fbpx

Kopřivnická Tatra je jediná česká automobilka, která přečkala dosavadní průběh koronavirové pandemie bez přerušení výroby. V létě se Tatře podařilo získat zakázku na 41 hasičských speciálů Tatra Force 4×4 s opcí na dalších pět kusů pro hasičské jednotky v německém Braniborsku. „Je to první takto velká objednávka hasičských vozů Tatra z Německa,“ říká generální ředitel TATRY TRUCKS a.s. Pavel Lazar a dodává: „Tatra uspěla na nejnáročnějším trhu v EU, a to dokonce v zemi, která má vlastního výrobce.“

Jako jedna z mála automobilek jste v době koronavirové krize nepřerušili výrobu. Za první pololetí tohoto roku jste dokonce vyrobili o 143 nákladních automobilů více než v roce 2019. Dá se říct, že vás koronavirová pandemie výrazněji nepoznamenala?

Můžu s uspokojením konstatovat, že jsme se s dopady koronaviru zatím dokázali vyrovnat, a to hlavně díky přízni našich zákazníků, pro které je Tatra jedinečný pracovní nástroj a v řadě případů i předmět určité touhy. Stejně tak je ale na místě poděkovat všem našim zaměstnancům, kteří dodržovali všechna bezpečnostní opatření a umožnili nám tímto svým příkladným chováním přestát jarní měsíce bez omezení výroby.

Koronavirus sice přímo neovlivnil výrobu v Tatře, ale zasáhl některé dodavatele, takže jsme museli operativně měnit výrobní plán a přednostně vyrábět ta vozidla, na která byly k dispozici díly. Přesto držíme status jediné české automobilky, která letos ani na den nepřerušila výrobu. Covid-19 se nám dlouho vyhýbal, přestože se v kopřivnické průmyslové zóně vyskytla řada případů. Aktuálně máme jednu zaměstnankyni s pozitivním testem, ale bez příznaků, která zůstává v domácí karanténě. Několik dalších zaměstnanců, kteří s ní byli v kontaktu, jsou v preventivní karanténě.

Jedním z vašich obchodních záměrů je posílení aktivit v zahraničí. Hovořilo se o tom, že plánujete postavit továrnu v Brazílii. V jakém horizontu ji chcete postavit a co v ní budete vyrábět?

Vzhledem k tomu, že dodáváme vozidla i pro bezpečnostní složky a armády, je častým a legitimním požadavkem zahraničních odběratelů, aby měl jejich domácí průmysl na zakázce pro Tatru přiměřený podíl. Proto v některých zemích spolupracujeme na projektech montážních závodů. Veřejně známý je podnik v Saúdské Arábii, dalším příkladem jsou dodávky podvozků v tzv. CKD sadách do Indie, kde z nich nové vozy kompletuje tamní státní podnik Beml. Jižní Amerika je pro Tatru potenciálně velmi zajímavé exportní teritorium a myšlenka výstavby továrny v Brazílii je reálná. Detaily ale zatím nebudeme zveřejňovat.

Jaké jsou vaše další investiční plány pro nejbližší období?

Tatra Trucks a její dceřiná firma Tatra Metalurgie investují každoročně stovky milionů, které směřují do zvyšování produktivity, ekologizace či snižování spotřeby energií. V letošním roce jsme například investovali přes šedesát milionů korun do výměny osvětlení ve výrobních halách. Vedle toho dokončujeme dlouholetou investici do komplexní revitalizace vedení a zařízení pro rozvod elektřiny v celém areálu společnosti Tatra. Novou investicí je též rekonstrukce chlazení v provozech kalírny a motorárny. Pokud jde o dceřinou společnost Tatra Metalurgie, nejvýznamnější investice, kterou chystáme, bude směřovat do pořízení automatické formovací linky ve slévárně a modernizace navazujících technologických uzlů formovny a tavírny. V samotné výrobě směřují nejvyšší investice do obráběcích center.

Neinvestujeme ale jen do byznysu. Významným kulturním projektem je renovace národní technické památky, prvorepublikového motorového vozu Slovenská strela, který Tatrovka ve třicátých letech minulého století vyvinula a vyrobila pro Československé dráhy. Renovace je ve finále a v říjnu by se měla Slovenská strela vrátit z železničních dílen v Hranicích do Kopřivnice, kde je pro ni dostavován výstavní pavilon. Zdárně pokračuje i výstavba nového muzea Tatry v budově bývalé slévárny, kde najde unikátní výstavní prostor sbírka našich užitkových vozidel. Stávající muzeum v centru Kopřivnice bude fungovat dál se zaměřením na osobní automobily Tatra, které jsou důležitou součástí naší tradice, ale z hlediska obchodu a výroby jsou už uzavřenou kapitolou.

Digitalizace je klíčové slovo posledních měsíců, které posílilo svůj význam propuknutím pandemie covidu-19. Jak jste na tom s digitalizací vy?

Tatra Trucks je i po stránce digitalizace na úrovni doby. V našem případě je to dokonce nutnost. Prakticky každý vůz, který opustí brány našeho výrobního závodu, je originál sestavený ze čtyř až šesti tisíc dílů. Z toho důvodu se v Tatře asi nikdy nedočkáme plně automatizované výrobní linky, na druhé straně má pro nás životní význam perfektně zvládnutá logistika. Protože do značné míry fungujeme jako zakázková automobilka, velmi významným nástrojem je pro nás podnikový software, kterým se realizuje průchod zakázky firmou od obchodníka přes konstrukci až po výrobu. V logistice používáme moderní „chytrý“ skladovací systém Kardex.

V souvislosti s pandemií covidu-19, která s sebou mimo jiné přinesla omezení cestování, ale třeba i externích návštěv v podniku, jsme samozřejmě také naskočili na aktuální trend videokonferencí. Je samozřejmé, že on-line komunikace třeba v obchodě dlouhodobě nenahradí osobní vazby. Na druhé straně na denní bázi se on-line komunikace ukazuje jako velmi efektivní.

Výrobci automobilů musejí čelit stále se zpřísňujícím emisním pravidlům. Je to pro vás hrozba?

Spíše než o hrozbě bych hovořil o nevyhnutelném trendu a možná i určité příležitosti. Tatra má díky modelu Tatra Phoenix, který je vybaven motorem splňujícím normu Euro 6 od našeho partnera, automobilky DAF, produkt pro trhy EU, které jsou z hlediska regulace nejnáročnější. Vedle toho vyrábí Tatra vlastní vzduchem chlazený motor, který dokáže splnit emisní normu Euro 5, a pracujeme úspěšně na tom, aby se dostal na šestkovou úroveň. Tato novinka by se mohla objevit v naší nabídce už v příštím roce. Tatra může do svých vozidel montovat širokou paletu motorů podle přání zákazníka. Vzduchem chlazený tatrovácký motor je ideální zejména pro zákazníky z bezpečnostního sektoru, hasiče či vojáky.

Vývoj kurzu koruny zaznamenal v posledních měsících řadu výkyvů. Mělo to na vás dopad? Jste pro zavedení eura, nebo ponechání české koruny?

Vzhledem k tomu, že máme zákazníky po celém světě, tak musíme účtovat nejen v eurech, ale v řadě případů i v dolarech. Asi nebudeme v českém exportně orientovaném průmyslu výjimkou, když řekneme, že český přechod ke společné evropské měně by nám situaci spíše ulehčil. Na druhé straně je Tatra výjimečnou automobilkou v tom, že se v jednom podniku vyrábějí všechny klíčové součásti vozidla (podvozek, motor, kabina), podíl české přidané hodnoty na konečném výrobku je velmi vysoký, a proto se v časech, kdy je koruna vůči hlavním světovým měnám oslabená, pro Tatru nabízí příležitost na produktech více vydělat. Podobně to mají také ostatní exportně orientované společnosti. Nicméně tento prostor je omezený, a to z důvodu zajištění kurzu koruny u financujících bank, takzvaného hedgingu.

V automobilovém průmyslu hrají důležitou roli inovace, jak je to u vás ve vaší firmě? Jaké procento ročního obratu investujete do výzkumu a vývoje?

Samozřejmě záleží na konkrétních projektech, kterým se naše konstrukce a vývoj aktuálně věnují, proto se tato částka se v čase mění. Nicméně mohu konstatovat, že do inovací směřuje v průměru pět procent obratu společnosti.

Cítíte dostatečnou podporu státu v oblasti inovační strategie, která je známá pod názvem The Country for the Future?

Tatra Trucks si rozhodně nemůže stěžovat na nedostatečnou podporu státu i Moravskoslezského kraje, která má podobu dotačních projektů i významných zakázek pro český veřejný sektor, zejména armádu a hasiče. Máme výhodu v tom, že Tatra je jednou z nejsilnějších českých značek i na mezinárodní úrovni a že má unikátní výrobek.

Jaké zajímavé zakázky v letošním roce realizujete?

Pochlubím se aktuálním úspěchem v Německu. Tatra získala v červenci ve spolupráci se svým dlouholetým partnerem THT Polička zakázku na 41 hasičských speciálů Tatra Force 4×4 s opcí na dalších pět kusů pro hasičské jednotky spolkové země Braniborsko. Je to první takto velká objednávka hasičských vozů Tatra z Německa. Tatra uspěla na nejnáročnějším trhu v EU, a to dokonce v zemi, která má vlastního výrobce.

Diskuze

Doporučujeme

Získat parcelu pro developerský projekt trvá v průměru 11 měsíců

Praha 30.9.2020 - Téměř polovina dotázaných developerů má potíže s pořizováním parcel pro výstavbu (48 %). V průměru jim trvá získat vybranou parcelu 11 měsíců. Nejvíce atraktivní jsou dle dotázaných developerů parcely v blízkosti metra, nádraží nebo jiné dopravní cesty v rámci města. Více než třetina oslovených se účastní státních veřejných soutěží o pozemky, stavby či jiné objekty (36 %). Vyplývá to ze Studie developerských společností zpracované analytickou společností CEEC Research.

Babišova Deza: tikající ekologická bomba?!

Společnost DEZA, a.s., zpracovává surový benzol a vysokoteplotní černouhelný dehet, ze kterých vyrábí řadu základních aromatických sloučenin určených pro další chemické zpracování. Některé izolované látky, například naftalen a antracen, dále chemicky modifikuje, čímž získává širokou paletu výrobků. Firma je součástí koncernu Agrofert, který patří do svěřeneckého fondu premiéra Andreje Babiše. Chemička sídlí ve Valašském Meziříčí. Odpadní vody vypouští do řeky Bečvy. Do té se předminulý víkend dostal prudce jedovatý kyanid a způsobil největší ekologickou katastrofu podobného druhu za posledních deset let, V Bečvě zahynulo třicet tun ryb.