fbpx

Společnost Richmont – CZ a.s. působí na evropském trhu v oblasti přesného strojírenství a elektromontáží od roku 1996. Firma vyrábí především precizní strojní díly. Za zhruba dvacetiletou historii si vybudovala zákaznické portfolio, které tvoří nadnárodní koncerny – například v oblasti automotive jsou to firmy Tünkers, Faurecia či Continental nebo v oblasti zemědělských strojů společnost Krone. S předsedou představenstva a ředitelem společnosti Josefem Boháčem jsme mluvili o koronavirové krizi.

Mají pandemie covidu-19 a následná nouzová opatření nějaký vliv na provoz a výsledky vaší firmy?

Naše výroba je majoritně zaměřená na automotive, ovšem zařízení a komponenty, které produkujeme, jsou u jednotlivých automobilek určeny pro montážní a svařovací linky. Ačkoli automobilky omezily nebo i zastavily výrobu, na budoucnost myslet nepřestaly. Konstruují proto nové linky pro hybridy, elektromobily nebo obnovují ty pro klasické automobily. V tomto kontextu tedy naše dodávky prozatím nadále relativně pokračují.

Z některých částí tohoto trhu jsme byli před vypuknutím pandemie cenově vytlačeni konkurenty z Číny či Indie. V současné době se ale dodávky z těchto zemí téměř zastavily a to nám dílčím způsobem umožnilo získat tyto zaběhnuté tržní segmenty zpět. Vývoj a vyvolaná nutnost vytváří v této branži nové podněty, na jejichž realizaci se naše společnost opětně podílí.  Jedná se zejména o projekty s využitím umělé inteligence, a to ve spojitosti s oblastí vnitřní logistiky jednotlivých závodů.

Kromě automotive směřují naše dodávky také k výrobcům zemědělských strojů. Ani tady zatím nemáme zásadnější problémy, protože naši odběratelé už musí být připraveni k prodeji výkonných strojů pro hlavní sezonu. Na druhé straně jsme byli ovšem informováni, že některé subdodávky z Itálie a ze Španělska, nezbytné ke kompletaci agrotechniky u hlavního výrobce, na které se podílíme, se částečně zastavily. Prozatím to ale pro nás nemá žádné fatální důsledky. V současnosti jsou u našich odběratelů k dispozici ještě skladové zásoby a my věříme, že se podaří tyto těžkosti úspěšně překlenout.

Domníváte se, že koronavirová krize povede ve svých důsledcích k revizi globalizace a část firem přenese svou výrobu zpět do Evropy?

K našim odběratelům patří velké nadnárodní společnosti. Do jisté míry můžeme sledovat jejich rozhodovací procesy a strategie. Víme proto, že koronavirová krize je zásadním impulzem, který si vynucuje a bude dále vynucovat přehodnocování míry globalizace, tedy míry soustředění výroby do jedné části světa a tím i vážného ohrožení chodu celé firmy v případě nějaké katastrofy v daném místě. Ovšem rozhodující mírou na vahách budou vždy náklady, respektive cena dodávky. Proto se domnívám, že důsledkem této situace bude spíš větší obezřetnost a větší míra dodavatelské diverzifikace. Jestliže před koronavirovou krizí se, řekněme, 90 procent dotčené výroby soustředilo mimo Evropu, po této krizi to, podle mého názoru, bude jenom 75 procent.

Jak se vám daří chránit vaše provozy před koronavirovou nákazou?

Týn nad Vltavou a okolí nejsou infekcí covidu-19 nijak tragicky zasaženy. Pozitivních případů je v kraji poměrně málo, v přepočtu na obyvatele asi nejméně v republice. Samozřejmě ale respektujeme všechna hygienická nařízení a opatření, která nám byla doporučena. Samozřejmostí jsou roušky,rukavice, dezinfekce, rozestupy a podobně. Přesto s tímto chráněním sebe a okolí měli, hlavně ze začátku, v zahraničí potíže například řidiči naší dopravy, protože je považovali za nakažené nebo, to v lepším případě, se jim smáli. Naše vnitřní opatření, která jsme si materiálně zajistili sami, jsou přísná, protože infekci v závodě nechceme. Mohlo by to pro nás znamenat velké komplikace.

Využili jste některé podpory, kterou vláda nabídla jako kompenzaci za omezení způsobená vyhlášením nouzového stavu?

V rámci programu Covid jsme okamžitě požádali o bezúročný úvěr, který je provázen až nesmyslným dodatečným počtem požadovaných údajů, tabulek, analýz apod. Nyní čekáme na vyhodnocení naší žádosti. Žádné informace o stavu naší žádosti ale nemáme. Otevřeně řečeno, očekáváme, že v průběhu léta dojde ( na základě souvztažných informací ) v naší výrobě  k propadu tržeb asi o 15 procent, proto jsme o úvěr požádali. Přesto se mi zdá, že rozhodujícím kritériem pro poskytnutí tohoto úvěru je nechuť jej poskytnout. V převážné míře se bohužel jedná o nechutný politický marketing na jehož konci bude uspokojeno jen „pár" šťastlivců.

Pokud byste měl tu možnost, jakou podporu „na míru" byste pro vaši firmu potřeboval?

Pakliže se situace, ve které nyní jsme, nebude dramaticky zhoršovat, tak od vlády, kromě již zmíněného úvěru, nic nepotřebujeme a ani neočekáváme. Řídíme se proto také pravidlem našich babiček: „Pokud hledáš pomoc, hledej ji nejdále na konci svých rukou."

Práci nám nijak neusnadňuje skutečnost, že někteří zaměstnanci musí být s dětmi doma, ale respektujeme to v zájmu celku a v zájmu rodin našich spolupracovníků.


Připravil Marek Rottenborn

Diskuze

Doporučujeme

Z Dubaje do Zlína. Logio přiveze kousek Expa i na Fenomén

V pražském Logiu bouchali před Vánocemi šampaňské hned dvakrát. Poprvé, když se řediteli týmu Research & Development Martinu Plajnerovi narodil syn. Podruhé, když se tým dozvěděl, že vyrazí reprezentovat Českou republiku na dubajské EXPO.

Pod výstavištěm vedou teplo nové horkovody

Více než třemi kilometry nových horkovodů nahradily vloni Teplárny Brno staré parovodní rozvody na výstavišti. Náročná rekonstrukce zdejší sítě byla výsledkem dohody společnosti s Veletrhy Brno (BVV) a její součástí byl i odkup rozvodů do majetku tepláren. „Usnadňuje se tak do budoucnosti zásobování teplem, ale i chladem, který je v nabídce Tepláren Brno novinkou, budoucích rozvojových území navazujících na páteřní trasy vedené v areálu. A to včetně budované multifunkční haly,“ upřesnila brněnská primátorka Markéta Vaňková. Společnost BVV má navíc o starost méně, provoz horkovodů i jejich servisní údržbu budou totiž nadále zajišťovat teplárny.