fbpx

Praha 2.7.2020 – V souvislosti s vládními opatřeními v důsledku koronakrize se mnoho společností přiklonilo k zavedení home office. Zajímali jsme se o to, nakolik tento způsob práce ovlivnil výkonnost zaměstnanců. Podle třetiny dotázaných se výkonnost zaměstnanců snížila oproti běžnému standardu (33 %). Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q2/2020, zpracované analytickou společností CEEC Research.

Další třetina zaznamenala, že zaměstnanci pracují dobře, ale nemohou své povinnosti plnit tak, jako při běžném provozu (32 %). Necelá pětina nezaznamenala žádné změny ve výkonnosti zaměstnanců (19 %) a nejmenší části z dotázaných se zavedení home office neosvědčilo vůbec, protože se setkali s nižší výkoností a horší kvalitou odvedené práce (14 %). Michal Vacek, ředitel společnosti CEEC Research, k tomuto dodává: „Pokud nejsou zaměstnanci na práci z domova zvyklí, může se dočasně snížit jejich výkonnost. Je důležité mít ale celý pracovní proces přizpůsobený takovému pracovnímu stylu, a to například kvalitní digitalizací interních procesů."
Čtyři pětiny dotázaných nemají do budoucna v plánu dále pokračovat v systému home office (80 %). Tato možnost oslovila pouze desetinu dotázaných, kteří plánují práci z domova zavést jako běžnou část jejich pracovního procesu (10 %), zbylá desetina již takovým způsobem funguje běžně (10 %).
V souvislosti s nutností home office v době koronakrize jsme se zajímali také o to, zdali tato situace firmy povede ke zlepšení digitalizace jejich interních procesů. Pro tuto možnost se vyjádřila pětina dotázaných, kteří mají v plánu své interní procesy více digitalizovat (20 %), další třetina by se k této možnosti také spíše přiklonila (33 %). Nad digitalizací neuvažuje 13 % dotázaných a spíše by se k ní nepřiklonila další třetina (34 %).
Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/2020 bude zveřejněna na: www.ceec.eu

Diskuze

Doporučujeme

Technologie Siemens pomáhají s tepelnou ochranou největšího slunečního dalekohledu na světě

Největší sluneční dalekohled na světě nazvaný Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST) je vysoký 41,5 m a nachází se na havajském ostrově Maui. Umožňuje získávat doposud nejdetailnější záběry Slunce a vědci díky němu mohou pozorovat sluneční povrch přesněji než dříve. Velkou výzvu při vývoji dalekohledu DKIST představovala konstrukce speciálního systému na minimalizaci sluneční energie, kterou dalekohled při pozorování slunce absorbuje. Společnost Aavid Thermacore, která pro teleskop dodala tepelné technologie využila softwarového řešení Siemens, které dokáže snížit tepelnou energii z 2,5 MW/m2 na pouhých 300 W. Navíc dokáže zajistit, aby vyzařované teplo nesnižovalo kvalitu obrazu dalekohledu, což je pro vědecké účely naprosto zásadní.

„Přání otcem myšlenky.“

Vážení čtenáři,

je jisté, že v průběhu dalších deseti let se ekonomika a průmysl výrazně promění. Imperativ snižování nákladů si vynutí další investice do vývoje a výzkumu, nepřetržité zavádění inovací i nových technologií do výroby a její automatizaci, digitalizaci a robotizaci. Zákazníci i veřejné mínění budou vyvíjet stále větší tlak na šetrná, úsporná a udržitelná řešení v oblasti průmyslové produkce i energetiky. Konkurenční prostředí se tak velmi citelně přiostří a obstojí v něm jen ty podnikatelské subjekty, které tento vývoj dokážou včas předvídat a budou schopny se rychle i účinně přizpůsobit.