fbpx

Červený mlýn Tepláren Brno patří svým technologickým vybavením k nejmodernějším i v evropském měřítku. Letošní výměna dvou horkovodních kotlů za nové posune vybavení tohoto provozu ještě na vyšší úroveň.  Nové zařízení bude po zkušebním provozu naplno spuštěno od středy 8. prosince 2021, instalace včetně nutných stavebních prací a testování trvala zhruba devět měsíců. 

Červený mlýn tvoří hlavní propojovací uzel horkovodních napáječů Lesná a Královo Pole - Žabovřesky. „Nejde jen o to, že nové kotle zaručí spolehlivé dodávky tepla do horkovodní sítě. Jejich spuštění rovněž přinese na tomto provozu pokles emisí oxidu uhličitého o více než třetinu. Jde tak o další konkrétní počin v rámci našeho akčního plánu udržitelné energetiky a klimatu SECAP, v němž se Brno zavazuje snížit emise skleníkových plynů do roku 2030 o čtyřicet procent,“ uvedla brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Původní dvojici horkovodních kotlů od slovenského výrobce na Červeném mlýně osadily teplárny v roce 1996. Jejich výměna nemá jen charakter obměny zařízení, ale uzavírá komplexní přechod zdroje na zásobování soustavy horkou vodou. S postupující přestavbou parovodů na horkovody je nutné modernizovat i výrobní zařízení a zajistit nejen dostatečné dodávky v horké vodě, ale naplánovat také záložní zdroje. A o to se postarají právě tyto nové kotle, které budou tvořit zálohu pro případ výpadku plynové turbíny Červeného mlýna.

„Po dobrých zkušenostech s obdobnými kotli na provozu Brno-Sever jsme opět vybrali dvouplamencové horkovodní kotle s výkonem 2x25MW firmy Bosch, které se vyznačují velkou regulační schopností a vyšší účinností než původní horkovodní kotle,“ upřesnil generální ředitel Tepláren Brno. Celkové náklady spojené s výměnou kotlů se pohybují kolem 70 milionů korun.

Instalace nových kotlů si nevyžádala žádné větší terénní úpravy ani přestavbu současné budovy kotelny. Zvenčí ocelové komíny nahradily nerezové se zdvojenými tlumiči hluku – provoz nových kotlů tak výrazně sníží rovněž hlukovou zátěž. Náročná však byla demontáž stávajícího zařízení, po níž bylo nutné připravit vhodné betonové základy. Protože práce na výměně kotlů začaly už na jaře letošního roku, bylo nutné je koordinovat s dobíhajícím zimním počasím. Jeden z kotlů totiž musel zůstat v pohotovosti pro případ vykrývání potřeb sítě centrálního zásobování teplem.

 


Diskuze

Doporučujeme

Představení nových špičkových strojů a digitálních technologií

Doosan představí sortiment nových špičkových a technicky vyspělých strojů a digitálních technologií na firemním stánku č. FM.711/1 v centru sekce stavebních a těžebních strojů Open-Air Area Middle na veletrhu Bauma 2022. Expozici Doosan bude dominovat sekce Inovačního centra a pod tématem „Powered by Innovation“ představí nejnovější výsledky vývoje špičkových systémů jako jsou Concept-X, Xitecloud a DoosanCONNECT. Nebudou chybět další unikátními produkty, jako je celosvětově první „transparentní lžíce“ nebo nový model DX225LC-7X, první „chytré“ pásové rypadlo společnosti Doosan. 

Hodnota veřejných zakázek meziročně poklesla o 22,9 %

V lednu až dubnu 2022 byly oznámeny zakázky celkem v hodnotě 36,1 mld. Kč, z toho bylo později zadáno 3,1 mld. Kč (tedy 9 % z oznámených). Skutečná zadaná hodnota byla 2,9 mld. Kč, protože zadaná hodnota byla o cca 6 % nižší než při oznámení. Z celkového objemu oznámených zakázek byly později zrušeny zakázky za 1,2 mld. Kč (tedy cca 3 % z oznámených). Po odečtení zadaných a zrušených zakázek zbývá v systému ještě 31,8 mld. Kč (tedy 88 %). Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q2/2022 zpracované analytickou společností CEEC Research s.r.o. za podpory generálního partnera našich výzkumů společnosti Wienerberger s.r.o.