fbpx

Historie společnosti I&C Energo a.s. se začala psát v roce 1993 a v současnosti patří I&C Energo mezi největší a nejúspěšnější společnosti v České republice. „Růst firmy je orientován na rozvoj schopností zvládat komplexní dodávky a poskytovat jejím zákazníkům integrovaná řešení,“ říká generální ředitel společnosti Jiří Holinka v rozhovoru pro Reportáže z průmyslu.

Jakým způsobem vás v loňském roce poznamenala probíhající koronavirová pandemie?

Od jara 2020, kdy bylo kvůli koronavirové pandemii nutné zavést první omezení, žijeme v době, která je v mnoha směrech výjimečná. Každý den v životě naší firmy realizujeme souběžně stovky jednotlivých zakázek v různých lokalitách včetně zahraničí a i počet našich individuálních zákazníků je každý rok vysoko nad číslovkou sto. Společnost I&C Energo má aktuálně více než 800 zaměstnanců dislokovaných po celé České republice a na Slovensku. Je samozřejmé, že dosud nepoznané riziko infekce covidem-19 zásadním způsobem komplikovalo a stále komplikuje plánování a koordinaci našich projektových týmů, stejně jako veškerý chod firmy. Elektrárnu ani ostatní průmyslové provozy, kde pracujeme, vypnout nelze. Harmonogramy odstávek a investičních projektů jsou pevně dány a definují naše úkoly v nich. Skloubit v tomto stavu ochranu zdraví zaměstnanců s nutností zajistit nepřerušený postup činností klade bezprecedentní nároky na operativní řízení včetně zavádění nových interních opatření. Musím poděkovat našim zaměstnancům za jejich osobní odpovědnost a obětavost, s nimiž tuto situaci zvládají.

Jsem rád, že navzdory neočekávaným komplikacím s pandemií můžeme ve firmě rok 2020 hodnotit úspěšně. Nemuseli jsme přistoupit ke snižování celofiremního plánu ani ke snižování počtu zaměstnanců. Hodnota nově získaných zakázek dokonce překonala obchodní plán roku 2020 a je pro nás výborným vkladem do dalšího období.

Dlouhodobě se vám daří získávat zakázky i v zahraničí. V čem je vaše konkurenční výhoda, co stojí za vaším úspěchem?

Společnost I&C Energo záhy od zahájení své činnosti v roce 1993, tehdy jako společný podnik firem ČEZ a amerického Westinghouse, začala systematicky budovat svou konkurenceschopnost na trhu mimo skupinu ČEZ. S tím se váže i ambice pronikat do zahraničí. To bylo podle mého názoru klíčové pro vybudování aktuální pozice na trhu. Dnes zahrnují seznamy našich referencí projekty realizované ve více jak 30 zemích.

Konkurenční výhoda vychází z déle než čtvrtstoletí nepřetržité a spolehlivé realizace servisu na jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín. To představuje jedinečné know-how technologie VVER, které v kombinaci s hluboce zažitou takzvanou jadernou kulturou posunulo I&C Energo do pozice respektovaného jaderného dodavatele. Dlouholeté zkušenosti s provozováním a údržbou technologie a řada realizovaných investičních dodávek a vlastního inženýringu jsou zároveň cenným vstupem v případně obdobných příležitostí v zahraničí.

Jaké jsou vaše aktuální zahraniční projekty?

Organizační složka I&C Energo na Slovensku funguje přes třináct let a vidíme výrazný potenciál dalšího rozvoje. Objemově největší aktuálně běžící zahraniční zakázky máme v tuto chvíli na Ukrajině v rámci modernizace ukrajinských jaderných bloků. Celkový objem našich zakázek na Ukrajině, kde je v provozu patnáct jaderných bloků, již přesáhl souhrnnou hodnotu 1,7 miliardy korun. U většiny našich ukrajinských zakázek je finanční zajištění s účastí EBRD.

Kromě Ukrajiny jsme v loňském roce dokončili například záměnu dmychadel v bulharské Kozloduji, dodávku boroměrů pro švédský Ringhals a jsme součástí dodavatelského modelu při probíhající záměně systému kontroly a řízení ve finské Loviise či při dostavbě JE Mochovce. Nejsme výrobní závod, ale dodaná dmychadla i boroměry jsou výsledkem řešení vyvinutých společností I&C Energo.

Trendem moderní doby jsou inovace. Jaké jsou možnosti vašeho inženýringu?

Růst firmy je orientován na rozvoj schopnosti zvládat komplexní dodávky a poskytovat jejím zákazníkům integrovaná řešení. Dostatečný počet projektantů, techniků a zkušených pracovníků umožňuje realizovat dodávky a inženýrská řešení z pozice systémového integrátora významných výrobců a dodavatelů regulačních, řídicích, informačních a bezpečnostních technologií, komponent a systémů.

Proto nás těší rostoucí podíl realizovaných investičních dodávek s významným podílem vlastního inženýringu. Investiční dodávky nabízíme od zpracování studií a projektů, tvorby softwaru, systémové integrace a systémové podpory přes dodávky, montáž, uvedení do provozu až po případné zajištění pravidelného záručního i pozáručního servisu.

Dlouhodobě rozvíjíme naši kompetenci v optimalizaci energetických výroben. To jsou inženýrské nadstavby, v jejichž rámci už vymýšlíme vlastní řešení pro konkrétní elektrárny, například jak zlepšit účinnost spalování nebo jak monitorovat systém výkonových transformátorů, vyvíjíme informační systém pro správu a tvorbu provozní a technické dokumentace, vyvinuli jsme aparatury pro měření koncentrace boru atd. To jsou naše specializované produkty aplikované nejčastěji u skupiny ČEZ, ale nejen tam.

Aktuálně jsme se také zaměřili na oblast projektování v BIM. BIM neboli informační model stavby je oficiálně stanovený základní nástroj digitalizace českého stavebnictví. Klíčovým datem této koncepce je rok 2022, kdy bude zavedena povinnost použití BIM pro nadlimitní veřejné zakázky na projektové a stavební práce financované z veřejných rozpočtů. Zvládnout a nabízet toto řešení je pro nás logický krok daný ambicemi vlastního inženýringu a návazností na naše společné reference se stavebními firmami. Jsme už nyní připravení na realizaci projektů elektro, měření a regulace a vybraných technologií v BIM. Nabízíme zpracování projektů v oblasti výstavby průmyslových provozů, komerčních prostorů a výstavby či rekonstrukce energetických výroben. Používáme nástroj Autodesk Revit, který umožňuje parametrické 3D modelování a kreslení prvků při vytváření stavebních projektů. Na našem jiném vlastním softwarovém nástroji pro podporu projektování, systému správy kabeláže, jsme za roky jeho používání přesvědčivě poznali, jak obrovský přínos je mít on-line dostupná a vždy aktualizovaná data či včasnou detekci možných projektových kolizí po celou dobu životního cyklu kabeláže nebo v případě BIM stavby.

Každoročně realizujete řadu významných projektů, co považujete v poslední době za největší úspěch?

Pokud bych měl vybrat největší byznysový úspěch, zvolil bych vítězství I&C Energo v tendrech společnosti ČEZ na údržbu Dukovan a Temelína v loňském roce. Dokázat uspět v těchto tendrech bylo naším jednoznačným cílem. Výsledkem je uzavření rámcových smluv na údržbu, opravy a kontroly zařízení logických celků elektro a systémů kontroly a řízení v jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín pro období let 2021 až 2028.

Naše dosavadní činnosti údržby v Dukovanech a Temelíně jsou tím s plynulou kontinuitou smluvně zajištěny na dalších osm let. Nové smlouvy přináší možnosti vyšší efektivity činností údržby včetně přímé zainteresovanosti společnosti I&C Energo na průběhu a výsledku odstávek. Úspěch v těchto veřejných zakázkách je zároveň potvrzením schopností a odborností společnosti I&C Energo a výsledkem trvalého úsilí o budování pozice spolehlivého a respektovaného dodavatele pro jadernou energetiku.

Jako dlouholetý poskytovatel dodavatelské údržby v jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín je I&C Energo známé. Jak ale zvládáte řízení investičních projektů?

Investiční příležitosti hledáme především v oblastech jaderné i konvenční energetiky, teplárenství a průmyslových provozů. Realizované investiční dodávky zahrnují kompletně celý předmět činnosti společnosti I&C Energo. Jsme dodavatelem komplexních služeb v oblasti systémů kontroly a řízení, elektro systémů, building technologií i strojních činností. Máme velké zkušenosti s projektovým řízením. Lidské zdroje pak podporují softwarové nástroje a zmapované a popsané procesy. Během realizace větších projektů přesto vyvstala potřeba integrace a digitalizace, abychom systémově propojili design, projektový management, realizaci a další útvary firmy podílející se na realizaci investiční akce. Uvědomili jsme si, že know-how, dobré i špatné zkušenosti a dokumentaci nesdílíme napříč projekty dostatečně.

Proto jsme se po pečlivém uvážení rozhodli pro implementace systému produktu, tzv. lifecycle managementu alias systému podpory řízení a realizace projektů. Dnes máme k dispozici PLM systém Enovia, který funguje na platformě 3DExperience. Jedná se o unikátní řešení implementace tohoto systému. Společně s implementátorem jsme upravili a doplnili určité funkce systému a rovněž na naší straně vyvinuli speciální nástroje umožňující propojení se stávajícími projekčními nástroji, ERP systémem atd.

V lednu se vaše společnost stala členem Aliance české energetiky z.s. (Czech Power Industry Alliance, CPIA). Připojili jste se i k otevřenému dopisu zaslanému politické reprezentaci České republiky s výzvou neodkládat vypsání tendru na stavbu nového bloku v Dukovanech. Jsou podle vás obavy o energetickou bezpečnost v ČR opodstatněné?

Vzhledem k postavení společnosti I&C Energo na trhu české energetiky pro nás členství v Alianci české energetiky bylo logickým krokem, který může vzájemnou spoluprací posílit pozici českých dodavatelů v projektu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany. Kompetentnost českých firem, které pro jadernou energetiku dlouhodobě a spolehlivě dodávají, výrazně přispívá k bezpečnému provozování a probíhající modernizaci jaderných bloků v České republice. S argumentací a kroky, které Aliance podniká, souhlasíme a podporujeme je. Přál bych si, aby podmínky tendru a časové vymezení jeho dílčích kroků byly co nejdříve jasně stanoveny.

Diskuze

Doporučujeme

Z Dubaje do Zlína. Logio přiveze kousek Expa i na Fenomén

V pražském Logiu bouchali před Vánocemi šampaňské hned dvakrát. Poprvé, když se řediteli týmu Research & Development Martinu Plajnerovi narodil syn. Podruhé, když se tým dozvěděl, že vyrazí reprezentovat Českou republiku na dubajské EXPO.

Pod výstavištěm vedou teplo nové horkovody

Více než třemi kilometry nových horkovodů nahradily vloni Teplárny Brno staré parovodní rozvody na výstavišti. Náročná rekonstrukce zdejší sítě byla výsledkem dohody společnosti s Veletrhy Brno (BVV) a její součástí byl i odkup rozvodů do majetku tepláren. „Usnadňuje se tak do budoucnosti zásobování teplem, ale i chladem, který je v nabídce Tepláren Brno novinkou, budoucích rozvojových území navazujících na páteřní trasy vedené v areálu. A to včetně budované multifunkční haly,“ upřesnila brněnská primátorka Markéta Vaňková. Společnost BVV má navíc o starost méně, provoz horkovodů i jejich servisní údržbu budou totiž nadále zajišťovat teplárny.