fbpx

O aktivitách firmy Icopal Vedag CZ s.r.o. jsme hovořili s jejím generálním ředitelem Tomášem Wachtlem.


Icopal Vedag CZ vyrábí v závodě v Litvínově hydroizolační asfaltové pásy pro vodorovné i šikmé střechy a spodní stavby. Společnost neustále pracuje na vývoji těchto výrobků. Jaké jsou hlavní cíle těchto inovací z hlediska vlastností uvedených produktů?


Cílem těchto inovací je zlepšit užitné vlastnosti výrobků, usnadnit jejich aplikaci na stavbách, umožnit realizačním firmám dosáhnout úspory nákladů na montáž našich výrobků, snížit riziko lidské chyby při zpracování hydroizolačních materiálů, a konkrétními činy tak prokazovat pravdivost firemního sloganu „Icopal – spolehlivé hydroizolace".

Uvedu konkrétní příklad z praxe: Pro ploché střechy průmyslových objektů, obchodních center i bytových domů doporučují projektanti v poslední době ve větší míře jednovrstevnou hydroizolaci pomocí mechanicky kotvené fólie z měkčeného PVC. Na trhu najdeme bezpočet těchto výrobků. Oproti obdobným konkurenčním výrobkům umožňuje naše plastová fólie Monarplan FM s nesrovnatelně delší životností pokrývačským firmám použít při montáži povlakové hydroizolační krytiny dané střechy menší počet kotevních prvků, což přináší úsporu montážních nákladů, a to díky vynikajícím pevnostním vlastnostem fólie. Pomocí programu Windsog garantujeme zákazníkům stabilitu střešního pláště proti sání větru.

Materiály vyráběné společností Icopal Vedag CZ jsou využívány i jako protiradonové izolace v místech se středním a vysokým radonovým rizikem. Jak rozšířené je toto riziko v ČR a jakým způsobem funguje ochrana proti němu?

V posledních letech si investoři, projektanti i zhotovitelé staveb uvědomují stále častěji riziko karcinogenního působení pronikání radonu z podloží do interiérů budov. Většina staveb v ČR vyžaduje ochranu před středním nebo vysokým radonovým rizikem. Dochází k tomu, že se pro hydroizolaci spodní stavby méně používají plastové fólie a naopak ve stále větší míře se aplikují asfaltové pásy s atestem proti radonu.

V rámci 26. ročníku tradičních odborných seminářů Icopal pro odbornou veřejnost, které se konaly v Praze, Brně a Ostravě od 7. do 9. ledna 2020, se náš host Martin Jiránek z Fakulty stavební ČVUT v Praze podrobně zabýval ochranou staveb před radonem a na základě poznatků z provedených testů rozdělil hydroizolační materiály nabízené k ochraně před radonem na vhodné, méně vhodné a zakázané. Spolehlivou protiradonovou izolaci tvoří například dvě vrstvy modifikovaných asfaltových pásů Icopal (Parafor Solo z produkce závodu Siplast Francie, Vedasprint mineral nebo Vedatect PYE G 200S 4 mineral z produkce závodu Litvínov).

Icopal Vedag CZ zajišťuje obchodní a technickou podporu produktům, které se vyrábějí ve skupině Icopal GmbH v Německu. Jaké činnosti konkrétně obsahuje tato podpora?

Závod Icopal GmbH Werne (Německo) je považován za vlajkovou loď mezi výrobními závody skupiny Icopal a jeho výrobky představují naprostou špičku mezi hydroizolačními materiály na evropském i světovém trhu. Naše technická podpora prodeje v ČR pomocí týmu stavebních inženýrů (specialistů na stavební izolace) a dvou soudních znalců v oboru hydroizolace staveb začíná již u architektů a projektantů (konzultace v projektové fázi, návrh řešení střešních detailů, stavebně-fyzikální výpočty, doporučení vhodné skladby střešního pláště pro daný objekt) a pokračuje k podpoře stavebních realizačních firem a investorů (stavebně-technický průzkum střechy, praktická školení pro izolatéry, přítomnost technika nebo šéfmontéra Icopalu přímo na stavbách při zahájení pokládky hydroizolačních materiálů, pomoc při řešení detailů a při přejímce díla, zpracování kotevního plánu, řešení tepelných mostů, kondenzace par ve střešním plášti aj.).

 Proběhla fúze skupin Braas Monier a Icopal do globálního koncernu s názvem BMI. Co to znamená pro firmy Bramac CZ a Icopal Vedag CZ?

Došlo k částečné integraci společností Bramac CZ a Icopal Vedag CZ (např. nové společné sídlo obou firem v moderní budově Prosek Point v Praze 9, vznikly některé společné marketingové aktivity jako např. společný stánek na veletrhu Střechy Praha v únoru 2019 a 2020, společný firemní večírek pro zákazníky Bramacu a Icopalu aj.). Nicméně nedošlo k fúzi obou prodejních týmů ani ke sloučení portfolia produktů nebo ke spojení některých útvarů podniků Bramac a Icopal.

V létě jste začali instalovat údajně nejmodernější mísicí centrum ve střední Evropě. Je již v provozu? A proč je možné označit toto centrum za nejmodernější?

V uplynulých měsících se uskutečnila úspěšná montáž nového mísicího centra v našem výrobním závodě Litvínov, nyní probíhá fáze testování. Jedná se o investici za několik desítek milionů korun (nově včetně předmíchání a předehřevu směsi), a to na základě nejnovějších poznatků v daném oboru, které nám zprostředkovali specialisté z oddělení Group Technology skupiny BMI. Proto hovoříme o nejmodernějším mísicím centru ve střední Evropě.

Ceny asfaltů rostou. Jak se vám ekonomicky daří vyrovnávat se s touto skutečností?

Dovolím si poopravit vaši otázku. Ceny asfaltů někdy rostou a jindy klesají, obdobně jako ceny benzinu a nafty u čerpacích stanic. Například benzin Natural 95 stál v polovině roku 2015 v průměru 33,08 Kč za litr, zatímco jeho průměrná cena na konci roku 2019 klesla na 31,92 Kč za litr. Nejen v našem podniku, ale myslím, že i u jiných výrobců hydroizolačních asfaltových pásů, však trvale rostou náklady na mzdy, investice, údržbu a energie. Těmto rostoucím nákladům se snažíme čelit hledáním úspor ve výrobním procesu (zlepšení organizace práce, snížení prostojů v důsledku lepší údržby, zdokonalování receptur, optimální využití výrobního zařízení během nepřitržité výroby 24 hod. denně od pondělí do soboty atp.).

Diskuze

Doporučujeme

Jak rok 2020 změnil vnímání bezpečnosti a jaké jsou trendy tohoto oboru? To prozradí veletrh FOR ARCH

Praha, 3. srpna 2020 – Letos pojem bezpečnost změnil svůj význam. Změnily ho epidemie, karanténa, home office, kybernetické útoky. S tím související opatření spolu se stále vysokým procentem krádeží dávají smysl tématu bezpečnost na stavebním veletrhu FOR ARCH, který se bude konat v PVA EXPO PRAHA od 22. do 26. září. Tradiční rozšíření o požární bezpečnost, související osvětlení, chytré instalace i výstavu FOR CITY zaměřenou na inovace pro města, obce a regiony tvoří zajímavou synergii. Oficiálními vozy veletrhu jsou automobily značky FORD. Generálním partnerem veletrhu FOR ARCH je Skupina ČEZ.

Technologie Siemens pomáhají s tepelnou ochranou největšího slunečního dalekohledu na světě

Největší sluneční dalekohled na světě nazvaný Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST) je vysoký 41,5 m a nachází se na havajském ostrově Maui. Umožňuje získávat doposud nejdetailnější záběry Slunce a vědci díky němu mohou pozorovat sluneční povrch přesněji než dříve. Velkou výzvu při vývoji dalekohledu DKIST představovala konstrukce speciálního systému na minimalizaci sluneční energie, kterou dalekohled při pozorování slunce absorbuje. Společnost Aavid Thermacore, která pro teleskop dodala tepelné technologie využila softwarového řešení Siemens, které dokáže snížit tepelnou energii z 2,5 MW/m2 na pouhých 300 W. Navíc dokáže zajistit, aby vyzařované teplo nesnižovalo kvalitu obrazu dalekohledu, což je pro vědecké účely naprosto zásadní.