fbpx

Praha 29.6.2020 – Financování a jeho zajištění je neodmyslitelnou součástí procesu koupě nemovitosti pro mnoho zákazníků. Proto jsme se zajímali o to, zdali a jakým způsobem developeři klientům toto financování pomáhají zajistit. Tři čtvrtiny dotázaných takové financování svým klientům zprostředkovává a jsou schopni zajistit úrokovou sazbu v průměru až o 0,3 % nižší, než je na trhu běžné. Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q2/2020, zpracované analytickou společností CEEC Research.

Svým klientům zajišťují možnost výhodnějšího financování při koupi nemovitosti tři čtvrtiny dotázaných developerů (75 %). Tuto možnost nenabízí 19 % dotázaných. Zbylých 6 % prozatím výhodnější financování nenabízí, ale do budoucna tuto možnost plánují zřídit. Ti, kteří již zvýhodněné financování nabízí, jsou schopni zajistit výhodnější úrokovou sazbu, a to v průměru až o 0,3 %, než je na trhu běžné.

Při zprostředkování finančních služeb developeři nejčastěji spolupracují s bankami a finančními poradci (obojí shodně 56 %). Již menší část z nich se přiklání ke spolupráci s nebankovními institucemi, nebo mají zcela jiné vlastní řešení (obojí shodně 6 %). Jakým způsobem zprostředkovává financování společnost Trigema, a. s., popisuje předseda představenstva Marcel Soural: „Zájemcům o byty nabízíme zprostředkování kontaktu přímo s partnerskými bankami. Jedná se o Hypoteční banku, ČSOB, Českou spořitelnu, UniCredit Bank a Modrou pyramidu stavební spořitelnu."

Zajímali jsme se také o to, zdali je pro klienty získání financování na ještě nepostavený projekt obtížnější než na již hotovou nemovitost. Dvě pětiny developerů jsou názoru, že taková situace s sebou nese obtíže pouze výjimečně (41 %), více jak dvě třetiny dotázaných se nesetkaly s tím, že by získání takového financování bylo jakkoli obtížné (38 %). Více jak pětina ale v tomto komplikace spatřuje (22 %).Co se týká samotného financování developerských projektů, tři čtvrtiny developerů volí kombinaci využití vlastních prostředků a úvěru z banky (75 %). Pouze financování z vlastních zdrojů (13 %) či pouze úvěr (12 %) potom využívá více jak desetina dotázaných. Pro necelou třetinu dotázaných developerů je snadné od banky získat úvěr (31 %), dvě třetiny se setkaly s obtížemi pouze výjimečně (66 %) a pouze minimum dotázaných takovou možnost nevyužívá vůbec (3 %).

 

Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/2020 bude zveřejněna na: www.ceec.eu

Diskuze

Doporučujeme

Práce na home office se stavebním společnostem neosvědčila

Praha 2.7.2020 – V souvislosti s vládními opatřeními v důsledku koronakrize se mnoho společností přiklonilo k zavedení home office. Zajímali jsme se o to, nakolik tento způsob práce ovlivnil výkonnost zaměstnanců. Podle třetiny dotázaných se výkonnost zaměstnanců snížila oproti běžnému standardu (33 %). Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q2/2020, zpracované analytickou společností CEEC Research.

Čeští miliardáři se budou muset zapojit

Nejbohatší v USA volají po vyšším zdanění. Rakouská vláda přiznala, že zdaní nejmovitější Rakušany. V Německu se o tom zatím jen mluví. V České republice je zdanění příjmů jedno z nejnižších, zatímco odvody na sociální a zdravotní pojištění jsou naopak jedny z nejvyšších. Počet dolarových milionářů se zde odhaduje na 30 až 31 tisíc.