fbpx

Společnost ErgoCzech – ergonomics s.r.o. se specializuje na aplikovanou ergonomii v pracovním prostředí, na její hodnocení, snižování kategorizačních rizik a měření dle platné legislativy. V tomto oboru působí více než 15 let v České i Slovenské republice. Mezi klienty firmy patří výrobní i nevýrobní podniky ze všech průmyslových odvětvích a výsledkem této spolupráce je přes pět tisíc zlepšených pracovních míst. Ergonomie optimalizuje práci, humanizuje stroje, předchází nemocem z povolání a zvyšuje efektivnost i bezpečí zaměstnanců.

Společnost ErgoCzech – ergonomics využívá při poskytování svých služeb poznatků ergonomie jako vědecké disciplíny, která má za úkol optimalizovat vztah mezi člověkem, zařízením a prostředím. Jedná se o interdisciplinární obor pracující se systémem člověk–technika–prostředí.

Ergonomie přispívá k řešení designu a hodnocení práce, úkolů, produktů, prostředí a systémů, aby byly kompatibilní s potřebami, schopnostmi a výkonnostními možnostmi lidí. Prioritou jsou zde zaměstnanci a jejich pracovní potenciál. Hlavním smyslem je, aby pracovníci mohli odvádět dobře svou práci, proto jsou jim přizpůsobovány jejich pracovní prostředí a pracovní podmínky. Důraz je kladen hlavně na analyzování pracovišť s cílem vyloučit, případně co nejvíce ošetřit možnosti způsobení pracovního úrazu a nemocí z povolání.

Ergonomie jakožto interdisciplinární vědní obor vznikla spojením psychologie a hygieny práce spolu s antropometrií včetně biomechaniky. Do tohoto výčtu lze zařadit mnoho dalších specializovaných vědeckých oborů, jako je například profesiografie, ergonomický design, bezpečnost práce a další technické vědy jako matematika, ekonomika, statistika a podobně.

Ergo audit pro snížení pracovních rizik

Jako praktický příklad služeb poskytovaných společností ErgoCzech – ergonomics může sloužit její případová studie vypracovaná pro klienta z oblasti automobilového průmyslu s celkem 400 zaměstnanců. Zákazník požadoval zhodnocení ergonomie a kategorizačních faktorů a nastavení nápravných opatření ke snížení nebo eliminaci pracovních rizik u sedmi pracovních míst.

Audit potvrdil čtyřikrát riziko u pracovní polohy, čtyřikrát riziko lokální svalové zátěže a jednou zrakové zátěže. Na základě těchto poznatků klient zrealizoval technická, organizační a edukativní opatření doporučená společností ErgoCzech – ergonomics. Jednalo se například o úpravy výšek pracovních rovin, zakládacích loží, periferie pracovišť, realizace jednodušších poloautomatizací, úpravu pracovních postupů, přeškolení operátorů a podobně. Následná akreditační měření prokázala snížení pracovních rizik. To zákazníkovi umožnilo přeřazení příslušných pracovišť do nižší kategorie práce čili menší rizikovosti pracoviště.

Díky provedeným opatřením, která navrhla společnost ErgoCzech – ergonomics, se snížila pracovní rizika a náročnost práce kladené na operátory. To zákazníkovi umožnilo zcela zrušit bezpečnostní přestávky, které původně trvaly 15 minut na osobu a den u cirka třiceti osob, a snížit tak ztrátu produktivního výrobního času, který klient vyčíslil na 425 tisíc korun za rok. Snížením rizikovosti o desítky procent si klient mohl dovolit navýšení produkce o šest procent při zachování druhé, nerizikové kategorie práce. Další ekonomickou výhodu pro zákazníka představovala úspora 21 tisíc korun ročně za snížení četnosti periodických lékařských prohlídek. Naproti tomu za ergo audity a workshopy s core týmem společnosti ErgoCzech – ergonomics klient jednorázově zaplatil 47 tisíc korun a do úpravy pracovišť investoval 173 tisíc korun.


email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. • tel.: 721 899 050 • web: www.ergoczech.cz
Diskuze

Doporučujeme

Z Dubaje do Zlína. Logio přiveze kousek Expa i na Fenomén

V pražském Logiu bouchali před Vánocemi šampaňské hned dvakrát. Poprvé, když se řediteli týmu Research & Development Martinu Plajnerovi narodil syn. Podruhé, když se tým dozvěděl, že vyrazí reprezentovat Českou republiku na dubajské EXPO.

Pod výstavištěm vedou teplo nové horkovody

Více než třemi kilometry nových horkovodů nahradily vloni Teplárny Brno staré parovodní rozvody na výstavišti. Náročná rekonstrukce zdejší sítě byla výsledkem dohody společnosti s Veletrhy Brno (BVV) a její součástí byl i odkup rozvodů do majetku tepláren. „Usnadňuje se tak do budoucnosti zásobování teplem, ale i chladem, který je v nabídce Tepláren Brno novinkou, budoucích rozvojových území navazujících na páteřní trasy vedené v areálu. A to včetně budované multifunkční haly,“ upřesnila brněnská primátorka Markéta Vaňková. Společnost BVV má navíc o starost méně, provoz horkovodů i jejich servisní údržbu budou totiž nadále zajišťovat teplárny.