Plzeň, 29. 4. 2016 – Auditované a konsolidované tržby české strojírenské jedničky skupiny Škoda Transportation za loňský rok dosáhly rekordní částky 18,3 mld. korun. Ve srovnání s rokem 2014 se jedná zhruba o jedenácti procentní nárůst. Čistý zisk celé skupiny představoval 588 milionů korun. Hospodářské výsledky jsou uváděny podle mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS).
Zdroj: ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

Skupina Škoda Transportation potvrdila výší tržeb své postavení největší firmy zabývající se dopravním strojírenstvím ve střední a východní Evropě. Mezi hlavní aktivity skupiny se silným postavením na domácím i zahraničním trhu patří především výroba tramvají, příměstských elektrických vlaků, lokomotiv a trolejbusů.

V roce 2015 vyrobila skupina Škoda Transportation 92 nízkopodlažních moderních tramvají, z nichž většina šla do zahraničí, a to především do slovenského hlavního města Bratislava a do turecké Konye. Zároveň také vyrobila více než 250 trolejbusů a trakčních výzbrojí pro trolejbusy. Celkový podíl exportu skupiny dosáhl 54 %. Z klíčových zahraničních zakázek uzavřených v roce 2015 lze jmenovat například osm vozů metra pro ruský Petrohrad za 1,6 miliardy korun.

Skupina Škoda Transportation v roce 2015 významně posílila v zahraničí. Koupila totiž kontrolní podíl ve finské společnosti Transtech. Jedná se o jediného finského výrobce železničních a městských kolejových vozidel, který má každoročně několikamiliardové obraty, a v současnosti zaměstnává přibližně 500 lidí.

Skupina firem Škoda Transportation loni zaměstnávala celkem 5 574 lidí, což byl nárůst o téměř tisíc zaměstnanců. Do výzkumu a vývoje každoročně investuje zhruba miliardu korun, za rok 2015 se tato částka vyšplhala zhruba na 1 033 milionů korun.

Zdroj: ŠKODA TRANSPORTATION a.s.