fbpx

Praha 13.10.2021 - Trh stavebních prací letos poroste o 1,5 %. Větší růst trhu očekávají malé stavební společnosti. Rychlejším tempem poroste inženýrské stavitelství. Stavební společnosti mají v současné chvíli kapacity vytíženy na 95 %. Tržby stavebních společností porostou o 2,4 %. Větší růst tržeb zaznamená inženýrské stavitelství. Tržby porostou rychleji větším společnostem. Stavební firmy mají v průměru nasmlouvané zakázky na 10 měsíců dopředu. Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q4/2021 zpracované analytickou společností CEEC Research s.r.o.

V tomto roce očekávají stavební společnosti růst trhu stavebních prací, a to o 1,5 %. V roce příštím očekávají stavební společnosti další růst trhu, a to o 1,4 %.

Při rozdělení společností dle výše jejich obratu (milníkem je hranice 100 mil. Kč za rok) vidíme, že vyšší růst trhu očekávají menší stavební společnosti. Ty pro letošní rok počítají s růstem trhu o 2,1 % a v roce 2022 o dalších 1,8 %. Oproti tomu velké stavební společnosti očekávají v obou letech téměř shodný růst trhu, a to o 1,2 % v tomto roce a o dalších 1,1 % v roce následujícím.

Při rozdělení činností stavebních společností na dvě základní větve – inženýrské a pozemní stavitelství, můžeme vidět, že vyšší růst trhu očekávají společnosti věnující se inženýrské výstavbě. Ty počítají s růstem trhu v letošním roce ve výši 2,0 % a o dalších 0,7 % v roce 2022. společnosti zabývající se pozemním stavitelství očekávají v letošním roce růst trhu o 1,1 % a v roce 2022 o dalších 1,7 %.

V současné chvíli jsou kapacity stavebních společností vytíženy na 95 %. Ve čtvrtém kvartálu letošního roku očekávají stavební společnosti vytížení mírně nižší, a to na 94 %.

V letošním roce očekávají stavební společnosti růst svých tržeb, a to o 2,4 %. V roce příštím předpokládají další růst svých tržeb, a to o dalších 1,8 %.

Pro letošní rok očekává inženýrské stavitelství vyšší růst tržeb, a to o 2,5 %. S dalším růstem počítají tyto stavební společnosti i v roce následujícím, a to o 0,2 %. Pozemní stavitelství je více optimistické pro rok 2022. mezitím co v letošním roce počítají tyto stavební společnosti s růstem tržeb o 2,2 %, v roce následujícím už je to 2,8 %.

Větší růst tržeb očekávají velké stavební společnosti s obratem nad 100 mil. Kč ročně. Ty předpokládají růst tržeb o 2,5 % v tomto roce a dalších růst o 2,1 % v roce 2022. Malé stavební společnosti počítají s růstem nižším, a to o 2,0 % v roce letošním a o 1,2 % v roce následujícím.

V současné chvíli mají stavební společnosti nasmlouvané zakázky na v průměru 10 měsíců dopředu. Pro 41 % dotázaných se jedná o stejně dlouhou dobu ve srovnání se stejným obdobím minulého roku. Pro více jak třetinu představuje tato doba nárůst (35 %) a pro 24 % dotázaných naopak pokles. „Díky nasmlouvaným kontraktům doběhne letošní rok dle plánů, tedy nárůst v obratu , pokles v maržích a EBT ruku v ruce s růstem nákladů jak na materiál, tak vícenáklady řešící nedostatek materiálů i kapacity realizace.“ doplňuje Ivo Luňák, jednatel společnosti Tyros Loading Systems CZ s.r.o.

KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNITCVÍ Q4/2021 JE ZVEŘEJNĚNA NA:

www.ceec.eu

Diskuze

Doporučujeme

Z Dubaje do Zlína. Logio přiveze kousek Expa i na Fenomén

V pražském Logiu bouchali před Vánocemi šampaňské hned dvakrát. Poprvé, když se řediteli týmu Research & Development Martinu Plajnerovi narodil syn. Podruhé, když se tým dozvěděl, že vyrazí reprezentovat Českou republiku na dubajské EXPO.

Pod výstavištěm vedou teplo nové horkovody

Více než třemi kilometry nových horkovodů nahradily vloni Teplárny Brno staré parovodní rozvody na výstavišti. Náročná rekonstrukce zdejší sítě byla výsledkem dohody společnosti s Veletrhy Brno (BVV) a její součástí byl i odkup rozvodů do majetku tepláren. „Usnadňuje se tak do budoucnosti zásobování teplem, ale i chladem, který je v nabídce Tepláren Brno novinkou, budoucích rozvojových území navazujících na páteřní trasy vedené v areálu. A to včetně budované multifunkční haly,“ upřesnila brněnská primátorka Markéta Vaňková. Společnost BVV má navíc o starost méně, provoz horkovodů i jejich servisní údržbu budou totiž nadále zajišťovat teplárny.