fbpx

Česká společnost ADVACAM byla 20.července zařazena Inovačním radarem Evropské komise mezi klíčové inovátory a její Spektrometrická transmisní rentgenová kamera, použitá v projektu X-Mine, mezi klíčové inovace. Iniciativa Evropské komise, která se zaměřuje na vyhledávání vysoce potenciálních inovací podporovaných ze zdrojů Evropské unie, vyhodnotila kameru, jejíž obdobu dodává ADVACAM například i americké NASA, jako inovaci s velmi vysokým tržním potenciálem připravenou vstoupit na trh. Mezi klíčové inovace zařadila i zařízení, která v rámci X-Mine, kamery ADVACAMu používají: revoluční analyzátor hornin švédské společnosti Orexplore a inovativní třídící linku polské společnosti Comex. Projekt X-Mine, který vede finské Technické výzkumné středisko VTT, vznikl na podporu evropského těžebního průmyslu. Cílem projektu je vytvořit nové technologie pro nezávislejší, samostatnější, ale také ekologičtější těžební průmysl v Evropě. Projekt započal roku 2017, jeho konsorcium čítá 15 členů z různých evropských zemí, Evropská unie ho podpořila částkou 9,3 miliony Eur. Podle dosavadních výsledků projektu nové technologie snižují dopad na životní prostředí, mají menší spotřebu energie, menší emise či výrazně nižší spotřebu vody.

„Běžně se posílají vzorky hornin na rozbor do laboratoří, což trvá až několik týdnů, oproti tomu analyzátor od Orexplore dá geologům mnohem více informací, zvládne to za hodinu, a to přímo na místě těžby“, říká Štěpán Polanský, koordinátor projektu X-Mine za ADVACAM. Odborníci pak mohou urychlit a lépe určit výběr míst pro další těžbu, což následně snižuje nutnost rozsáhlých explorací a odstřelování a znamená to nejen časovou a finanční úsporu, ale také téměř o čtvrtinu nižší spotřebu energie a méně CO2 emisí.

Zatímco švédský Orexplore se zaměřuje na usnadnění průzkumu dolů, polský Comex se soustřeďuje na efektivnější třídění již vytěžených hornin. Třídící linka polského Comexu, která oproti současným zařízením, vyžaduje až o 50% nižší počáteční investici při až 20krát nižších provozních nákladech, umožňuje rychleji a mnohonásobně přesněji vytřídit minerály, než je dnes běžné. „Při třídění hornin bohužel dochází k velkým ztrátám tím, že se s odpadem vyhazují i dobré kameny“ vysvětluje Polanský a dodává: „Multisenzorové zařízení Comexu třídí mnohem efektivněji, například zinku se vytřídí 2,5krát více a u mědi je to dokonce více než trojnásobné.“ Navíc není nutné použití žádných chemikálií a ani vody. „Vytěžený materiál se dnes běžně musí proprat ve velkém množství vody, což je dlouhodobě velký problém. Řešením by mohla být právě třídící linka Comexu, která vůbec žádnou vodu nepotřebuje“, vysvětluje Polanský.

„Projekt vstupuje do poslední fáze, v níž se nová zařízení budou instalovat přímo v dolech ve Švédsku, Bulharsku, Řecku a na Kypru, poté bude následovat vyhodnocení celého projektu. Už dnes je ale jasné, že obě nová zařízení, ve kterých jsou integrované kamery ADVACAMu, mají zcela reálný potenciál radikálně změnit těžební průmysl“ říká Jan Sohar, výkonný ředitel společnosti ADVACAM.

___________________________________________________________________________

O společnosti ADVACAM

Společnost ADVACAM (založena v r. 2013) navázala na letitý vědecký výzkum zobrazovacích čipů v CERN. Tyto čipy, které byly původně určené pro experimenty v jaderné fyzice, znamenají radikální zlom v možnostech zobrazovacích technologií. Nabízí mnohem větší citlivost, poskytují významně více informací, rozdíl v kvalitě je zlomový. Část vědců a vývojářů z mezinárodního týmu výzkumníků se rekrutovala z Ústavu technické a experimentální fyziky (ÚTEF) na ČVUT ze skupiny vedené doktorem Janem Jakůbkem. Před několika lety dosáhla kvalita vyvíjené technologie potřebné úrovně, a proto se Jakůbek společně se zkušeným podnikatelem Janem Soharem rozhodli založit firmu ADVACAM jako spin-off ČVUT. Patentované detektory, vybavené čipy z CERNu, prodávají do více než 20 států. Jedním z odběratelů je také americká NASA, která detektory využívá na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS), a plánuje je také využít při misi na Měsíc. Nejčastěji jsou detektory firmy ADVACAM používány pro průmyslovou rentgenovou radiografii. V současnosti má ADVACAM již dva spin-off projekty: Radalytica a InsightART. Obě firmy používají detektory ADVACAMu v kombinaci s robotickým systémem. Zatímco Radalytica vyvíjí systém pro inspekci kompozitních materiálů a preklinické testování malých zvířat, InsightART se úzce zaměřuje na analýzu výtvarného umění.

Diskuze

Doporučujeme

Představení nových špičkových strojů a digitálních technologií

Doosan představí sortiment nových špičkových a technicky vyspělých strojů a digitálních technologií na firemním stánku č. FM.711/1 v centru sekce stavebních a těžebních strojů Open-Air Area Middle na veletrhu Bauma 2022. Expozici Doosan bude dominovat sekce Inovačního centra a pod tématem „Powered by Innovation“ představí nejnovější výsledky vývoje špičkových systémů jako jsou Concept-X, Xitecloud a DoosanCONNECT. Nebudou chybět další unikátními produkty, jako je celosvětově první „transparentní lžíce“ nebo nový model DX225LC-7X, první „chytré“ pásové rypadlo společnosti Doosan. 

Hodnota veřejných zakázek meziročně poklesla o 22,9 %

V lednu až dubnu 2022 byly oznámeny zakázky celkem v hodnotě 36,1 mld. Kč, z toho bylo později zadáno 3,1 mld. Kč (tedy 9 % z oznámených). Skutečná zadaná hodnota byla 2,9 mld. Kč, protože zadaná hodnota byla o cca 6 % nižší než při oznámení. Z celkového objemu oznámených zakázek byly později zrušeny zakázky za 1,2 mld. Kč (tedy cca 3 % z oznámených). Po odečtení zadaných a zrušených zakázek zbývá v systému ještě 31,8 mld. Kč (tedy 88 %). Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q2/2022 zpracované analytickou společností CEEC Research s.r.o. za podpory generálního partnera našich výzkumů společnosti Wienerberger s.r.o.