fbpx

Letos v srpnu navštívil místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček edukační centrum moderní energetiky Alternátor, jehož zřizovatelem je spolek Ekobioenergo, kterému předsedá ředitel společnosti TTS energo s.r.o. Richard Horký. V této souvislosti jsme Richardu Horkému položili několik otázek.

Protože jste také předseda Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina, seznámil jste vicepremiéra s výsledky regionálního průzkumu, podle něhož místní firmy si z více než osmdesáti procent přejí výstavbu dalších bloků Jaderné elektrárny Dukovany (EDU). Jak se k dostavbě stavějí starostové obcí a měst Kraje Vysočina?

V sedmdesátých letech, kdy se rozhodovalo o výstavbě EDU, se na názor regionu nikdo neptal. Přesto stavba elektrárny a její provoz region socioekonomicky zásadně ovlivnily. Společnost ČEZ tam přímo zaměstnává 1300 lidí s průměrným platem přes 40 tisíc korun. V dodavatelských firmách pracuje asi dalších 1400 zaměstnanců, jejichž odměna převyšuje zhruba o polovinu celorepublikový průměr. Pro rozvoj dané oblasti je to velmi významné a města i obce si to uvědomují. Proto vzniklo sdružení Energetické Třebíčsko, jehož zakládajícími členy je město Třebíč, Okresní hospodářská komora Třebíč, Střední průmyslová škola Třebíč, obec Dukovany a obec Rouchovany. Hlavním předmětem činnosti je zastupování a hájení zájmů členů ve vztahu k udržení a dalšímu rozvoji energetického odvětví v regionu a podpora dalšího provozu a výstavba pátého bloku elektrárny Dukovany. Jde o to, aby EDU byla dostavěna před ukončením její životnosti, tedy aby personál elektrárny a všechny spolupracující firmy po odstavení stávajících čtyř bloků mohly přejít k obsluze nového zdroje.

 Podle uvedeného průzkumu na Třebíčsku dostavbu podporuje dokonce 92 procent firem. Můžete odhadnout, proč má tato dostavba tak vysokou podporu?

Okresní a krajská hospodářská komora provedla průzkum, z něhož vyplynulo, že 92 procent firem nad 50 zaměstnanců na Třebíčsku je pro jádro a na celé Vysočině to bylo 84 procent. Také zastupitelstvo kraje se opakovaně vyslovilo pro podporu výstavby nových jaderných bloků. Třebíč mívala kolem 20 tisíc obyvatel, dnes má 37 tisíc, příčinou tohoto nárůstu je samozřejmě provoz EDU a nikdo si nepřeje, aby po skončení životnosti EDU se Třebíč stala českým Detroitem – městem duchů (kvůli přesunu automobilové výroby a bezradnosti městského vedení se Detroit stal nejchudším velkoměstem Spojených států).

V Alternátoru Karel Havlíček prohlásil, že o dostavbě EDU je rozhodnuto a půjde o jaderný blok s výkonem max. 1200 MWe s opcí na výstavbu dalšího bloku. Tato výstavba nahradí jednak dosluhující stávající bloky 1 až 4 a také v budoucnu odstavované uhelné bloky. Považujete „jádro" za alternativní zdroj energie, rovnocenný obnovitelným zdrojům, jako jsou slunce, voda, vzduch nebo biomasa?

Je daný fakt, že Evropa se odklání od výroby energie z fosilních paliv, a proto do roku 2030 má být odstavena většina uhelných elektráren a tepláren. V České republice se vyrábí z uhlí 55 procent tepla, z černého uhlí 12,5 procenta a 42,5 procenta z hnědého. Jsem zastáncem výroby energie z obnovitelných zdrojů. TTS energo používá k výrobě tepla biomasu, tedy dřevní štěpku a slámu.

Ovšem pro potřeby našeho státu je třeba zajistit zhruba 40 procent energie z jádra. Je to naprosto bezemisní zdroj. Jistěže bezpečnost jaderných elektráren je na prvním místě, ale dnes, troufám si říct, po neblahých zkušenostech z Černobylu a z Fukušimy ji dokážeme zajistit. Těch zbývajících 60 procent bude pravděpodobně tvořit hlavně fotovoltaika a větrné elektrárny, ale k využití větru bude třeba nejdříve získat podporu veřejnosti, která je v současnosti velmi slabá.

Blok EDU 5 by měl být spouštěn někdy kolem roku 2035 a odhaduje se, že k zajištění jeho provozu bude potřeba nejméně 500 nových odborníků. Na základě vašich zkušeností, nikoli pouze osobních, ale i jako šéfa HK, je v silách našich vysokých škol vychovat v průběhu patnácti let potřebný tým specialistů?

Je rok 2019 a naši maturanti stojí před volbou dalšího studia. Pokud nebude téměř stoprocentně jisté, že výroba energie z jádra bude v České republice pokračovat i po roce 2035, sotva si někdo zvolí studium na Fakultě jadrné a fyzikálně inženýrské ČVUT nebo podobný obor na jiné škole. Zatím máme rozhodnuto, že EDU se dostaví a do konce roku by měla být v tomto smyslu uzavřena dohoda mezi vládou a společností ČEZ. Uvidíme, co bude dál. Pochybuji, že by někdo šest let studoval poměrně těžký technický obor, aby pak za deset let ztratil své uplatnění.

Ve státní energetické koncepci zhruba stojí, že energie bude zajištěna mixem z jádra a z obnovitelných zdrojů a že poklesne její výroby z uhlí. Jako ředitel firmy, která využívá alternativní technologii pro výrobu tepla, jaký byste vy navrhoval energetický mix kromě jádra a obnovitelných zdrojů pro Českou republiku?

Podle mého názoru je energetický mix navržen v aktualizované státní energetické koncepci velmi dobře.

K čemu slouží centrum Alternátor?

Alternátor – ekotechnické centrum Třebíč klade důraz na tradici ve spojení se zábavou a tvůrčí činností. Je to osvětové zařízení pro žáky a vysokoškoláky i veřejnost. Návštěvníci se mohou seznámit s historií tohoto průmyslového areálu od roku 1840. Ve své době to byla největší továrna na výrobu obuvi v Rakousku-Uhersku, kterou pak po roce 1930 převzal Tomáš Baťa. S tím souvisí expozice, která demonstruje modernizaci výroby, tedy nahrazování lidské práce stroji a produkci energie k zajištění jejich chodu. Na to navazují ekologické i ekonomické důsledky výroby elektrické energie z uhlí, z ropy, ze zemního plynu, z obnovitelných zdrojů a z jádra. Budoucnost je ovšem ve výrobě energie z odpadů a i to návštěvníkům Alternátor vysvětluje.

Diskuze

Doporučujeme

Jak rok 2020 změnil vnímání bezpečnosti a jaké jsou trendy tohoto oboru? To prozradí veletrh FOR ARCH

Praha, 3. srpna 2020 – Letos pojem bezpečnost změnil svůj význam. Změnily ho epidemie, karanténa, home office, kybernetické útoky. S tím související opatření spolu se stále vysokým procentem krádeží dávají smysl tématu bezpečnost na stavebním veletrhu FOR ARCH, který se bude konat v PVA EXPO PRAHA od 22. do 26. září. Tradiční rozšíření o požární bezpečnost, související osvětlení, chytré instalace i výstavu FOR CITY zaměřenou na inovace pro města, obce a regiony tvoří zajímavou synergii. Oficiálními vozy veletrhu jsou automobily značky FORD. Generálním partnerem veletrhu FOR ARCH je Skupina ČEZ.

Technologie Siemens pomáhají s tepelnou ochranou největšího slunečního dalekohledu na světě

Největší sluneční dalekohled na světě nazvaný Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST) je vysoký 41,5 m a nachází se na havajském ostrově Maui. Umožňuje získávat doposud nejdetailnější záběry Slunce a vědci díky němu mohou pozorovat sluneční povrch přesněji než dříve. Velkou výzvu při vývoji dalekohledu DKIST představovala konstrukce speciálního systému na minimalizaci sluneční energie, kterou dalekohled při pozorování slunce absorbuje. Společnost Aavid Thermacore, která pro teleskop dodala tepelné technologie využila softwarového řešení Siemens, které dokáže snížit tepelnou energii z 2,5 MW/m2 na pouhých 300 W. Navíc dokáže zajistit, aby vyzařované teplo nesnižovalo kvalitu obrazu dalekohledu, což je pro vědecké účely naprosto zásadní.