fbpx

Zelený vodík z Tepláren Brno pohánějící autobusy městské hromadné dopravy. To je jeden z prvních projektů, který by se měl stát naplněním memoranda na využití vodíku uzavřeného na podzim loňského roku. Shodli se na tom zástupci projektového týmu jeho signatářů na svém úvodním jednání v Teplárnách Brno. 

„Při podepisování memoranda jsem konstatovala, že Brno má šanci stát se lídrem ve využití vodíku. Neuplynulo ani čtvrt roku a zahájení konkrétních kroků na jednotlivých projektech a příprava jejich postupné realizace jsou dokladem, že tato cesta k nízkoemisní budoucnosti města postavená na udržitelnosti dostává reálné obrysy,“ uvedla brněnská primátorka Markéta Vaňková.

„Teplárny Brno chtějí být jedním z hlavních hráčů v Brně se zeleným vodíkem a zároveň tím plnit klimatické cíle Brna a SECAP,“ potvrdil generální ředitel Tepláren Brno Petr Fajmon a dodal: „Už nyní pracujeme na studii proveditelnosti umístění hydrolyzéru a plnicí stanice v areálu teplárny v Maloměřicích.“ V areálu nebo jeho těsném sousedství by měla vzniknout také plnička pro vozy hromadné dopravy MHD. Inspirovat se chce Brno v Berlíně a v Karlsruhe, kde již první autobusy na vodík využívají v rámci kyvadlové dopravy a mají zkušenosti rovněž s budováním vodíkových čerpacích stanic pro osobní, autobusové a nákladní vozy. „Prostřednictvím společnosti Symbios Funding & Consulting, která patří rovněž mezi signatáře memoranda, jsme zahájili tržní konzultace na dodávky dostupných technologií,“ upřesnil vedoucí projektu Jiří Šamánek z Tepláren Brno. „Hledáme možnosti zapůjčení autobusu na vodíkový pohon. Oslovili jsme tuzemské i zahraniční výrobce z Polska, Francie a Portugalska a nyní čekáme na jejich stanovisko,“ doplnil generální ředitel DPMB Miloš Havránek.

Kromě této části praktického využití vodíku zahrnuje koncept spolupráce i akademickou rovinu. Akademická pracovní skupina vedená VUT v Brně zahájila kroky k založení Evropského institutu pro výzkum vodíku a nových technologií. Institut si klade za cíl akcelerovat v Brně výzkumné aktivity související s využitím vodíku jako nosiče energie a podpořit výzkum klíčových technologií potřebných pro udržitelný rozvoj. V této souvislosti ředitel Energetického ústavu Fakulty strojního inženýrství VUT Jiří Pospíšil uvedl: „Energetické využívání vodíku je výzvou, která vyžaduje v krátkém časovém období velký objem výzkumných prací a výsledky úspěšně přenést do praxe. S tím je spojena potřeba výchovy inženýrů s pokročilými znalostmi v souvisejících oborech. Pro tyto cíle bude v krátké době klíčové využití mezinárodní spolupráce, kde VUT v plném rozsahu využije aktuální provázání univerzitních výzkumných týmů se zahraničními pracovišti.“  V rámci Evropského  institutu pro výzkum vodíku a nových technologií budou s VUT v Brně propojeny spolupracující německé univerzity ve Stuttgartu a Karlsruhe, Chorvatsku a Slovinsku. Univerzitní spolupráce bude probíhat jak v oblasti rozvoje studijních programů, tak v oblasti výzkumných projektů k vodíkovým technologiím.

Další jednání projektového týmu se uskuteční za měsíc.

Memorandum o spolupráci, která se týká společných aktivit na rozvoji udržitelné energetiky, dopravy a ochrany životního prostředí a zahrnující i vytvoření Evropského institutu pro využití vodíku a nových technologií se sídlem v Brně bylo podepsáno 25. října 2021. Jeho signatáři jsou kromě statutárního města Brna, VUT v Brně, Teplárny Brno, a.s., Dopravní podnik města Brna, a.s., SAKO Brno, a.s., a společnost Symbios Funding & Consulting. Strany Memoranda hodlají spolupracovat především v oblastech, jako jsou využití vodíku v energetice, využití vodíku ve veřejné dopravě, výroba „zeleného“ vodíku a spolupráce s akademickou sférou v ČR, Německu atd.

 


Diskuze

Doporučujeme

Pozvánka na najväčšie stretnutie automotive dodávateľov v Česku a na Slovensku

Dovoľujeme si Vás pozvať na piaty ročník podujatia CEE Automotive Supply Chain, ktoré tvorí konferencia, B2B rokovania a networking. Minulý ročník, ktorý sa konal v Olomouci, navštívilo 300 delegátov z 9 krajín. Podujatie je určené pre dodávateľov a subdodávateľov do automobilového a pridruženého priemyslu.  

Zakladateľ Matador Group oslávil 90 rokov!

Dňa 7. júla 2022 oslávil Dr. h.c. Ing. Štefan Rosina životné jubileum 90 rokov. Bol to práve on, čo sa zaslúžil najskôr o rozvoj gumárenského priemyslu v Púchove a jeho transformáciu na modernú fabriku, ktorá prežila turbulentné deväťdesiate roky.