fbpx

ZAT a.s., světový výrobce řídicích systémů pro energetiku a průmysl, aktuálně začlenil do své struktury dceřinou společnost Definity Systems. „Nově jsou veškeré aktivity této společnosti realizovány v obchodní struktuře ZAT. Pro stávající zákazníky Definity Systems se nic nemění. Rozpracované projekty pokračují beze změn a stanou se důležitou součástí naší společnosti. I nadále na nich budou realizační týmy dlouhodobě pracovat," říká Ivo Tichý, člen představenstva ZAT.

Z fúze budou těžit zákazníci, partneři i zaměstnanci obou společností. Klienti ZAT mohou od významného posílení vývojového týmu očekávat především rozšíření produktů v oblasti IoT technologií a nadstavbových aplikací řídicího systému SandRA (Safe and Reliable Automation) o sofistikované zpracování dat a jejich využití pro manažerské řízení jednotlivých technologií i rozsáhlých technologických celků typu energetického výrobního bloku.

Posila vývojového týmu

Společnost ZAT koupila 100procentní podíl Definity Systems z kraje loňského roku. „V uplynulém roce jsme se zaměřili na začlenění části vývojového týmu Definity Systems do projektů vývoje IoT technologií ZAT. Šlo především o rozvoj technických prostředků a nadstavbové práce s daty na systémech SandRA Synergy či nové platformě SimONet,“ konstatuje Václav Janoch, ředitel divize Smart systémy, pod kterou nová odborná skupina s názvem Vývoj zakázkového softwaru spadá. V rámci projektů ZAT aktuálně vývojáři pracují například na rozvoji dálkové diagnostiky technologických systémů (DDTS BI). „Jde o nadstavbu byznys inteligence, díky níž lze z technologických dat získat také ekonomická data pro efektivní řízení provozu technologií našich zákazníků s cílem dosáhnout finančních úspor,“ doplňuje Václav Janoch. Z dalších rozpracovaných projektů z oblasti průmyslu lze uvést např. vývoj webové aplikace pro plánování testování klima kompresorů a vytížení výrobní linky předního dodavatele v oblasti automotive.

Zdravotní pojišťovna i evropské tiskové agentury

Česká společnost Definity Systems se přes dvacet let zaměřovala na vývoj softwaru na zakázku a tvorbu nezávislých nadstaveb podnikových systémů. Práce na těchto projektech vedení ZAT významně podporuje. „Odborná skupina Vývoj zakázkového softwaru se bude i nadále věnovat zakázkovému vývoji databázových aplikací pro různé platformy typu web, mobil či desktop. V rámci zázemí ZAT počítáme s rozšířením aktivit vývoje softwaru pro společnosti z průmyslu a státního sektoru,“ doplňuje Ivo Tichý.

Mezi vlajkové lodi benešovských vývojářů patří například realizace webu a dalších aplikací pro největšího rezidenčního stavitele v České republice, mobilní aplikace Zdraví na klik pro pojištěnce Vojenské zdravotní pojišťovny či aplikace pro Sdružení evropský tiskových agentur. Pro tato zpravodajská média vývojáři navrhli informační systém Sport Edit pro správu a distribuci sportovních výsledků zajišťující zadávání a import sportovních výsledků a přidružených dat až po výslednou distribuci třetím stranám. Systém využívá řada tiskových agentur pod vedením Norské

agentury (NTB) včetně agentur ČTK z České republiky, TT ze Švédska, STT z Finska i PAP z Polska.

Začlenění dceřiné firmy Definity Systems do akciové společnosti ZAT poskytne jejím zákazníkům a partnerům zázemí silné značky včetně možnosti získání nového know-how pro stávající a nové projekty.

Zaměřeno na odborníky

Fúze sloučením obchodní firmy Definity Systems, s.r.o., jako zanikající společnosti, s obchodní společností ZAT a.s., jako nástupnické společnosti, proběhla k 1. 4. 2020. ZAT akvizicí rozšířil své počty o cca 30 pracovníků – převážně programátorů a vývojářů – na celkových 350 zaměstnanců. Firma dlouhodobě zaměstnává z 80 procent středoškolsky a vysokoškolsky vzdělané odborníky. Sídlí v Příbrami s pobočkami v Plzni a Benešově, dále na Slovensku a Kubě. Společnost má také obchodní zastoupení v Turecku a Egyptě.

Diskuze

Doporučujeme

Technologie Siemens pomáhají s tepelnou ochranou největšího slunečního dalekohledu na světě

Největší sluneční dalekohled na světě nazvaný Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST) je vysoký 41,5 m a nachází se na havajském ostrově Maui. Umožňuje získávat doposud nejdetailnější záběry Slunce a vědci díky němu mohou pozorovat sluneční povrch přesněji než dříve. Velkou výzvu při vývoji dalekohledu DKIST představovala konstrukce speciálního systému na minimalizaci sluneční energie, kterou dalekohled při pozorování slunce absorbuje. Společnost Aavid Thermacore, která pro teleskop dodala tepelné technologie využila softwarového řešení Siemens, které dokáže snížit tepelnou energii z 2,5 MW/m2 na pouhých 300 W. Navíc dokáže zajistit, aby vyzařované teplo nesnižovalo kvalitu obrazu dalekohledu, což je pro vědecké účely naprosto zásadní.

„Přání otcem myšlenky.“

Vážení čtenáři,

je jisté, že v průběhu dalších deseti let se ekonomika a průmysl výrazně promění. Imperativ snižování nákladů si vynutí další investice do vývoje a výzkumu, nepřetržité zavádění inovací i nových technologií do výroby a její automatizaci, digitalizaci a robotizaci. Zákazníci i veřejné mínění budou vyvíjet stále větší tlak na šetrná, úsporná a udržitelná řešení v oblasti průmyslové produkce i energetiky. Konkurenční prostředí se tak velmi citelně přiostří a obstojí v něm jen ty podnikatelské subjekty, které tento vývoj dokážou včas předvídat a budou schopny se rychle i účinně přizpůsobit.