Společnost Raben Logistics Czech s.r.o., člen skupiny Raben, patří na našem trhu mezi důležité logistické operátory. „V roce 2019 jsme udělali další významný posun, nejen jako Raben Logistics Czech a Slovakia, ale i jako celá skupina," říká Marián Budzel, obchodní ředitel společnosti, v rozhovoru pro Reportáže z průmyslu a dodává: „Chceme-li si udržet svou pozici mezi předními poskytovateli logistických služeb, musíme být schopní nabídnout dlouhodobou a udržitelnou kvalitu."

Nakolik je obtížné udržet si pozici v silné konkurenci, která mezi dopravci panuje?


Kontinuálně pracujeme na zvyšování kvality služeb a tím se nám daří posilovat důvěru našich zákazníků, jak stávajících, tak i těch nových. Máme mnoho dlouhodobých zákazníků, jejich podnikání se v průběhu let mění a my se jim přizpůsobujeme. Jsme partneři a společně řešíme vznikající problémy. Rovněž společně rosteme a tím utužujeme naše pevné partnerství, které je základem stabilní a silné společnosti i v nelehkém konkurenčním boji. V roce 2019 jsme udělali další významný posun, nejen jako Raben Logistics Czech a Raben Logistics Slovakia, ale i jako celá skupina. Byl to rekordní rok jak co do tržeb, počtu přepravených zásilek a uskladněných palet, tak zejména, jak jsem již zmínil, co do úrovně kvality našich služeb. Je to téma, které je sledováno na úrovni celé skupiny, a uvědomujeme si, že chceme-li si udržet svou pozici mezi předními poskytovateli logistických služeb, musíme být schopní nabídnout dlouhodobou a udržitelnou kvalitu.

Dalším neméně důležitým faktorem jsou investice do infrastruktury, které byly v Raben Group doprovázeny implementací nových technologických řešení a vývojem vozového parku a rovněž i investicemi do dopravní sítě jako takové. Zde bych zmínil naše aktivity v Německu, Itálii a nový přírůstek do skupiny Raben, kterým je Bulharsko. Nyní tedy operujeme ve 13 zemích Evropy s vlastní distribuční sítí a to je jedním z předpokladů, že si udržíme, resp. posílíme svou pozici v silné konkurenci. V neposlední řadě je velmi důležitým faktorem postavení Raben Group na logistickém trhu i rozsah služeb, které nabízíme. Jsme schopní klientům napříč segmenty nabídnout komplexní logistické služby ve třech teplotních režimech a to je významná přidaná hodnota k dosažení úspěchu na trzích Evropy.

Způsobuje přetrvávající konkurenční tlak devalvaci cen za poskytované služby?

Tlak na ceny je samozřejmě cítit v každodenním obchodním vyjednávání, zejména při získávání nových klientů je to mnohdy hlavní kritérium pro možnost zahájení spolupráce. Nicméně naši stávající, ale co je pozitivní, i potenciální zákazníci si stále víc a víc uvědomují důležitost silného a spolehlivého partnera a ne vždy je otázka nižších cen rozhodující. Naopak se setkáváme s negativními zkušenostmi s přepravními firmami, které nabízejí nízké až nereálné ceny, aby klienta přesvědčily ke spolupráci, ale pak nejsou schopné dodat požadovaný servis a kvalitu. Tito zákazníci se k nám po krátké době opět vracejí a jsou po takovýchto zkušenostech k další změně již velmi rezervovaní. Chceme-li nabídnout konkurenceschopné ceny, je to samozřejmě vždy podpořeno nákladově nejefektivnějším řešením a využitím synergií s ostatními projekty, a to jak ve skladování, tak distribuci, kde je navíc rovněž důležitým faktorem hustota a pokrytí sítě samotné a používání dopravních prostředků s vyšší přepravní kapacitou.

V letošním roce jste spustili monitorovací systém ETA pro on-line sledování polohy vozidel a přepravovaných zásilek. Co všechno ETA umí a jak funguje?

Jedná se o IT řešení, které Raben vyvinul společně s telematickými firmami TIS a PTV a které umožňuje, jak uvádíte, on-line monitorování polohy doručovacích vozidel a zásilek, jež přepravují. Naši zákazníci tak mohou v reálném čase zjistit, kdy zásilka dorazí na místo určení. V kamionové přepravě jde o unikátní monitorovací systém. Standardem dnešního logistického odvětví je systém notifikace doručení zásilek založený na historických statistických datech. Tento systém je v době digitalizace zastaralý, nepočítá s okolnostmi, které mohou zásilku zdržet.

Systém ETA využívá informace o aktuální poloze řidiče z GPS v mobilním zařízení. Díky přenosu polohy do IT systémů Raben Group každých pět minut dokáže ETA vypočítat předpokládaný čas doručení zásilky k příjemci s vysokou mírou přesnosti. Klienti mohou kontrolovat čas doručení zásilky v reálném čase na platformě MyRaben.com. Pokud nastane situace, která může čas doručení ovlivnit, ať už jde o nepříznivou dopravní situaci, nebo nehodu, systém ETA automaticky aktualizuje předpokládaný čas doručení. Zákazník si také při zadání objednávky může aktivovat e-mailovou notifikaci předpokládaného času doručení zásilky. Díky tomuto řešení mohou klienti optimálně plánovat a řídit své potřeby během celého logistického procesu.

Někteří přepravci již reagovali na současné snahy o snižování emisí a provozují kamiony s alternativním pohonem. Jaká opatření uplatňuje Raben Logistics Czech v této oblasti?

Strategie skupiny Raben směřující ke snižování spotřeby paliva a tím ke snižování emisí je zaměřena zejména na zvyšování jednotkových vozových přepravních kapacit a modernizaci vozového parku. Co se týče zvyšování přepravních kapacit, běží v jednotlivých zemích skupiny Raben již třetím rokem program implementace citylinerů pro doručování zásilek na tzv. last mile. Jedná se o jednoosý návěs s kapacitou 27 paletových míst. Při obnově vozového parku hledíme na to, aby vždy s novými dopravními prostředky bylo spojeno školení ekonomické jízdy pro řidiče a jejich manažery, při nichž master driver prodejce představuje zásady ekonomické jízdy s využitím moderních technologií, kterými jsou vozidla vybavena.

Dále vidíme budoucnost v prodlužování jízdních souprav, což je v mnoha zemích běžné a technologie jsou známé, funkční a prověřené. V rámci Raben Logistics Czech provozujeme již několik tzv. silničních vlaků. Tato rozšířená vozidla snižují provoz, pracovní dobu řidičů, zvyšují produktivitu, a především tedy snižují počet jednotlivých cest až o tisíc ročně, čímž výrazně šetří životní prostředí. Velmi výrazně se rovněž snažíme eliminovat dopady na životní prostředí v rámci různých programů společenské odpovědnosti a strategie CSR.

Vidíte ve vozidlech s ekologickým pohonem budoucnost silničních dopravců?

Potenciál vidíme v alternativních zdrojích, například v elektromobilitě či vodíkových palivových článcích, zde ale určitě bude rozhodujícím faktorem cena těchto nových technologií a využitelnost v praxi. Zatím je obecně známa např. vysoká pořizovací cena elektromobilu v porovnání s konvenčními prostředky a nižší efektivita (vzhledem k výkonu a životnosti), proto si myslím, že nárůst takovýchto dopravních prostředků nebude nijak masivní a rychlý, i s ohledem na prozatím nedostatečnou infrastrukturu.

Jaké novinky plánujete pro rok 2020? Co v tomto roce očekáváte?

Očekáváme, že se logistický průmysl bude i nadále vyvíjet navzdory mnoha výzvám. Nejzávažnější z nich budou i nadále rostoucí náklady na trhu práce a nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců, s čímž se naše země a vlastně celý region potýká dlouhodobě. Dalším faktorem je i rozšíření zpoplatněných úseků pozemních komunikací, zejména o silnice 1. třídy, což přináší zvýšené náklady, které je potřeba promítnout do ceny služeb.

Určitě budeme pokračovat v budování či pronájmu nových skladových ploch v rámci skupiny, nových dep či v investicích do distribuční sítě. Budeme pokračovat v posilování a otevírání nových linek, ať už mezi jednotlivými depy v rámci Raben Logistics Czech a Slovakia, či ve spojení s ostatními státy v rámci Raben Group.

Chceme usilovně pracovat na tom, aby se logistika změnila, zlepšila a zaujala nový přístup k podnikání prostřednictvím inovací, automatizace, pokročilých forem výměny dat a environmentálních aktivit. Zaměřujeme se dále na robotizaci procesů a služeb na různých úrovních – fyzikálních procesů, IT procesů, automatizace robotických procesů (RPA) atd. V oblasti automatizace a robotizace skladu to budou mnohá řešení zvyšující efektivitu skladovacích a přepravních procesů – autonomní, poloautomatické vozíky, systémy měření zásilek, kobotické senzory IoT a mnoho dalšího. Tuto výzvu zvládnou pouze finančně stabilní společnosti s moderním rozvojovým potenciálem a silným týmem v oblasti IT a výzkumu.