fbpx

Český výrobce dobývacích komplexů určených k hlubinné těžbě uhlí a solí T Machinery a.s. musel vlivem koronavirových opatření výrazně upravit své plány. „Chtěli jsme expandovat na nové trhy a nová teritoria, ale nemůže se cestovat, takže je vše pozastaveno,“ říká ředitel společnosti Zdeněk Gajdík v rozhovoru pro Reportáže z průmyslu a dodává: „Musíme se soustředit na stávající teritoria a zákazníky. Možnost vyjet a jednat je velmi omezená.“

Co důležitého se ve společnosti T Machinery událo v roce 2020?

Uvedli jsme do provozu nové multifunkční obráběcí centrum WFL Millturn od rakouského výrobce. Jedná se o stroj, který vlastně zahrnuje pět strojů v jednom, je o největší stroj WFL v České republice. Začátkem září, když to situace dovolila, jsme uspořádali prezentaci tohoto stroje pro odbornou veřejnost, aby viděla jednotlivé operace, jež je na něm možné realizovat, konkrétně šlo o soustružení, frézování, hluboké vrtání či frézování ozubení.

V létě jste se stali vítězem tendru na dodávku důlního komplexu do dolu Kreka v Bosně a Hercegovině. Padlo už definitivní rozhodnutí o této zakázce?

Rozhodnutí nepadlo, protože neúspěšní konkurenti neustále podávají soudní protesty.

Zahraniční obchod výrazně poznamenala koronavirová pandemie. Podařilo se vám i přesto získat nějaké zajímavé zakázky?

Samozřejmě podařilo, ale není to takový objem, jaký jsme měli naplánovaný, protože veškerá jednání téměř celý rok probíhají na dálku, což je mnohem zdlouhavější záležitost. Ale počítáme, že v letošním roce dosáhneme minimálně podobných výsledků jako v roce 2020.

Jak hodnotíte loňský rok z hlediska ekonomických ukazatelů?

I přes to, že plánovaný objem výroby se nám nepodařilo naplnit, firma není ve ztrátě.

Plánujete v nejbližší době nějaké významné investiční akce?

Chtěli bychom investovat do výstavby nové haly a centra přesného pálení tlustých plechů, ale vše závisí na tom, jakým způsobem bude řešena záležitost nákladů na poddolovaném území, na kterém by se daný objekt měl nacházet. Očekáváme vyjádření ministerstva obchodu a průmyslu, jestli nám pomohou tuto část finančně sanovat.

V říjnu jste se rozhodli podpořit kyjovskou nemocnici darem 200 tisíc korun na nákup plicního ventilátoru. Co vás k této podpoře přimělo?

Nepodpořili jsme jenom kyjovskou nemocnici, ale stejnou částkou také Nemocnici TGM v Hodoníně, protože naše firma se prakticky nachází mezi těmito dvěma nemocnicemi. Obě ošetřují naše pracovníky a jejich rodinné příslušníky, proto jsme se rozhodli jim vzhledem k situaci finančně přispět k řešení koronavirové krize.

Co očekáváte od roku 2021?

Aby byl lepší než rok 2020 (s humorem). Chtěli jsme expandovat na nové trhy a nová teritoria, ale nemůže se cestovat, takže je vše pozastaveno. Musíme se soustředit na stávající teritoria a zákazníky. Možnost vyjet a jednat je velmi omezená.

CHARAKTERISTIKA

Společnost T Machinery a.s. se sídlem v Ratíškovicích je strojírenská společnost orientovaná na výrobu dobývacích komplexů určených k hlubinné těžbě uhlí a solí. Svým působením navazuje na více než osmdesáletitou tradici Dolu Tomáš, který nese jméno svého zakladatele, úspěšného podnikatele Tomáše Bati. Ve své době se jednalo o nejmodernější důl v Evropě.

Několik let je společnost jediným výrobcem důlního zařízení v České republice, který je schopný navrhnout, vyrobit, dodat a spustit do provozu celý dobývací komplex, a zároveň mu zajistit potřebné servisní služby a technické poradenství. Společnost významně investuje do nových technologií a jejich vývoje. Vyvíjí se zde stroje pro hlubinné dobývání dalších nerostů, jako je například sůl, potaš a sedimentární rudy.

Společnost disponuje vlastní zkušebnou pro typové a kusové zkoušení produkovaných důlních zařízení. Je zde možné provádět technické zkoušky i podle zadání jiných zákazníků nebo lze celé pracoviště pronajmout odborné veřejnosti. Více informací naleznete na www.tmachinery.cz.

Diskuze

Doporučujeme

Pozvánka na najväčšie stretnutie automotive dodávateľov v Česku a na Slovensku

Dovoľujeme si Vás pozvať na piaty ročník podujatia CEE Automotive Supply Chain, ktoré tvorí konferencia, B2B rokovania a networking. Minulý ročník, ktorý sa konal v Olomouci, navštívilo 300 delegátov z 9 krajín. Podujatie je určené pre dodávateľov a subdodávateľov do automobilového a pridruženého priemyslu.  

Zakladateľ Matador Group oslávil 90 rokov!

Dňa 7. júla 2022 oslávil Dr. h.c. Ing. Štefan Rosina životné jubileum 90 rokov. Bol to práve on, čo sa zaslúžil najskôr o rozvoj gumárenského priemyslu v Púchove a jeho transformáciu na modernú fabriku, ktorá prežila turbulentné deväťdesiate roky.