fbpx

Praha 29.6.2020 – Financování a jeho zajištění je neodmyslitelnou součástí procesu koupě nemovitosti pro mnoho zákazníků. Proto jsme se zajímali o to, zdali a jakým způsobem developeři klientům toto financování pomáhají zajistit. Tři čtvrtiny dotázaných takové financování svým klientům zprostředkovává a jsou schopni zajistit úrokovou sazbu v průměru až o 0,3 % nižší, než je na trhu běžné. Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q2/2020, zpracované analytickou společností CEEC Research.

Svým klientům zajišťují možnost výhodnějšího financování při koupi nemovitosti tři čtvrtiny dotázaných developerů (75 %). Tuto možnost nenabízí 19 % dotázaných. Zbylých 6 % prozatím výhodnější financování nenabízí, ale do budoucna tuto možnost plánují zřídit. Ti, kteří již zvýhodněné financování nabízí, jsou schopni zajistit výhodnější úrokovou sazbu, a to v průměru až o 0,3 %, než je na trhu běžné.

Při zprostředkování finančních služeb developeři nejčastěji spolupracují s bankami a finančními poradci (obojí shodně 56 %). Již menší část z nich se přiklání ke spolupráci s nebankovními institucemi, nebo mají zcela jiné vlastní řešení (obojí shodně 6 %). Jakým způsobem zprostředkovává financování společnost Trigema, a. s., popisuje předseda představenstva Marcel Soural: „Zájemcům o byty nabízíme zprostředkování kontaktu přímo s partnerskými bankami. Jedná se o Hypoteční banku, ČSOB, Českou spořitelnu, UniCredit Bank a Modrou pyramidu stavební spořitelnu."

Zajímali jsme se také o to, zdali je pro klienty získání financování na ještě nepostavený projekt obtížnější než na již hotovou nemovitost. Dvě pětiny developerů jsou názoru, že taková situace s sebou nese obtíže pouze výjimečně (41 %), více jak dvě třetiny dotázaných se nesetkaly s tím, že by získání takového financování bylo jakkoli obtížné (38 %). Více jak pětina ale v tomto komplikace spatřuje (22 %).Co se týká samotného financování developerských projektů, tři čtvrtiny developerů volí kombinaci využití vlastních prostředků a úvěru z banky (75 %). Pouze financování z vlastních zdrojů (13 %) či pouze úvěr (12 %) potom využívá více jak desetina dotázaných. Pro necelou třetinu dotázaných developerů je snadné od banky získat úvěr (31 %), dvě třetiny se setkaly s obtížemi pouze výjimečně (66 %) a pouze minimum dotázaných takovou možnost nevyužívá vůbec (3 %).

 

Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/2020 bude zveřejněna na: www.ceec.eu

Diskuze

Doporučujeme

Zákazníkům poskytujeme veškerý možný servis, covid nás nezastavil

Společnost ZEBR s.r.o. sídlící v malebné krajině Pálavy se zabývá produkcí strojů na žaluzie. Jednatel společnosti Richard Zelinka vidí budoucnost společnosti i přes současnou obtížnou epidemiologickou situaci pozitivně. I v pandemii se totiž společnosti dařilo dobře fungovat, a dokonce posilovat pozici v Mexiku.

Tým nevidomých vytvořil vlastní služby pro seniory i firmy

Začalo to službou pro seniory, dnes se organizace pod hlavičkou Spolu s vámi, z.ú., zabývá i osvětovými a zábavnými workshopy a teambuildingovými aktivitami. Nebylo by na tom nic zvláštního, kdyby zakladateli a provozovateli služby Návštěvy POTMĚ nebyli výhradně mladí lidé se zrakovým handicapem.