fbpx

Čtyři kilometry nových horkovodů a k tomu čtrnáct výměníkových stanic vybudují Teplárny Brno v areálu brněnského výstaviště. Rozsáhlá rekonstrukce parovodní sítě, která je výsledkem dohody společnosti s Veletrhy Brno (BVV), se uskuteční po ukončení topné sezóny v roce 2021. „Nové horkovody budou připraveny zásobovat teplem kromě stávajících budov i ty plánované, zejména pak novou multifunkční halu včetně navazujícího zázemí a prostor zajišťujících služby návštěvníkům kulturně-sportovních akcí. Stavba této haly je jednou z našich priorit, a proto je potřeba vše připravit tak, aby se skutečně za rok mohlo začít s výstavbou," uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Kromě dodávek tepla nabídnou Teplárny Brno také chlad s využitím technologie absorpčního chlazení, kdy je k výrobě chladu využita energie v horké vodě. „Tato novinka v naší nabídce je reakcí na stále se proměňující klimatické podmínky. Předpokládáme, že pro developery obytných i administrativních komplexu bude zajištění a možnost kompletní dodávky tepla i chladu zajímavým produktem," doplnil generální ředitel Tepláren Brno Petr Fajmon.

S přestavbou zastaralých parovodů na moderní horkovody začaly Teplárny Brno před deseti lety. Čistě horkovodní rozvodná soustava by Brno měla zásobovat v roce 2023.  Horká voda bude pro teplárny znamenat úsporu přes sto milionů korun ročně, každá z přepojených domácností ušetří v ročních nákladech za teplo zhruba 1500 korun. Rekonstrukce má i značný ekologický přínos. Každý kilometr nahrazených parovodů znamená roční snížení emisí cca o 336 tun CO2.

www.teplarny.cz

Diskuze

Doporučujeme

Technologie Siemens pomáhají s tepelnou ochranou největšího slunečního dalekohledu na světě

Největší sluneční dalekohled na světě nazvaný Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST) je vysoký 41,5 m a nachází se na havajském ostrově Maui. Umožňuje získávat doposud nejdetailnější záběry Slunce a vědci díky němu mohou pozorovat sluneční povrch přesněji než dříve. Velkou výzvu při vývoji dalekohledu DKIST představovala konstrukce speciálního systému na minimalizaci sluneční energie, kterou dalekohled při pozorování slunce absorbuje. Společnost Aavid Thermacore, která pro teleskop dodala tepelné technologie využila softwarového řešení Siemens, které dokáže snížit tepelnou energii z 2,5 MW/m2 na pouhých 300 W. Navíc dokáže zajistit, aby vyzařované teplo nesnižovalo kvalitu obrazu dalekohledu, což je pro vědecké účely naprosto zásadní.

„Přání otcem myšlenky.“

Vážení čtenáři,

je jisté, že v průběhu dalších deseti let se ekonomika a průmysl výrazně promění. Imperativ snižování nákladů si vynutí další investice do vývoje a výzkumu, nepřetržité zavádění inovací i nových technologií do výroby a její automatizaci, digitalizaci a robotizaci. Zákazníci i veřejné mínění budou vyvíjet stále větší tlak na šetrná, úsporná a udržitelná řešení v oblasti průmyslové produkce i energetiky. Konkurenční prostředí se tak velmi citelně přiostří a obstojí v něm jen ty podnikatelské subjekty, které tento vývoj dokážou včas předvídat a budou schopny se rychle i účinně přizpůsobit.