fbpx

SMS a.s. (STAVBY MOSTOV SLOVAKIA) nedávno zahájila výstavbu obchvatu Brezna. Ako v rozhovore pre Reportáže z priemyslu hovorí podpredseda predstavenstva Martin Krchnák, spoločnosť tento rok realizuje asi 30 stavieb, ktoré by jej mali generovať tržby na úrovni 20 miliónov eur. Počet zamestnancov vo firme vzhľadom na korona krízu neznižovali, ale naopak, prijali niekoľko nových. S využitím modelu BIM  chce spoločnosť realizovať projekty rýchlejšie, ekonomickejšie a s nižším dopadom na životné prostredie. Nielen o týchto, ale aj o ďalších novinkách a plánoch hovorí Martin Krchnák v rozhovore.

Bez inovácií to v priemysle celkom iste nepôjde, ako je to vo vašej firme? Aké percento ročného obratu investujete do výskumu a vývoja?

Inováciám venujeme z roka na rok väčšiu pozornosť, svedčia o tom napríklad aj súťaže, ktoré každoročne organizujeme. Cena o inováciu roka, pod záštitou našej materskej spoločnosti SMP CZ, ako aj medzinárodná súťaž pre študentov The Trail by VINCI Construction, v gescii našich francúzskych akcionárov. Celková výška našich investícií do výskumu a vývoja predstavuje asi 1 - 2 % ročného obratu.

Digitalizácia je kľúčové slovo posledných mesiacov, ktoré sa teraz skloňuje aj s prepuknutím pandémie COVID-19. Ako ste na tom vy?

V rámci digitalizácie je určite veľkou témou BIM (building information modeling) a jeho postupné využitie v stavebníctve. Niekoľko našich kolegov sa tejto téme aktívne venuje, so zameraním sa na využitie modelu BIM pri projektovaní a príprave stavieb, ako aj pri rozpočtovaní a fakturácii. Naším cieľom do budúcna je s využitím modelu BIM realizovať projekty rýchlejšie, ekonomickejšie a s nižším dopadom na životné prostredie.

Slová, ako sú dekarbonizácia, udržateľnosť, a úsporné riešenia sú súčasťou tzv. European Green Deal, čiže Zelenej dohody. Takže jasná otázka pre vás ako firmu – je to hrozba alebo príležitosť?

Súčasný stav spoločnosti vyžaduje od organizácií, aby aktívne zahŕňali do svojich podnikových koncepcií ochranu životného prostredia, preto na túto skutočnosť aj my flexibilne reagujeme a berieme to ako príležitosť vlastného proaktívneho prístupu vo vzťahu k prírode aj k budúcim generáciám. Ako spoločnosť si dávame záväzky pre neustále sa zlepšovanie v rámci našich činností podporujúcich trvalú udržateľnosť a čo najúspornejšie riešenia. Jedným z krokov, ku ktorému sme sa rozhodli pristúpiť je účasť v schéme EMAS – Schémy pre environmentálne manažérstvo a audit (Ecomanagement and Audit Scheme), ktorá je jedným z prémiových dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky Európskej únie. Rámec schémy poskytuje organizáciám nadštandardnú podporu pri riadení, hodnotení a zdokonaľovaní jej prístupu k ochrane životného prostredia. Organizácie, ktoré vstúpia do schémy, sa zaväzujú k hodnoteniu a znižovaniu negatívneho dopadu na životné prostredie. Takže za našu spoločnosť jasná odpoveď – je to pre nás jednoznačne príležitosť.

Ako vašu spoločnosť ovplyvnila epidémia koronavírusu z hľadiska zamestnanosti, tržieb a realizovaných zákaziek?

Aktuálne v našej spoločnosti neevidujeme žiadny pozitívny prípad na COVID-19, všetky stavby fungujú v plnom nasadení, mali by sme splniť celkový objem tržieb, ktorý sme si pre tento rok naplánovali. Máme vypracovaný podrobný plán, ako postupovať v prípade ohrozenia zdravia a bezpečnosti našich zamestnancov, postupujeme v súlade s usmerneniami našich akcionárov, rešpektujúc nariadenia vlády SR. Počet zamestnancov sme vzhľadom na korona krízu neznižovali, naopak, prijali sme niekoľko nových zamestnancov predovšetkým do výroby, ale aj do administratívy na centrálu spoločnosti.

Akým zaujímavým zákazkám sa v súčasnosti venujete?

Tento rok realizujeme dve veľké rekonštrukcie mostov, v Leviciach a v Považskej Bystrici. V rámci dopravných stavieb sme zahájili výstavbu dvoch mostov na novom úseku diaľnice Mýtna – Tomášovce a rozbiehame aj novú zákazku obchvat Brezna. Tým, že diverzifikujeme naše činnosti, realizujeme aj vodohospodárske stavby, dokončujeme kanalizáciu a ČOV v obci Valaská a zahájili sme výstavbu kanalizácie v obci Považany. Celkovo v tomto roku realizujeme asi 30 stavieb, ktoré by nám mali generovať tržby na úrovni 20 miliónov eur.

Aké sú vaše najväčšie plány do konca tohto roka a na budúci rok?

Tento rok je veľmi špecifický. Síce sme očakávali pokles množstva vypísaných zákaziek vzhľadom na zmenu vlády SR, ale do toho prišla ešte aj pandémia korona vírusu. Mierne sa nám niektoré stavby spomalili, ale zatiaľ sme neboli nútení žiadnu stavbu úplne zastaviť. Zásobu práce na budúci rok máme zo 4/5 zmluvne dohodnutú, čiže ak sa epidemiologická situácia výrazne nezhorší, mali by sme stabilne pokračovať aj v roku 2021. Nedávno sme zahájili relatívne veľkú dopravnú stavbu – obchvat Brezna, ktorá sa naplno rozbehne v najbližších týždňoch.

Plánovali ste aj otváranie regionálnych pobočiek, ktoré by vám umožnili bližší kontakt so súčasnými i potenciálnymi zákazníkmi. Ako sa tento váš zámer vyvíja?

Od roku 2021 meníme stratégiu obchodnej činnosti a naše regionálne zastúpenia presúvame do centrály v Banskej Bystrici. Momentálna situácia na stavebnom trhu, ako aj korona kríza nás nútia byť čo najefektívnejší a, bohužiaľ, mať zastúpenie vo viacerých mestách na Slovensku sa ukazuje ako nadbytočnosť. V žiadnom prípade však neopúšťame tieto regióny.

Chceli by ste sa do budúcna zamerať aj na zahraničné trhy?

Aj naďalej budeme súťažiť a realizovať stavby na celom území Slovenska. Do zahraničia sa nechystáme, aj keď menšie stavby v Českej republike nevylučujeme.

Diskuze

Doporučujeme

Čeká nás Augiášův chlév

MPO i ČEZ tvrdohlavě lpí na dostavbě Dukovan

Snížení emisí skleníkových plynů o 55 procent do roku 2030, jak ho v Bruselu představila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, je podle vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka pro Česko nereálné. Jedním z klíčových pilířů Fondu obnovy, který bude financován ze zhruba 182 miliard korun, jež Česko dostane z Bruselu, by měly být investice do zelených projektů. Z příslušného vládního dokumentu ale vyplývá, že některé projekty se zeleným technologiím nevěnují vůbec, u dalších zatím není jasné, co se bude financovat. Náměstkyně ministra průmyslu a obchodu Silvana Jirotková, která rozdělování peněz koordinuje, to omlouvá rychlostí zpracování projektů a podobně. Spíš ale asi jde o to, že MPO se k zeleným plánům Evropské komise staví přinejmenším zdrženlivě.

Tento přístup je zřetelný u polostátní skupiny ČEZ, v níž se má zelené energetice věnovat především společnost ČEZ ESCO. Její generální ředitel Kamil Čermák mluví o své firmě jako o lídru v oblasti efektivních, úsporných a ekologicky šetrných řešení pro podniky, obce i stát. Zdůrazňuje hlavně úspory. Zmiňuje i čistou energii, rozuměj tu atomovou, kvalitní život a až v poslední řadě snižování emisí. Čermákovi jde mezi řádky hlavně o jaderný blok – nové Dukovany. Oficiálně za 160 miliard korun, ve skutečnosti za dvojnásobek, protože v dnešní době nikdo neumí postavit nový jaderný blok za rozumné peníze a v rozumném čase. Celá energetická koncepce ČR proto stojí když ne na lži, tak na nerealistických předpokladech.

Stavební společnosti očekávají v roce 2021 propad trhu o 1,8 %

Praha 24.11.2020 – Stavební společnosti očekávají propad trhu v letošním roce o 2,0 % a v roce 2021 potom o dalších 1,8 %. Vyšší propad trhu očekávají velké stavební společnosti, a to o 2,6 % v letošním roce. Tržby stavebních společností v letošním roce budou stagnovat (0,0 %). V příštím roce poklesnou o 1,3 %. Větší propad tržeb očekává pozemní stavitelství a malé stavební společnosti. Kapacity společností jsou vytíženy na 92 % a společnosti mají v průměru nasmlouvané zakázky na 8 měsíců dopředu. Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q4/2020 zpracované analytickou společností CEEC Research za podpory generálního partnera, společnosti BAUMIT, spol. s.r.o.