fbpx
Společnost Raben Logistics Czech s.r.o., člen skupiny Raben, patří na našem trhu mezi důležité logistické operátory. „V roce 2019 jsme udělali další významný posun, nejen jako Raben Logistics Czech a Slovakia, ale i jako celá skupina," říká Marián Budzel, obchodní ředitel společnosti, v rozhovoru pro Reportáže z průmyslu a dodává: „Chceme-li si udržet svou pozici mezi předními poskytovateli logistických služeb, musíme být schopní nabídnout dlouhodobou a udržitelnou kvalitu."

Nakolik je obtížné udržet si pozici v silné konkurenci, která mezi dopravci panuje?


Kontinuálně pracujeme na zvyšování kvality služeb a tím se nám daří posilovat důvěru našich zákazníků, jak stávajících, tak i těch nových. Máme mnoho dlouhodobých zákazníků, jejich podnikání se v průběhu let mění a my se jim přizpůsobujeme. Jsme partneři a společně řešíme vznikající problémy. Rovněž společně rosteme a tím utužujeme naše pevné partnerství, které je základem stabilní a silné společnosti i v nelehkém konkurenčním boji. V roce 2019 jsme udělali další významný posun, nejen jako Raben Logistics Czech a Raben Logistics Slovakia, ale i jako celá skupina. Byl to rekordní rok jak co do tržeb, počtu přepravených zásilek a uskladněných palet, tak zejména, jak jsem již zmínil, co do úrovně kvality našich služeb. Je to téma, které je sledováno na úrovni celé skupiny, a uvědomujeme si, že chceme-li si udržet svou pozici mezi předními poskytovateli logistických služeb, musíme být schopní nabídnout dlouhodobou a udržitelnou kvalitu.

Dalším neméně důležitým faktorem jsou investice do infrastruktury, které byly v Raben Group doprovázeny implementací nových technologických řešení a vývojem vozového parku a rovněž i investicemi do dopravní sítě jako takové. Zde bych zmínil naše aktivity v Německu, Itálii a nový přírůstek do skupiny Raben, kterým je Bulharsko. Nyní tedy operujeme ve 13 zemích Evropy s vlastní distribuční sítí a to je jedním z předpokladů, že si udržíme, resp. posílíme svou pozici v silné konkurenci. V neposlední řadě je velmi důležitým faktorem postavení Raben Group na logistickém trhu i rozsah služeb, které nabízíme. Jsme schopní klientům napříč segmenty nabídnout komplexní logistické služby ve třech teplotních režimech a to je významná přidaná hodnota k dosažení úspěchu na trzích Evropy.

Způsobuje přetrvávající konkurenční tlak devalvaci cen za poskytované služby?

Tlak na ceny je samozřejmě cítit v každodenním obchodním vyjednávání, zejména při získávání nových klientů je to mnohdy hlavní kritérium pro možnost zahájení spolupráce. Nicméně naši stávající, ale co je pozitivní, i potenciální zákazníci si stále víc a víc uvědomují důležitost silného a spolehlivého partnera a ne vždy je otázka nižších cen rozhodující. Naopak se setkáváme s negativními zkušenostmi s přepravními firmami, které nabízejí nízké až nereálné ceny, aby klienta přesvědčily ke spolupráci, ale pak nejsou schopné dodat požadovaný servis a kvalitu. Tito zákazníci se k nám po krátké době opět vracejí a jsou po takovýchto zkušenostech k další změně již velmi rezervovaní. Chceme-li nabídnout konkurenceschopné ceny, je to samozřejmě vždy podpořeno nákladově nejefektivnějším řešením a využitím synergií s ostatními projekty, a to jak ve skladování, tak distribuci, kde je navíc rovněž důležitým faktorem hustota a pokrytí sítě samotné a používání dopravních prostředků s vyšší přepravní kapacitou.

V letošním roce jste spustili monitorovací systém ETA pro on-line sledování polohy vozidel a přepravovaných zásilek. Co všechno ETA umí a jak funguje?

Jedná se o IT řešení, které Raben vyvinul společně s telematickými firmami TIS a PTV a které umožňuje, jak uvádíte, on-line monitorování polohy doručovacích vozidel a zásilek, jež přepravují. Naši zákazníci tak mohou v reálném čase zjistit, kdy zásilka dorazí na místo určení. V kamionové přepravě jde o unikátní monitorovací systém. Standardem dnešního logistického odvětví je systém notifikace doručení zásilek založený na historických statistických datech. Tento systém je v době digitalizace zastaralý, nepočítá s okolnostmi, které mohou zásilku zdržet.

Systém ETA využívá informace o aktuální poloze řidiče z GPS v mobilním zařízení. Díky přenosu polohy do IT systémů Raben Group každých pět minut dokáže ETA vypočítat předpokládaný čas doručení zásilky k příjemci s vysokou mírou přesnosti. Klienti mohou kontrolovat čas doručení zásilky v reálném čase na platformě MyRaben.com. Pokud nastane situace, která může čas doručení ovlivnit, ať už jde o nepříznivou dopravní situaci, nebo nehodu, systém ETA automaticky aktualizuje předpokládaný čas doručení. Zákazník si také při zadání objednávky může aktivovat e-mailovou notifikaci předpokládaného času doručení zásilky. Díky tomuto řešení mohou klienti optimálně plánovat a řídit své potřeby během celého logistického procesu.

Někteří přepravci již reagovali na současné snahy o snižování emisí a provozují kamiony s alternativním pohonem. Jaká opatření uplatňuje Raben Logistics Czech v této oblasti?

Strategie skupiny Raben směřující ke snižování spotřeby paliva a tím ke snižování emisí je zaměřena zejména na zvyšování jednotkových vozových přepravních kapacit a modernizaci vozového parku. Co se týče zvyšování přepravních kapacit, běží v jednotlivých zemích skupiny Raben již třetím rokem program implementace citylinerů pro doručování zásilek na tzv. last mile. Jedná se o jednoosý návěs s kapacitou 27 paletových míst. Při obnově vozového parku hledíme na to, aby vždy s novými dopravními prostředky bylo spojeno školení ekonomické jízdy pro řidiče a jejich manažery, při nichž master driver prodejce představuje zásady ekonomické jízdy s využitím moderních technologií, kterými jsou vozidla vybavena.

Dále vidíme budoucnost v prodlužování jízdních souprav, což je v mnoha zemích běžné a technologie jsou známé, funkční a prověřené. V rámci Raben Logistics Czech provozujeme již několik tzv. silničních vlaků. Tato rozšířená vozidla snižují provoz, pracovní dobu řidičů, zvyšují produktivitu, a především tedy snižují počet jednotlivých cest až o tisíc ročně, čímž výrazně šetří životní prostředí. Velmi výrazně se rovněž snažíme eliminovat dopady na životní prostředí v rámci různých programů společenské odpovědnosti a strategie CSR.

Vidíte ve vozidlech s ekologickým pohonem budoucnost silničních dopravců?

Potenciál vidíme v alternativních zdrojích, například v elektromobilitě či vodíkových palivových článcích, zde ale určitě bude rozhodujícím faktorem cena těchto nových technologií a využitelnost v praxi. Zatím je obecně známa např. vysoká pořizovací cena elektromobilu v porovnání s konvenčními prostředky a nižší efektivita (vzhledem k výkonu a životnosti), proto si myslím, že nárůst takovýchto dopravních prostředků nebude nijak masivní a rychlý, i s ohledem na prozatím nedostatečnou infrastrukturu.

Jaké novinky plánujete pro rok 2020? Co v tomto roce očekáváte?

Očekáváme, že se logistický průmysl bude i nadále vyvíjet navzdory mnoha výzvám. Nejzávažnější z nich budou i nadále rostoucí náklady na trhu práce a nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců, s čímž se naše země a vlastně celý region potýká dlouhodobě. Dalším faktorem je i rozšíření zpoplatněných úseků pozemních komunikací, zejména o silnice 1. třídy, což přináší zvýšené náklady, které je potřeba promítnout do ceny služeb.

Určitě budeme pokračovat v budování či pronájmu nových skladových ploch v rámci skupiny, nových dep či v investicích do distribuční sítě. Budeme pokračovat v posilování a otevírání nových linek, ať už mezi jednotlivými depy v rámci Raben Logistics Czech a Slovakia, či ve spojení s ostatními státy v rámci Raben Group.

Chceme usilovně pracovat na tom, aby se logistika změnila, zlepšila a zaujala nový přístup k podnikání prostřednictvím inovací, automatizace, pokročilých forem výměny dat a environmentálních aktivit. Zaměřujeme se dále na robotizaci procesů a služeb na různých úrovních – fyzikálních procesů, IT procesů, automatizace robotických procesů (RPA) atd. V oblasti automatizace a robotizace skladu to budou mnohá řešení zvyšující efektivitu skladovacích a přepravních procesů – autonomní, poloautomatické vozíky, systémy měření zásilek, kobotické senzory IoT a mnoho dalšího. Tuto výzvu zvládnou pouze finančně stabilní společnosti s moderním rozvojovým potenciálem a silným týmem v oblasti IT a výzkumu.

Diskuze

Doporučujeme

Jak rok 2020 změnil vnímání bezpečnosti a jaké jsou trendy tohoto oboru? To prozradí veletrh FOR ARCH

Praha, 3. srpna 2020 – Letos pojem bezpečnost změnil svůj význam. Změnily ho epidemie, karanténa, home office, kybernetické útoky. S tím související opatření spolu se stále vysokým procentem krádeží dávají smysl tématu bezpečnost na stavebním veletrhu FOR ARCH, který se bude konat v PVA EXPO PRAHA od 22. do 26. září. Tradiční rozšíření o požární bezpečnost, související osvětlení, chytré instalace i výstavu FOR CITY zaměřenou na inovace pro města, obce a regiony tvoří zajímavou synergii. Oficiálními vozy veletrhu jsou automobily značky FORD. Generálním partnerem veletrhu FOR ARCH je Skupina ČEZ.

Technologie Siemens pomáhají s tepelnou ochranou největšího slunečního dalekohledu na světě

Největší sluneční dalekohled na světě nazvaný Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST) je vysoký 41,5 m a nachází se na havajském ostrově Maui. Umožňuje získávat doposud nejdetailnější záběry Slunce a vědci díky němu mohou pozorovat sluneční povrch přesněji než dříve. Velkou výzvu při vývoji dalekohledu DKIST představovala konstrukce speciálního systému na minimalizaci sluneční energie, kterou dalekohled při pozorování slunce absorbuje. Společnost Aavid Thermacore, která pro teleskop dodala tepelné technologie využila softwarového řešení Siemens, které dokáže snížit tepelnou energii z 2,5 MW/m2 na pouhých 300 W. Navíc dokáže zajistit, aby vyzařované teplo nesnižovalo kvalitu obrazu dalekohledu, což je pro vědecké účely naprosto zásadní.