fbpx

Spoločnosť VUJE, a.s., so stopercentným podielom slovenských akcionárov a 44-ročnou históriou na medzinárodnom trhu jadrovej energetiky si v minulom roku pripísala ďalší úspešný rok s celkovými tržbami vo výške 140 miliónov eur. A to napriek ťažkostiam, ktoré celosvetovo spôsobila pandémia COVID-19. Ako pre Reportáže z průmyslu povedal riaditeľ divízie diagnostiky jadrovoenergetických zariadení Adrian Kovalyk, dosiahnutý úspech je najmä výsledkom spoločného úsilia a obetavej práce zamestnancov spoločnosti. Na akých projektoch spoločnosť v súčasnosti pracuje a aké sú jej najväčšie priority pre tento rok? Nielen o tom hovorí Adrian Kovalyk v rozhovore.

Vaša spoločnosť je lídrom na trhu v oblasti jadrovej energetiky, služieb na podporu a prevádzku prenosových a distribučných sústav. Je o vás známe, že projekty realizujete komplexne, formou dodávky na kľúč od úvodnej dokumentácie až po konečné testovanie. Môžete vašu spoločnosť predstaviť bližšie a priblížiť, na aké projekty sa zameriavate?

Spoločnosť VUJE v budúcom roku oslávi 45. výročie svojho založenia. Za toto obdobie bohatej histórie sa činnosti spoločnosti okrem výskumu a vývoja rozšírili o projektové, inžinierske, technické, školiace, diagnostické a konzultačné. Dnes ich súhrn spolu s prácami na vyraďovaní, zabezpečovaní bezpečnosti jadrových elektrární a služieb spojených s podporou prevádzky prenosových sústav tvorí jadro aktivít našej spoločnosti.

VUJE je rešpektovanou a uznávanou autoritou s množstvom medzinárodných úspechov. Aké úspechy sa vám v poslednej dobe podarilo dosiahnuť?

Najvýznamnejšie úspechy spoločnosti sú prirodzene spojené s úspešnou realizáciou náročných projektov v minulom roku. V oblasti prenosovej sústavy to boli projekty na domácom trhu, a to projekt rekonštrukcie kľúčového elektrického uzla na východnom Slovensku v Spišskej Novej Vsi a projekty dvoch kľúčových prenosových vedení 2 × 400 V Križovany-Bystričany a vedenie 1 × 400 V Rimavská Sobota po štátnu hranicu s Maďarskom.

Výnimočným projektom bola výstavba najsevernejšieho 420kV vedenia v Európe, ktoré spája sever a juh Nórska. Výstavba sa realizovala 600 km za polárnym kruhom v zložitom a nehostinnom severskom teréne, ktorý svojím vzhľadom pripomínal skôr mesačnú krajinu. V týchto extrémnych podmienkach sme realizovali práce spojené so vztýčením 279 elektrických stožiarov na úseku dlhom 55 km.

V oblasti vývoja a výroby diagnostických zariadení to bolo ukončenie štyri roky trvajúceho projektu dodávky štyroch diaľkovo ovládaných manipulátorov pre kontroly parogenerátorov a zaslepovanie netesných teplovýmenných rúrok pre ČEZ, a.s. Úspech projektu bol potvrdený nasadením manipulátorov na odstávky začiatkom roka a naplnenými očakávaniami zo strany kolegov v jadrových elektrárňach v Dukovanoch a v Temelíne.

Na akých trhoch v súčasnosti pôsobíte? Plánujete sa zamerať aj na nové a čo považujete za vaše najväčšie konkurenčné výhody?

Okrem krajín strednej Európy prevádzkujúcich bloky s technológiou VVER sa, samozrejme, zameriavame aj na vzdialenejšie trhy. Okrem Ukrajiny, kde produkty našej spoločnosti majú trvalé zastúpenie na každej prevádzkovanej jadrovej elektrárni, ale aj v Černobyle, v súčasnosti pracujeme na dodávkach rozličných diagnostických a monitorovacích systémov pre JE Akkuyu v Turecku alebo JE Hanhikivi vo Fínsku. Prirodzene naše obchodné aktivity zameriavame aj na získavanie nových trhov krajín, ako je napríklad Egypt, India či Bangladéš, kde sa v súčasnosti budujú nové jadrové elektrárne.

Pri vstupe do Európskej únie sa Slovensko zaviazalo vyradiť dva odstavené bloky JE V1 v Jaslovských Bohuniciach. Jedným z hlavných projektov vyraďovania JE V1 je projekt D4.2 Demontáž a fragmentácia veľkorozmerných komponentov z už nepotrebných zariadení primárneho okruhu. Môžete povedať niečo bližšie o tomto projekte? Vyradených tisíc ton kovového materiálu môže byť znova použitých v priemysle. Kde konkrétne?

Projekt D4.2 Demontáž veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu JE V1, realizovaný konzorciom spoločností Westinghouse a VUJE, a.s., je unikátny z dôvodu, že sa jedná o prvý projekt, ktorý komplexne rieši vyraďovanie všetkých kľúčových komponentov jadrovej elektrárne typu VVER-440, to znamená dva reaktory s vnútro reaktorovými časťami, dvanásť parogenerátorov, dvanásť kusov hlavných cirkulačných čerpadiel, dvadsaťštyri hlavných uzatváracích armatúr, dvanásť slučiek hlavného cirkulačného potrubia, dva kompenzátory objemu spolu s barbotážnymi nádržami takým spôsobom, že všetky časti primárneho okruhu sú fragmentové priamo na mieste, resp. v novovybudovaných unikátnych pracoviskách priamo v priestoroch JE V1. Všetky fragmenty sú následne spracovávané v súlade s ich fyzikálnymi vlastnosťami a rádiologickými parametrami. Súčasťou projektu D4.2 je aj prevádzka fragmentačných a dekontaminačných liniek pod vedením našej spoločnosti, na ktorých sú spracovávané kovové materiály a fragmenty z demontáže tak, aby ich bolo možné uvoľniť do životného prostredia. V súčasnosti bolo počas projektu uvoľnených viac ako 1400 ton kovov, ktoré predstavujú druhotnú surovinu na ďalšie spracovanie alebo recykláciu mimo priestorov jadrového zariadenia, to znamená, že nebudú musieť byť spracované a uložené ako rádioaktívny odpad a nezaťažia tak dodatočne životné prostredie ďalším generáciám.

Na akých ďalších významných projektoch aktuálne pracujete a aké sú vaše najväčšie priority pre tento rok?

Medzi najvýznamnejšie projekty v súčasnosti patrí výstavba suchého medziskladu vyhoretého paliva za účelom rozšírenia súčasných skladových kapacít jestvujúceho medziskladu vyhoretého paliva v Jaslovských Bohuniciach. V tejto oblasti, ako aj lokalite očakávame v tomto roku úspešne zavŕšenie niekoľkoročného projektu dodávky súboru zariadení na pretavbu rádioaktívnych materiálov.

V oblasti diagnostických zariadení pripravujeme unikátny manipulátor pre kontrolu a zaslepovanie teplovýmenných rúrok, ktorý však nebude určený pre prevádzku, ale výlučne pre účely výcviku a prípravy personálu v Tréningovom a realizačnom centre (TARC) spoločnosti ČEZ, a.s., realizujúceho tieto práce počas plánovaných odstávok. Cieľom tohto nového prístupu prípravy personálu je zabezpečenie plnej pripravenosti a zručností operátorov obsluhujúcich nami vyvinuté diaľkovo ovládané manipulátory.

Ďalším novým produktom, na ktorom intenzívne pracujeme, je oblasť leteckej diagnostiky v oblastiach energetiky, plynárenského priemyslu, ako i v oblasti zabezpečenia všeobecnej ochrany a bezpečnosti. Naša spoločnosť disponuje špičkovou technológiou na realizáciu komplexných meraní širokého spektra parametrov, čo nás radí k technologickej špičke v danej oblasti v celoeurópskom meradle.
Diskuze

Doporučujeme

Z Dubaje do Zlína. Logio přiveze kousek Expa i na Fenomén

V pražském Logiu bouchali před Vánocemi šampaňské hned dvakrát. Poprvé, když se řediteli týmu Research & Development Martinu Plajnerovi narodil syn. Podruhé, když se tým dozvěděl, že vyrazí reprezentovat Českou republiku na dubajské EXPO.

Pod výstavištěm vedou teplo nové horkovody

Více než třemi kilometry nových horkovodů nahradily vloni Teplárny Brno staré parovodní rozvody na výstavišti. Náročná rekonstrukce zdejší sítě byla výsledkem dohody společnosti s Veletrhy Brno (BVV) a její součástí byl i odkup rozvodů do majetku tepláren. „Usnadňuje se tak do budoucnosti zásobování teplem, ale i chladem, který je v nabídce Tepláren Brno novinkou, budoucích rozvojových území navazujících na páteřní trasy vedené v areálu. A to včetně budované multifunkční haly,“ upřesnila brněnská primátorka Markéta Vaňková. Společnost BVV má navíc o starost méně, provoz horkovodů i jejich servisní údržbu budou totiž nadále zajišťovat teplárny.