fbpx

Po letech hospodářsky neuspokojivých výsledků čekají Českou poštu, s.p., systémové změny. Podle nedávno zveřejněného restrukturalizačního plánu bude společnost v zisku již v roce 2021. „Je to ambiciózní plán, a splní-
me ho," říká tiskový mluvčí České pošty Matyáš Vitík v rozhovoru pro Reportáže z průmyslu.

SAKO Brno, a. s., poskytuje komplexní služby v oblasti odpadového hospodářství pro města, obce, obchodní společnosti, živnostníky a občany. Jejím 100procentním vlastníkem je statutární město Brno, přičemž dlouhodobě patří k nejstabilnějším společnostem na poli odpadového hospodářství v regionu. „Naše společnost má jako dodavatel tepelné a elektrické energie vyrobené z odpadu významnou pozici v energetické infrastruktuře města," říká Ing. Karel Jelínek, ředitel společnosti, v rozhovoru pro Reportáže z průmyslu.

JUTA je významný český výrobce materiálů pro stavebnictví, zemědělství, sport a další odvětví. Přes veškeré její úspěchy se během rozhovoru se statutárním ředitelem Ing. Jiřím Hlavatým dozvíte, že v zákulisí panuje spousta neduhů, na kterých je třeba pracovat, zatímco o úspěších hovoří skromně. Možná právě to je podstatou toho, že se firmě daří: „Hlavně si nenamlouvat, že jsme v něčem špička a že jde všechno jako na drátkách…"

DB Schenker již více než čtvrtstoletí úspěšně působí v ČR v oblasti poskytování integrovaných logistických řešení a globálních spedičních služeb. Na to, jak se společnosti v končícím roce 2018 dařilo, jsme se zeptali ředitele společnosti Ing. Tomáše Holomouckého. „Letos jsme se ještě více zaměřili na růst efektivity, optimalizaci procesů, vytížení přepravních linek a ziskovost našich služeb," říká v rozhovoru pro Reportáže z průmyslu.

Doporučujeme

Technologie Siemens pomáhají s tepelnou ochranou největšího slunečního dalekohledu na světě

Největší sluneční dalekohled na světě nazvaný Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST) je vysoký 41,5 m a nachází se na havajském ostrově Maui. Umožňuje získávat doposud nejdetailnější záběry Slunce a vědci díky němu mohou pozorovat sluneční povrch přesněji než dříve. Velkou výzvu při vývoji dalekohledu DKIST představovala konstrukce speciálního systému na minimalizaci sluneční energie, kterou dalekohled při pozorování slunce absorbuje. Společnost Aavid Thermacore, která pro teleskop dodala tepelné technologie využila softwarového řešení Siemens, které dokáže snížit tepelnou energii z 2,5 MW/m2 na pouhých 300 W. Navíc dokáže zajistit, aby vyzařované teplo nesnižovalo kvalitu obrazu dalekohledu, což je pro vědecké účely naprosto zásadní.

„Přání otcem myšlenky.“

Vážení čtenáři,

je jisté, že v průběhu dalších deseti let se ekonomika a průmysl výrazně promění. Imperativ snižování nákladů si vynutí další investice do vývoje a výzkumu, nepřetržité zavádění inovací i nových technologií do výroby a její automatizaci, digitalizaci a robotizaci. Zákazníci i veřejné mínění budou vyvíjet stále větší tlak na šetrná, úsporná a udržitelná řešení v oblasti průmyslové produkce i energetiky. Konkurenční prostředí se tak velmi citelně přiostří a obstojí v něm jen ty podnikatelské subjekty, které tento vývoj dokážou včas předvídat a budou schopny se rychle i účinně přizpůsobit.