Společnost TTS energo s.r.o. působí na trhu s teplem. Ze tří tepláren dodává teplo většině obyvatel Třebíče, celkem se jedná o více než 500 odběrných míst. Mezi odběratele patří školy, školky, nemocnice, průmyslové objekty, rodinné domy a také bytové domy, ve kterých je necelých deset tisíc bytů. Dodávky tepla jsou realizovány z více než 90 procent pomocí kotlů na spalování biomasy. S ředitelem společnosti TTS energo Richardem Horkým jsme mluvili především o aktuálním vývoji ve firmě, kterou řídí.

Voda je z pohledu energetiky stále globálně nejvýznamnějším obnovitelným zdrojem energie. Aktuálně se ve světě staví na 3700 hydroenergetických projektů. I když geografické podmínky střední a východní Evropy neumožňují využívat vodní zdroje jako v Asii či Jižní Americe, v rámci plánovaného odklonu od uhlí jde o významný obnovitelný zdroj výroby elektrické energie. Jaký má hydroenergetika potenciál na Slovensku a v České republice? Na to jsme se ptali Iva Tichého, člena představenstva společnosti ZAT a.s., která dodává řídicí systémy pro energetiku a průmysl téměř do 70 zemí světa.

Elektrárna Mělník leží přibližně třináct kilometrů pod soutokem Labe a Vltavy. Skládá se ze tří technologických celků, vybudovaných postupně v šedesátých a sedmdesátých letech 20. století jako komplex kondenzačních elektráren spalujících hnědé uhlí dopravované vlaky ze severočeských a západočeských dolů. Tři výrobní provozy v rámci skupiny ČEZ provozuje společnost Energotrans, a.s. S tiskovým mluvčím společnosti ČEZ, a. s., pro severní Čechy Otou Schneppem jsme hovořili o modernizaci elektrárny v souvislosti se zpřísňujícími se ekologickými limity.

Již více než sto let je vlámská firma Vyncke jedním z předních světových hráčů v oblasti energetických zdrojů vyrábějících energii spalováním odpadů na bázi biomasy. „Dnes dokážeme vyrobit energii z čehokoliv, co je rostlinného původu," říká jednatel české pobočky Vyncke s.r.o. Petr Salvet.