fbpx

Praha 7.9.2020 – Koronakrize se dotkla také trhu projektových prací, který má podle očekávání projektantů letos klesnout až o 1,8 %. Větší propad trhu očekává projekce pozemních staveb, a to až o 3,0 % v letošním roce. I přesto jsou ale kapacity společností stále téměř maximálně vytíženy (v průměru na 90 %). Vyplývá to ze Studie projektových společností H2/2020 zpracované analytickou společností CEEC Research.

Po proběhlé epidemii korona viru očekává také projektový trh propad, a to o 1,8 % v roce 2020. Výjimkou v tomto ohledu nebude ani příští rok, kdy projektanti očekávají propad trhu o dalších 0,9 %. Pokud se zaměříme na jednotlivé segmenty trhu, zjistíme, že s menším propadem trhu počítá projekce inženýrských staveb. Zde projektové společnosti očekávají propad trhu pouze o 0,3 % v letošním roce a trh se podle nich o stejný díl (0,3 %) propadne také v roce 2021. O něco horší očekávání má projekce pozemních staveb, kde projektanti očekávají propad v letošním roce o celá 3,0 %. Pro rok následující očekávají další propad, a to o 1,4 %. Čím může být vývoj trhu ovlivněn popisuje Radovan Hrnčíř, ředitel a jednatel společnosti HBH Projekt, s.r.o.: „V naší firmě sledujeme především vývoj trhu určovaný potřebami největšího investora staveb pozemních komunikací – ŘSD ČR. Vývoj trhu těchto zakázek je určován strategií MD ČR a finančními možnostmi státu doplněnými dotacemi Evropské unie a až do března letošního roku byl více méně předvídatelný. Průběh letošního roku bude díky probíhající pandemii coronaviru COVID 19 zlomový. Přestože letošní rok probíhá zatím podle předpokladů a pandemie se našich zaměstnanců ani zaměstnanců investorské organice a spolupracujících partnerských firem nedotkla, očekáváme dílčí potíže s cash-flow v průběhu druhé poloviny roku, které budou způsobené odsunem termínů tzv. inženýrských činností, tedy prací, jejichž fakturace závisí na schopnostech a možnostech dotčených orgánů státní správy a dalších dotčených účastníků vyjádřit se k probíhajícím stavebním a územním řízením.“

 

Celková situace na trhu se také promítne do tržeb projektových společností. Ty předpokládají pro rok 2020 celkový propad svých tržeb o 1,3 %. Další propad predikují také pro rok 2021, a to o 0,9 %. Při rozdělení na jednotlivé segmenty si opět můžeme všimnout rozdílných očekávání pozemní a inženýrské projekce. Zatímco inženýrská projekce pro letošní rok počítá stále s růstem svých tržeb o 0,9 %, projekce pozemních staveb již očekává pokles na straně tržeb, a to o 2,9 %. Pro následující rok 2021 již oba segmenty predikují pokles svých tržeb, a to o 1,1 % u firem zabývajících se projekcí pozemních staveb a o 0,6 % u společností zabývajících se projekcí staveb inženýrských.

I přes očekávání poklesu trhu si ale společnosti drží vytížené kapacity téměř na maximum. V průměru projektové firmy uvádí vytížení svých kapacit až na 90 %.


 

V roce 2021 očekává téměř polovina projektantů pokles marží svých zakázek (46 %). Další dvě pětiny nepočítají se změnou v této oblasti (44 %). Pouhých 10 % očekává růst ziskovosti zakázek. Stát plánuje zvýšit svoje investice, ale pro projektové společnosti toto může představovat problém z hlediska kapacit a nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců, jak popisuje Roman Voráč, ředitel technického rozvoje společnosti SUDOP GROUP a.s.: „Vzhledem k plánovanému navyšování investic ve státním sektoru očekáváme i vyšší poptávku v oblasti přípravy staveb. To vnímáme na jednu stranu velice pozitivně, na druhou stranu budeme v některých profesích narážet na kapacitní limity, se kterými se potýkáme již nyní. I z toho důvodu se snažíme rozvíjet digitalizaci zajišťující vyšší efektivitu práce, abychom v následujícím období uměli pokrýt poptávku s co možná největší mírou kvality předávaného díla. Problém nedostatku kvalifikovaných osob na trhu je nutné vnímat z dlouhodobého hlediska vzhledem k tomu, že dnes rozeběhnutý vývoj přinese ovoce v oblasti zefektivnění výroby až za několik let. Pokud bychom se k tomuto problému stavěli zády nyní, za dva roky bychom měli problém uspokojit poptávku.“

Projektové firmy mají v současné chvíli v průměru nasmlouvané zakázky na 7 měsíců dopředu. Pro polovinu dotázaných to představuje stejně dlouhou dobu jako v témž období minulého roku (50 %). Pro dvě pětiny se potom jedná o pokles ve srovnání s minulým rokem (40 %). Pouze desetina má zakázky nasmlouvané na delší dobu dopředu, než tomu bylo loni (10 %).

 

Studie projektových společností H2/2020 bude zveřejněna na: www.ceec.eu

Diskuze

Doporučujeme

Získat parcelu pro developerský projekt trvá v průměru 11 měsíců

Praha 30.9.2020 - Téměř polovina dotázaných developerů má potíže s pořizováním parcel pro výstavbu (48 %). V průměru jim trvá získat vybranou parcelu 11 měsíců. Nejvíce atraktivní jsou dle dotázaných developerů parcely v blízkosti metra, nádraží nebo jiné dopravní cesty v rámci města. Více než třetina oslovených se účastní státních veřejných soutěží o pozemky, stavby či jiné objekty (36 %). Vyplývá to ze Studie developerských společností zpracované analytickou společností CEEC Research.

Babišova Deza: tikající ekologická bomba?!

Společnost DEZA, a.s., zpracovává surový benzol a vysokoteplotní černouhelný dehet, ze kterých vyrábí řadu základních aromatických sloučenin určených pro další chemické zpracování. Některé izolované látky, například naftalen a antracen, dále chemicky modifikuje, čímž získává širokou paletu výrobků. Firma je součástí koncernu Agrofert, který patří do svěřeneckého fondu premiéra Andreje Babiše. Chemička sídlí ve Valašském Meziříčí. Odpadní vody vypouští do řeky Bečvy. Do té se předminulý víkend dostal prudce jedovatý kyanid a způsobil největší ekologickou katastrofu podobného druhu za posledních deset let, V Bečvě zahynulo třicet tun ryb.