fbpx

Praha 1. 6. 2020 – Vzhledem k nedostatku kvalifikovaných pracovníků na trhu jsme se zajímali i o to, zdali mají projektové společnosti dostatek projektantů specialistů. Tři čtvrtiny z dotázaných společností má těchto pracovníků nedostatek (74 %), zbylých 26 % nedostatek těchto specialistů nepociťuje. Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q2/2020, zpracované analytickou společností CEEC Research.

Co se týká konkrétních specializací, které společnostem chybí nejvíce, pak nejčastější odpověď byla, že se jedná o projektanty zabývající se slaboproudou a silnoproudou elektroinstalací (45 %), projektanty dopravních staveb (36 %), statiky (15 %), rozpočtáře (9 %) a projektanty zdravotechnických instalací či vodohospodářských staveb (obojí shodně 6 %). Radovan Hrnčíř, ředitel a jednatel společnosti, HBH Projekt, spol. s r. o., vysvětluje, jak nedostatek projektantů specialistů souvisí se studiem na vysoké škole: „V současné době naše společnost disponuje dostatečným počtem specialistů všech hlavních oborů potřebných k projekci staveb dopravní infrastruktury. Myslím, že nedostatek specialistů v blízkém budoucím období bude stejným problémem jako nedostatek projektantů profese ‚dopravní a inženýrské stavby‘. Malá atraktivita povolání ‚projektant‘ souvisí s nedostatečným platovým hodnocením této intelektuálně náročné práce a s nízkou společenskou prestiží na jedné straně a s poměrně náročným studiem oboru na stavebních fakultách. Tomu bohužel odpovídá i neustále se snižující počet absolventů opouštějících brány vysokých škol s titulem stavební inženýr."

Dvě třetiny dotázaných společností nedostatek těchto specialistů řeší najímáním externích odborníků (66 %). Více jak polovina z nich se v takových případech přiklání ke spolupráci s jinou firmou (57 %). Méně jak desetina potom spolupracuje s vysokými školami a místními studenty (8 %). Dalších 6 % dotázaných se přiklání i k jinému řešení, mezi která patří například rekvalifikace stávajících pracovníků nebo najmutí brigádníka z řad vysokoškolských studentů.

Tato situace souvisí také s faktem, že absolventů technických oborů v čase ubývá. Tuto situaci pociťuje 87 % dotázaných projektových společností. Zbylých 13 % toto nevnímá. Téměř dvě třetiny dotázaných společností zaznamenaly nižší zájem absolventů o práci v projektových společnostech oproti minulým rokům (64 %). Zbylých 36 % takovou situaci nezaznamenalo. Tři čtvrtiny dotázaných se snaží absolventy získat již po dobu jejich studia (75 %). Své zkušenosti s absolventy technických oborů popisuje opět Radovan Hrnčíř, ředitel a jednatel společnosti, HBH Projekt, spol. s r. o.: „Absolventy stavebních fakult zapojujeme do práce v naší firmě už v průběhu bakalářského anebo magisterského studia formou asistentských pozic v jednotlivých ateliérech firmy. Jde o finančně ohodnocenou činnost, která studentům přináší praktické znalosti, jež s výhodou uplatní při zpracování bakalářských a diplomových prací. Protože jde o vztah založený na oboustranném výběru, jsou naše zkušenosti s takto získanými spolupracovníky vesměs velmi dobré."

Podle více jak poloviny dotázaných se kvalita absolventů z hlediska dosaženého vzdělání zhoršila (51 %). Naopak podle 43 % dotázaných se jejich kvalita za posledních 5 let nijak nezměnila. Zvýšení kvality absolventů potom zaznamenalo 6 % dotázaných.

 Zajímali jsme se také o to, jaká jsou platová očekávání absolventů technických oborů. Podle více jak tří čtvrtin dotázaných jsou jejich platové nároky nadhodnocené (77 %). Další pětina je názoru, že jsou nároky na plat přiměřené (23 %). Nikdo z dotázaných se nesetkal s tím, že by nároky absolventů na plat byly naopak podhodnocené (0 %).

Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/2020 bude zveřejněna na:
www.ceec.eu

Diskuze

Doporučujeme

Technologie Siemens pomáhají s tepelnou ochranou největšího slunečního dalekohledu na světě

Největší sluneční dalekohled na světě nazvaný Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST) je vysoký 41,5 m a nachází se na havajském ostrově Maui. Umožňuje získávat doposud nejdetailnější záběry Slunce a vědci díky němu mohou pozorovat sluneční povrch přesněji než dříve. Velkou výzvu při vývoji dalekohledu DKIST představovala konstrukce speciálního systému na minimalizaci sluneční energie, kterou dalekohled při pozorování slunce absorbuje. Společnost Aavid Thermacore, která pro teleskop dodala tepelné technologie využila softwarového řešení Siemens, které dokáže snížit tepelnou energii z 2,5 MW/m2 na pouhých 300 W. Navíc dokáže zajistit, aby vyzařované teplo nesnižovalo kvalitu obrazu dalekohledu, což je pro vědecké účely naprosto zásadní.

„Přání otcem myšlenky.“

Vážení čtenáři,

je jisté, že v průběhu dalších deseti let se ekonomika a průmysl výrazně promění. Imperativ snižování nákladů si vynutí další investice do vývoje a výzkumu, nepřetržité zavádění inovací i nových technologií do výroby a její automatizaci, digitalizaci a robotizaci. Zákazníci i veřejné mínění budou vyvíjet stále větší tlak na šetrná, úsporná a udržitelná řešení v oblasti průmyslové produkce i energetiky. Konkurenční prostředí se tak velmi citelně přiostří a obstojí v něm jen ty podnikatelské subjekty, které tento vývoj dokážou včas předvídat a budou schopny se rychle i účinně přizpůsobit.