fbpx

Společnost ErgoCzech – ergonomics s.r.o. se specializuje na aplikovanou ergonomii v pracovním prostředí, na její hodnocení, snižování kategorizačních rizik a měření dle platné legislativy. V tomto oboru působí více než 15 let v České i Slovenské republice. Mezi klienty firmy patří výrobní i nevýrobní podniky ze všech průmyslových odvětvích a výsledkem této spolupráce je přes pět tisíc zlepšených pracovních míst. Ergonomie optimalizuje práci, humanizuje stroje, předchází nemocem z povolání a zvyšuje efektivnost i bezpečí zaměstnanců.

Společnost ErgoCzech – ergonomics využívá při poskytování svých služeb poznatků ergonomie jako vědecké disciplíny, která má za úkol optimalizovat vztah mezi člověkem, zařízením a prostředím. Jedná se o interdisciplinární obor pracující se systémem člověk–technika–prostředí.

Ergonomie přispívá k řešení designu a hodnocení práce, úkolů, produktů, prostředí a systémů, aby byly kompatibilní s potřebami, schopnostmi a výkonnostními možnostmi lidí. Prioritou jsou zde zaměstnanci a jejich pracovní potenciál. Hlavním smyslem je, aby pracovníci mohli odvádět dobře svou práci, proto jsou jim přizpůsobovány jejich pracovní prostředí a pracovní podmínky. Důraz je kladen hlavně na analyzování pracovišť s cílem vyloučit, případně co nejvíce ošetřit možnosti způsobení pracovního úrazu a nemocí z povolání.

Ergonomie jakožto interdisciplinární vědní obor vznikla spojením psychologie a hygieny práce spolu s antropometrií včetně biomechaniky. Do tohoto výčtu lze zařadit mnoho dalších specializovaných vědeckých oborů, jako je například profesiografie, ergonomický design, bezpečnost práce a další technické vědy jako matematika, ekonomika, statistika a podobně.

Ergo audit pro snížení pracovních rizik

Jako praktický příklad služeb poskytovaných společností ErgoCzech – ergonomics může sloužit její případová studie vypracovaná pro klienta z oblasti automobilového průmyslu s celkem 400 zaměstnanců. Zákazník požadoval zhodnocení ergonomie a kategorizačních faktorů a nastavení nápravných opatření ke snížení nebo eliminaci pracovních rizik u sedmi pracovních míst.

Audit potvrdil čtyřikrát riziko u pracovní polohy, čtyřikrát riziko lokální svalové zátěže a jednou zrakové zátěže. Na základě těchto poznatků klient zrealizoval technická, organizační a edukativní opatření doporučená společností ErgoCzech – ergonomics. Jednalo se například o úpravy výšek pracovních rovin, zakládacích loží, periferie pracovišť, realizace jednodušších poloautomatizací, úpravu pracovních postupů, přeškolení operátorů a podobně. Následná akreditační měření prokázala snížení pracovních rizik. To zákazníkovi umožnilo přeřazení příslušných pracovišť do nižší kategorie práce čili menší rizikovosti pracoviště.

Díky provedeným opatřením, která navrhla společnost ErgoCzech – ergonomics, se snížila pracovní rizika a náročnost práce kladené na operátory. To zákazníkovi umožnilo zcela zrušit bezpečnostní přestávky, které původně trvaly 15 minut na osobu a den u cirka třiceti osob, a snížit tak ztrátu produktivního výrobního času, který klient vyčíslil na 425 tisíc korun za rok. Snížením rizikovosti o desítky procent si klient mohl dovolit navýšení produkce o šest procent při zachování druhé, nerizikové kategorie práce. Další ekonomickou výhodu pro zákazníka představovala úspora 21 tisíc korun ročně za snížení četnosti periodických lékařských prohlídek. Naproti tomu za ergo audity a workshopy s core týmem společnosti ErgoCzech – ergonomics klient jednorázově zaplatil 47 tisíc korun a do úpravy pracovišť investoval 173 tisíc korun.


email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. • tel.: 721 899 050 • web: www.ergoczech.cz
Diskuze

Doporučujeme

Brno představilo nové směry mikroskopie v průmyslu i medicíně

V oblasti mikroskopie patří české firmy i výzkumné týmy mezi nejlepší na světě. Především elektronová mikroskopie dnes dosahuje úspěchů v jiných odvětvích české společnosti nevídaných. Asi čtvrtina celosvětových výdajů za elektronové mikroskopy jde za přístroji vyráběnými brněnskými firmami. V Ústavu přístrojové techniky AV ČR v Brně zase působí vědkyně Šárka Mikmeková, která svým výzkumem v oblasti ztenčování plechů ohromila i japonské odborníky a jako první vědec z České republiky získala prestižní ocenění od Japan Institute of Metals and Materials. Není tedy překvapením, že právě Brno hostilo 6. a 7. října dvě významné konference zaměřené na moderní mikroskopii. Akce pořádal Český optický klast.

TÜV SÜD Czech: Bezpečnost při používání a provozu ocelových konstrukcí je klíčová. Naši inspektoři se postarají o kompletní servis

Nedestruktivní zkoušení ocelových konstrukcí a svarových spojů je dnes běžnou součástí procesu výroby nových komponent, výrobků a konstrukcí. Víte, že je stejně důležité také při údržbě a revizích ocelových konstrukcí? My v TÜV SÜD Czech tyto kontroly nabízíme jako součást našich služeb.