fbpx

Společnost Bystronic Czech Republic s.r.o. podporuje úspěch svých zákazníků nabídkou uživatelsky orientovaných systémů a služeb pro řezání a ohýbání spolu s automatizací celého přísunu materiálů a toku dat. Bystronic se svou centrálou v Niederönzu ve Švýcarsku je aktivní po celém světě a podporuje své zákazníky na místě prostřednictvím vlastních prodejních a servisních společností. O inteligentním síťovém propojení systémů pro řezání laserem a ohraňovacích lisů s inovativními automatizačními, softwarovými a servisními řešeními jako o klíči k digitalizaci jsme diskutovali s jednatelem firmy Peterem Knapem.

Bystronic je firma, která vyrábí automaty pro řezání plechů laserem a automatizované ohraňovací lisy na ohýbání plechů včetně softwaru. Z jakých částí se taková automatizovaná linka na zpracování plechů skládá?

Jedná se o automatizované systémy, které se skládají z jednotlivých zařízení, například automat pro řezání plechu tvoří laserový řezací stroj, na který je připojena automatizační jednotka. Ta může být dále spojená se skladovou věží (skladovací systém pro ukládání tabulí plechů) a vše lze řídit centrálně jedním softwarem. Takhle vypadá automat pro opracování plechů, jak my mu rozumíme. Jeho součástí je obyčejně mobilní robotická jednotka, která se připojuje k rozměrově menšímu lisu, nebo ohýbací buňka v případě většího lisu.

Zařízení značky Bystronic umožňují digitalizaci procesu řezání a ohýbání plechů. Jaké výhody tato digitalizace přináší?

Pro nás proces digitalizace znamená propojování jednotlivých výrobních procesů prostřednictvím softwarových řešení. Nejde jen o optimalizaci výroby, ale také optimalizaci zásobování, logistiky a podobně. Cílem je zjednodušení a zefektivnění všech propojených procesů od zadání zakázky až po dodání výsledného produktu tak, aby to přinášelo finanční výhody. Klíčovým faktorem přitom je zachování individuálního přístupu, což znamená, že jde o řešení šité na míru zákazníka. Každá digitalizace má určitou posloupnost. Důležitá je přípravná fáze, tu nazýváme diagnostika aktuál­ního stavu digitální zralosti klienta. Analyzují se výrobní procesy, správa dat, zaměstnanci a podobně a na základě výsledků se pak stanoví strategie digitalizace. Jednotlivá řešení jsou vždy originální, přizpůsobená podmínkám v dané firmě, pro konkrétní segment výroby.

Jak je do datového toku v procesním řetězci řezání a ohýbání plechů systémy Bystronic zapojen servis?

Servis je integrální součástí digitalizace. K dispozici jsou výstupní data jednotlivých výrobních řešení, podle nichž je možné určit čas pro pravidelnou údržbu i pravděpodobnou budoucí potřebu náhradních dílů. Dokážeme tedy pomocí získaných dat vstupovat do procesu plánování. Na druhé straně jsou k dispozici chybová hlášení, protože jsme přímo propojeni s laserem nebo ohraňovacím lisem zákazníka. Ve velmi krátkém čase pak proběhne diagnostika a jejím výsledkem je servisní řešení se vzdáleným přístupem. Účelem digitalizace je poruchy maximální předem eliminovat, abychom prakticky vyloučili odstávky systémů, které jsme zákazníkovi dodali. Oblast servisu je výrazně zapojena do digitalizace a do datového toku, který k nám přichází od zákazníka.

Společnost Bystronic otevřela loni v Brně své experience center. Co je v tomto středisku zákazníkům k dispozici?

V tomto středisku předvádíme naše stroje a individuální řešení pro zákazníky. K dispozici je jeden laser typu ByStar Fiber s výkonem 10 kilowattů s připojením na automatiku ByTrans Cross, což je jednoduchý modulární stupeň automatizace pro vkládání a vykládání plechů pro laserová řezací zařízení. Dále zde demonstrujeme dva ohraňovací lisy, menší Xpert 40 s lisovacím tlakem 40 tun a připojitelnou robotickou jednotkou a větší, plně vybavený Xpert Pro s lisovacím tlakem 150 tun. Vedle toho jsou v tomto centru školicí a prezentační prostory s kompletním softwarovým zázemím, s jehož pomocí můžeme pro zákazníka nasimulovat vhodné individuální komplexní softwarové řešení. To je také hlavní smysl experience center, nikoli jen prodej jednotlivých strojů.

Firma Bystronic nabízí službu smart factory solutions, což je komplexní podpora pro přeměnu klasického zpracování plechů na inteligentní továrnu. Co tato služba zákazníkům přináší?

Služba smart factory solutions je zaměřená na to, aby splnila požadavky zákazníka podle jeho hodnotové škály. Pro zrychlení technologické pokroku při výrobě v oblasti řezání a ohýbání plechů je potřeba inovační přístup a ten pro nás představují smart factory solutions. Je to vize inteligentní automatizované továrny, která zvládne všechny výzvy trhu a udrží si konkurenční výhodu. Bystronic umí propojit stroje, automaty a software do jedné inteligentní sítě, a to nejen naše stroje, ale jakékoli zařízení od kteréhokoli výrobce. K tomu umíme zabezpečit efektivitu výrobních procesů a transparentnost sítě kdykoli a odkudkoli.

Smart factory solutions začínají u zákazníka analýzou výroby, následuje komunikace s klientem, na jejím základě vznikne koncepce, podle ní optimalizace materiálového i datového toku a zabezpečení automatizace zpracování plechů. Konkrétní projekt je pak rozfázován do předprojektové etapy, přípravy, realizace, uvedení do provozu a provozu. Ve všech těchto projektových fázích až po výrobu jsme partnerem zákazníka.

Je součástí smart factory solutions také logistika surového a zpracovaného plechu?

Smart factory solutions můžeme rozdělit na interní a externí aktivity. Vnější činnosti se týkají zákazníků, tedy dodavatelů i odběratelů. Jedná se o nákup materiálu, logistiku, nabídky, faktury a jejich zpracování atd. Externí aktivity se rovněž týkají majitelů závodu, úřadů a podobně ve formě pravidelného reportingu. Interní prostředí představují stroje, vstupní i výstupní procesy a plánování i programování. Smart factory solutions řídí i propojují externí a interní prostředí.

Zvýšení produktivity spočívá hlavně v automatizaci časově náročných a opakujících se procesů. Podobně důležité je kvalifikované rozhodování na základě komplexních dat. Smart factory solutions soustřeďují a vyhodnocují všechny vnější i vnitřní data výrobce a jsou napojeny na ERP zákazníků. To je softwarová nadstavba, kterou Bystronic nabízí.

Jaký podíl na tržbách Bystronicu mají zařízení na zpracování plechu a jaký služby v oblasti automatizace a digitalizace?

Trend podílu prodeje strojů s určitým stupněm automatizace a digitalizace prudce roste, vloni to bylo v oblasti tržeb 60 procent, před pěti lety jen kolem 10 procent. Odpovídajícím způsobem roste zájem zákazníků o komplexní řešení. Samotné stroje skoro neprodáváme, na odbyt jdou systémy minimálně s jedním stupněm automatizace a vyšším včetně digitalizace.

Společnost Bystronic deklaruje, že její řešení umožňují přechod do produktivní a udržitelné budoucnosti. Co to konkrétně znamená?

Naše řešení dokážou zvýšit produktivitu a snížit náklady, kromě jiného i zvýšením kvality výroby či snížením zmetkovosti. To na jedné straně znamená zachování konkurenceschopnosti a jistotu pro všechny zúčastněné, na straně druhé úsporu materiálu, energií, snížení množství odpadu atd. V tom vidíme udržitelnou budoucnost.Diskuze

Doporučujeme

I v krizi jsme rostli, ale musíme se z ní poučit

Výrobce zahradních traktorů Seco Industries, s.r.o., se loňskou koronakrizí probil se ctí, a dokonce posílil své pozice na trhu. Přesto současná situace není růžová a podmínky pro byznys jsou složité. Společnost však nemá ruce v klíně a už nyní probíhá strategické plánování na další roky. „Musíme se z krize poučit,“ říká ředitel strojírenské divize společnosti Ing. Aleš Housa.

ASTOS investuje do digitálního marketingu

Podle generálního ředitele společnosti ASTOS Machinery a.s. Michaela Ondraschka přecházíme z postindustriální doby do časů digitálních a v jistém smyslu nás tam covid-19 ještě postrčil. „Kdo se nepřizpůsobí, tomu ujede vlak. Restriktivní opatření znemožnila konání veletrhů a já osobně nevěřím, že se tato praxe obnoví. Tyto akce už svůj význam ztratily, protože v době pandemie se všechny prezentace a navazování obchodních kontaktů přesunuly na internet. Naše firma investuje tři až pět procent do marketingu, ovšem na síti. Digitální marketing, to je téma, na které se chceme soustředit a maximálně je rozvinout,“ říká mimo jiné Ondraschek (viz foto) v následujícím rozhovoru.