budou vyvíjet stále větší tlak na šetrná, úsporná a udržitelná řešení v oblasti průmyslové produkce i energetiky. Konkurenční prostředí se tak velmi citelně přiostří a obstojí v něm jen ty podnikatelské subjekty, které tento vývoj dokážou včas předvídat a budou schopny se rychle i účinně přizpůsobit.