fbpx

Olomoucká firma Koyo Bearings investovala přes 90 mil. Kč do výstavby nové kalící linky. Jedná se o největší jednorázovou investici od jejího založení. Jedním z rozhodovacích faktorů pro výstavbu průběžné kalící pece bylo navýšení objemu výroby, což umožní mít dostatečnou kapacitu pro jeho plánovaný růst.

V současnosti jsou tedy v olomouckém závodě k dispozici dvě kalící pece, které budou v provozu souběžně. Jejich paralelním provozem nebude ohrožen výrobní tok v případě výpadku jedné z nich. Také umožní lépe plánovat a provádět preventivní údržbu kalírny, neboť současná kalící linka vyrábí v nepřetržitém režimu. Plánovaný objem kalených výrobků v nové peci je až 220 kg ložiskových kroužků za hodinu, což je cca 40 000 kusů výrobků za den. Firmě se daří neustále získávat nové nominace od zákazníků, proto tuto velkou investici považuje za velmi výhodnou. „Specialitou kalících pecí, používaných v našem závodě, je kalení v solné lázni, kdy je teplota z počátečních 830 až 870°C snížena na 180 až 210°C. Následné popouštění probíhá za teploty 180 až 310°C dle typu ložiska. Kalení materiálu v solné lázni je šetrnější k tenkostěnným ložiskovým kroužkům, jejichž výrobou jsme se začali zabývat především kvůli nastolenému downsizingu automobilů. Sůl pro kalení recyklujeme pomocí odsolovače, který separuje sůl od vody. Sůl je tak zpětně využita, čímž ročně ušetříme až 128 tun odpadu, který by musel být zlikvidován jako nebezpečný odpad," vyjádřil se k výstavbě nové kalírny ředitel závodu Petr Novák.

Přípravná fáze projektu a samotná fyzická instalace ve firmě Koyo Bearings trvala déle než rok a půl. Zejména proto, že kalící pec byla vyráběná na zakázku, kdy je obvyklá dodací lhůta delší než 12 měsíců. Před samotnou instalací linky bylo třeba provést stavební úpravy prostoru výrobní haly, kde původně byla část soustružny. Po výstavbě nových stěn bylo třeba zajistit rozšíření inženýrských sítí pro dodávku elektrického proudu, metanolu, dusíku, apod. I přes to, že se jedná o komplexní celek, na dodávce technologie kalení pracovalo šest dodavatelů a více než 30 firem na přípravných a instalačních pracích. Než bude linka spuštěna do plného chodu, bude třeba během testovacího provozu vychytat případné nedostatky. Do zkušebního provozu, během kterého firma vyrobí testovací vzorky, byla linka uvedena na konci března. Do ostrého provozu by měla linka přejít v druhé polovině fiskálního roku 2020.

V uplynulých letech společnost primárně investovala do strojového parku v souladu s Průmyslem 4.0, automatizací a digitalizací. Díky moderním strojům se také daří zlepšovat bezpečnost a pracovní prostředí operátorů, snižovat zmetkovitost výrobků, výrobní čas a celkové seřizovací časy strojů. Výstupní kvalita daných produktů je mnohem vyšší, a spolu s ní stoupá i spokojenost zákazníků a konkurenceschopnost olomouckého závodu. Další oblastí, kde firma významně investuje, je oblast soustružny. Důvodem je převod externího soustružení na interní. V nedávné době firma dokončila koupi tří nových soustruhů značky Okuma za 22 milionů Kč, čímž se celkový počet soustruhů ve firmě navýšil na 22 strojů. Jelikož olomoucká společnost pracuje v souladu s životním prostředím, investovala velkou část finančních prostředků na opatření pro snížení energetické náročnosti nebo do zeleně v okolí. Mezi schválené projekty patří instalace fotovoltaických elektráren na střechu závodu, výměna vzduchotechniky za vzduchotechniku s rekuperací nebo instalace separátoru na odpadní emulze a prací vodu. Dále připravuje projekt pro lisování brusných kalů na filtraci, pračku na špinavé filtry z odsávání a vylepšení výše zmiňovaného odsolovače na kalírně.

Společnost Koyo Bearings Česká republika s.r.o. sídlí v Olomouci a je součástí japonské nadnárodní JTEKT Corporation. Ta se řadí mezi přední světové dodavatele pro automobilový průmysl v oblasti řízení, výroby ložisek, komponent do automobilů a výrobě strojů a zařízení.  Výrobní firma Koyo zaměstnává 500 kmenových zaměstnanců. Za dobu své existence obdržela řadu významných ocenění včetně pětinásobného titulu Zaměstnavatel Olomouckého kraje. Čtyřikrát se stala Dodavatelem pro Auto roku v ČR, naposledy pro rok 2019. V uplynulém roce obdržela firma ocenění Národní cena za společenskou odpovědnost a Národní cenu za kvalitu.  V roce 2019 také obdržela certifikaci Podnik podporující zdraví.

Více informací na: http://www.koyobearings.cz/uvod/

Diskuze

Doporučujeme

TOMATEX řídí své podnikové procesy s ERP QAD

foto: TOMATEX Otrokovice a.s.

Firma TOMATEX Otrokovice a.s., člen skupiny CIDEM Holding, výrobce interiérových dílů pro automobilový průmysl a zpracovatel textilních materiálů a usní se rozhodl pro implementaci ERP QAD. Smlouvu o implementaci podepsal TOMATEX na jaře se společností Minerva ČR.

Nový sklad na Pardubicku za půl miliardy korun je řízený pomocí indukce

foto: MD logistika

Společnost MD logistika uvádí do provozu svůj největší sklad pro suché zboží. Hala pro 40 tisíc paletových míst využívá pro naskladňování techniku řízenou pomocí indukce. Vybudování skladu představuje pro firmu investici blížící se půl miliardě korun. Téměř tři čtvrtiny plochy bude využívat společnost JUSDA Europe pro spotřební elektroniku a součástky do automobilového průmyslu. Sklad vybudovala pardubická stavební firma MARHOLD během jednoho roku.