fbpx

Pokud letos plánujete podání žádosti o dotaci, pak je třeba zpracovat aktuální účetní uzávěrku tak, aby vám některé účetní údaje nezpůsobily problém. Pro hodnotitele jsou totiž důležité mj. ukazatele tzv. finančního zdraví firmy. 

Před samotným zpracováním a podáním dotační žádosti je dobré si prověřit několik informací. Nejenže je již v tuto dobu nutné mít zveřejněné účetní závěrky za předchozí dvě uzavřená období, ale záleží i na tom, co finanční výkazy obsahují.

Jedním ze základních pomocníků, který napomáhá zjistit, zda jsou firmy z pohledu dotací v pořádku, je určení finančního zdraví žadatele. V něm se sledují právě dvě poslední uzavřená období, přičemž u projektů nad 5 mil. korun bylo doposud finanční zdraví povinnou přílohou většiny dotačních žádostí.

Finanční zdraví vyhodnocuje několik odlišných ukazatelů. Jsou ovšem tři, které se dají považovat za stěžejní. Jde o zadluženost, rentabilitu aktiv a poměr požadované dotace k celkovým aktivům. Za tyto hlavní ukazatele jsou udělovány body a je potřeba dosáhnout minimálně 5 z 9 bodů. Z toho vyplývá, že ne všechny důležité ukazatele je potřeba naplnit dokonale. Dosavadní pravidla stanovují, že by firmy v ideálním případě neměly být zadluženy z více než 84 %, rentabilita aktiv počítaná ze zisku po zdanění včetně nákladových úroků snížených dle daňové sazby by neměla být nižší než 2,01 % a požadovaná dotace by neměla přesáhnout 60 % celkových aktiv.

Vzhledem ke skutečnosti, že aktuálně ve většině podniků probíhá účetní uzavírání roku 2021, je nyní ideální čas si výše zmíněné položky finančních výkazů prověřit. Dá se totiž očekávat, že jejich splnění bude signalizovat možnost ucházet se o dotačních podporu i do budoucna.

Pokud plánujete žádat o dotační podporu a nejste si jistí, zda jsou vaše účetní závěrky z pohledu dotačních podmínek v pořádku, je vhodné se obrátit na dotačního specialistu, který současně prověří i další předpoklady úspěšného podání žádosti.


 

Milan Sedláček – RENARDS, a.s.


Diskuze

Doporučujeme

Představení nových špičkových strojů a digitálních technologií

Doosan představí sortiment nových špičkových a technicky vyspělých strojů a digitálních technologií na firemním stánku č. FM.711/1 v centru sekce stavebních a těžebních strojů Open-Air Area Middle na veletrhu Bauma 2022. Expozici Doosan bude dominovat sekce Inovačního centra a pod tématem „Powered by Innovation“ představí nejnovější výsledky vývoje špičkových systémů jako jsou Concept-X, Xitecloud a DoosanCONNECT. Nebudou chybět další unikátními produkty, jako je celosvětově první „transparentní lžíce“ nebo nový model DX225LC-7X, první „chytré“ pásové rypadlo společnosti Doosan. 

Hodnota veřejných zakázek meziročně poklesla o 22,9 %

V lednu až dubnu 2022 byly oznámeny zakázky celkem v hodnotě 36,1 mld. Kč, z toho bylo později zadáno 3,1 mld. Kč (tedy 9 % z oznámených). Skutečná zadaná hodnota byla 2,9 mld. Kč, protože zadaná hodnota byla o cca 6 % nižší než při oznámení. Z celkového objemu oznámených zakázek byly později zrušeny zakázky za 1,2 mld. Kč (tedy cca 3 % z oznámených). Po odečtení zadaných a zrušených zakázek zbývá v systému ještě 31,8 mld. Kč (tedy 88 %). Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q2/2022 zpracované analytickou společností CEEC Research s.r.o. za podpory generálního partnera našich výzkumů společnosti Wienerberger s.r.o.