fbpx

Bioveta, a.s., je společnost s hlavním zaměřením na vývoj, výrobu a prodej veterinárních biopreparátů a léčiv. „Umíme s koronaviry pracovat – izolovat je z klinického materiálu, kultivovat je, diagnostikovat, vyhodnotit jejich imunitní reakci. A to je základ práce i pro ostatní vědecké pracovníky zabývající se vývojem humánní vakcíny proti koronavirovému onemocnění. Předpokládáme, že nás osloví zástupci vývoje tuzemské vakcíny, a pokud budou mít o naši spolupráci zájem, rádi se s našimi znalostmi a dovednostmi vývoje zúčastníme,“ říká v následujícím rozhovoru Vladimír Vrzal, zástupce ředitele firmy Bioveta.

Navzdory koronaviru a souvisejícím omezením každodenního života se Bioveta v květnu zúčastnila ruské on-line konference Veterinární lékařství a krmení. Co tato akce vaší společnosti přinesla?

Akce tohoto typu nám přinášejí udržení kontaktu s našimi zákazníky, a to i v době, kdy se s nimi není možné setkat osobně. Pomáhají našim zákazníkům čerpat informace pro jejich každodenní práci, konzultovat použití našich výrobků či získat radu při řešení problémů v jejich chovech. To prohlubuje jejich vztah s námi a pomáhá nám budovat pozici na trhu.  

Téměř ve stejném čase se uskutečnila ukrajinská on-line konference USAVA-VNAU 2020, která byla zaměřena na malá zvířata. Bioveta byla oficiálním partnerem celé konference. Co bylo cílem tohoto virtuálního setkání a budete v nich pokračovat i nadále?

Cílem akce bylo opět poskytnout informace o našich produktech, aktuálních problémech v chovech malých zvířat a možných řešeních těchto problémů. Akce měla přesah do dalších zemí bývalého SNS, takže byla důležitá z hlediska viditelnosti naší firmy a jejích produktů u odborné veřejnosti v těchto zemích. 

Ve virtuálních setkáních pokračujeme a budeme rozhodně pokračovat i nadále. Pro řadu našich klientů je to možnost, jak se dozvědět nové poznatky pro jejich praxi bez nutnosti cestovat. U mladších zákazníků je to dokonce preferovaná varianta vzdělávání. Virtuální setkání budeme do budoucna kombinovat s klasickými semináři, které část klientely stále upřednostňuje, a to kvůli osobnímu kontaktu a interakci s přednášejícími.

Bioveta je výrobce veterinárních vakcín, bylo by možné tuto produkci transformovat na výrobu vakcíny proti koronaviru? Jakou investici by taková transformace asi představovala?

Bioveta je společnost s hlavním zaměřením na vývoj, výrobu a prodej veterinárních biopreparátů a léčiv. Výroba humánních přípravků na bázi doplňků stravy je jen logickým doplňkem výroby veterinárních léčiv. Za poslední dobu se výroba veterinárních léčiv výrazně zmodernizovala, zkvalitnila, zpřísnily se kontrolní mezioperační a výstupní kontroly. Výroba veterinárních léčiv se svou kvalitou přiblížila výrobě humánních přípravků.

Co se týká výroby možné vakcíny proti koronaviru, doposud známé poznatky uvádějí různé typy vyvíjených vakcín od klasické inaktivované celovirové vakcíny přes subjednotkové proteinové vakcíny až po RNA messenger vakcíny. Základem je vždy vpravení určité substance do těla, kterou si lidský organismus prostřednictvím svého imunitního systému dobře zapamatuje, a je posléze připraven s vniknutým koronavirem úspěšně bojovat.

V České republice se k řešení vývoje tuzemské vakcíny proti koronaviru spojili zástupci Státního zdravotního ústavu, Ústavu hematologie a krevní transfuze a Institutu klinické a experimentální medicíny pod vedením profesorky Věry Adámkové. Komplikujícím faktorem je to, že koronavirus patří mezi RNA viry, to znamená, že jeho genetický materiál je kódován v nukleové kyselině RNA. Tyto viry pod vlivem vnějších vlivů podléhají snadno mutacím. A nikdo dnes nedokáže s jistotou říct, zda nová vyvíjená vakcína bude dostatečně účinná i proti nově vznikajícím mutacím koronavirů.

Investice do nového závodu, určeného pro dostatečnou produkci vakcíny proti koronaviru, jsou obrovské. Americká biotechnologická společnost koupila za více než čtyři miliardy korun tuzemskou firmu, která vlastní závod na výrobu vakcín. Firma tak rozšířila své výrobní kapacity pro výrobu vakcíny proti covidu-19, kterou nyní již testuje na lidech. Převzetí tuzemské společnosti umožní nyní firmě produkovat více než miliardu očkovacích dávek ročně.

Virová onemocnění typu SARS se vyskytují u zvířat a můžou se přenést i na člověka. Mohou přispět vaše znalosti v oblasti veterinární medicíny k vývoji účinné vakcíny proti covidu-19?

Koronaviry je společné označení pro čtyři rody virů. Způsobují onemocnění zvířat a lidí. Jejich vlastností je široké spektrum hostitelů a mezidruhový přenos. V roce 2002 byl objeven SARS-Cov, původce onemocnění SARS. V roce 2012 byl objeven MERS-Cov, původce onemocnění MERS. Na přelomu let 2019 a 2020 byl objeven SARS-Cov-2, původce současné epidemie respirační choroby.

V rámci své činnosti vyrábíme jako producent veterinárních biopreparátů a léčiv celou škálu biopreparátů pro různé druhy zvířat. Mezi původce nákaz u zvířat patří i koronaviry. Vyráběli jsme vakcínu proti koronavirovému onemocnění psů, nyní vyrábíme vakcínu pod komerčním označením Kolibin RC Neo, obsahující bovinní koronavirus, rotavirus a E. coli. Umíme tedy s koronaviry pracovat – izolovat je z klinického materiálu, kultivovat je, diagnostikovat, vyhodnotit jejich imunitní reakci. A to je základ práce i pro ostatní vědecké pracovníky zabývající se vývojem humánní vakcíny proti koronavirovému onemocnění. Předpokládáme, že nás osloví zástupci vývoje tuzemské vakcíny, a pokud budou mít o naši spolupráci zájem, rádi se s našimi znalostmi a dovednostmi vývoje zúčastníme.

Do koronavirové problematiky se již zapojili i veterinární odborníci. Řeší otázky týkající se možnosti nákazy domácího zvířete virem SARS-Cov-2, otázky přenosu infekce virem SARS-Cov-2 z nemocného člověka na domácí zvíře a naopak a další nezbytně důležité otázky související s úzkým kontaktem člověka a zvířete. V současné době máme již asi 25 zpráv z celého světa o infekci psů a koček virem SARS-Cov-2, nicméně žádná z nich nenaznačuje, že by infikované zvíře představovalo nebezpečí pro člověka. A to navzdory tomu, že ke konci června 2020 dosáhl počet infikovaných lidí celosvětově 10 milionů. Zdá se, že dosud popsané případy jsou důsledkem blízkého kontaktu s infikovanými lidmi. Dosud není žádný důkaz o přenosu viru z infikovaných zvířat na lidi. Primárním způsobem přenosu viru mezi lidmi stále zůstává blízký osobní kontakt.

V prvním pololetí roku 2020 byl na Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky v rámci programu „Country for the Future“ podán projekt s názvem Mapování rezervoárového výskytu SARS-Cov-2 u zvířat v úzkém kontaktu s člověkem. Vývoj nových diagnostik pro veterinární molekulární mikrobiologii. Výsledky tohoto projektu přinesou cenné poznatky související s koronavirovou infekcí lidí a zvířat.

Bioveta se stala vedoucím lídrem boje proti vzteklině ve světovém měřítku, a to jak u domácích a hospodářských zvířat, tak i u zvířat volně žijících. Vaše vakcína Lysvulpen měla být nahrazena vakcínou nové generace pod komerčním označením Rabadrop. Je již dostupná na trhu a jak je obchodně úspěšná?

Bioveta je skutečně evropský lídr v produkci vakcín proti vzteklině jak pro domácí a hospodářská zvířata, tak i pro volně žijící zvířata. Vakcína proti vzteklině u volně žijících zvířat se pod komerčním označením Lysvulpen používá od roku 1992. Do současné doby se spotřebovalo téměř 350 milionů dávek této vakcíny v řadě evropských zemí. Po použití této vakcíny se počet případů vztekliny na ošetřeném území prudce snižuje, až daná nákaza úplně vymizí. Použitím vakcíny Lysvulpen bylo dosaženo i toho, že v roce 2003 se Česká republika stala zemí prostou vztekliny.

V současné době je úspěšná vakcína Lysvulpen nahrazována vakcínou nové generace pod komerčním názvem Rabadrop. Tato nová vakcína má nový výrobní kmen SAD Clone, má nulovou patogenitu pro dospělou myš při intracerebrální aplikaci, má nový typ návnadové hmoty s vyšší pevností a vyšší teplotní stabilitou a lze ji skladovat po dobu 90 dnů v rozmezí teplot dva až osm stupňů Celsia. To jsou přednosti, které nás vedly k nahrazování původní vakcíny. Registrace byla již schválená ve všech zemích Evropy.

Vakcína Rabadrop již byla prodána do Ázerbájdžánu a do Kosova. Protože na orální vakcinaci volně žijících zvířat proti vzteklině přispívá Evropská unie, podléhá výběr vakcíny pro dané země vždy povinnému tendru. Při něm se hodnotí jak kvalita nabízené vakcíny, tak finální cena pro uživatele. Tendry se vypisují předem pro jednotlivé státy a jednotlivé jarní či podzimní kampaně. Vakcína Rabadrop bude do těchto tendrových výběrů na dodání vakcíny přihlašována. Pevně věříme, že v náročné zahraniční konkurenci obstojí a bude se prodávat ještě lépe než úspěšná vakcína Lysvulpen.

Diskuze

Doporučujeme

Jak rok 2020 změnil vnímání bezpečnosti a jaké jsou trendy tohoto oboru? To prozradí veletrh FOR ARCH

Praha, 3. srpna 2020 – Letos pojem bezpečnost změnil svůj význam. Změnily ho epidemie, karanténa, home office, kybernetické útoky. S tím související opatření spolu se stále vysokým procentem krádeží dávají smysl tématu bezpečnost na stavebním veletrhu FOR ARCH, který se bude konat v PVA EXPO PRAHA od 22. do 26. září. Tradiční rozšíření o požární bezpečnost, související osvětlení, chytré instalace i výstavu FOR CITY zaměřenou na inovace pro města, obce a regiony tvoří zajímavou synergii. Oficiálními vozy veletrhu jsou automobily značky FORD. Generálním partnerem veletrhu FOR ARCH je Skupina ČEZ.

Technologie Siemens pomáhají s tepelnou ochranou největšího slunečního dalekohledu na světě

Největší sluneční dalekohled na světě nazvaný Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST) je vysoký 41,5 m a nachází se na havajském ostrově Maui. Umožňuje získávat doposud nejdetailnější záběry Slunce a vědci díky němu mohou pozorovat sluneční povrch přesněji než dříve. Velkou výzvu při vývoji dalekohledu DKIST představovala konstrukce speciálního systému na minimalizaci sluneční energie, kterou dalekohled při pozorování slunce absorbuje. Společnost Aavid Thermacore, která pro teleskop dodala tepelné technologie využila softwarového řešení Siemens, které dokáže snížit tepelnou energii z 2,5 MW/m2 na pouhých 300 W. Navíc dokáže zajistit, aby vyzařované teplo nesnižovalo kvalitu obrazu dalekohledu, což je pro vědecké účely naprosto zásadní.