fbpx

Společnost BONATRANS GROUP a.s. je největším evropským a jediným komplexním českým výrobcem železničních dvojkolí, kol a náprav pro kolejovou dopravu. Výrobní závody má kromě Česka také v Německu a Indii a obchodní kancelář v Hongkongu. Vyváží více než 90 procent své produkce, z toho čtvrtinu mimo Evropu. Mezi odběratele náleží provozovatelé, resp. vlastníci kolejových vozidel, jejich výrobci a opravny, jde zhruba o čtyři stovky subjektů z celého světa. Se členem představenstva Jakubem Weimannem jsme hovořili o současnosti i perspektivách výroby dvojkolí.

Jakých hospodářských výsledků dosáhla vaše společnost loni a letos v prvním pololetí?

Tržby se v posledních třech letech opakovaně zvyšovaly. Přispěly k tomu jak akvizice nových zákazníků, tak dobře poskládaný produktový mix, což jsou pilíře naší rozvojové strategie. Rovněž se nám daří poměrně dobře investovat do rozšiřování výroby, takže se nám zvyšuje objem produkce.

Začátek pandemie covidu-19 byl sice dost náhlý, ale i přes všeobecné omezení pohybu železniční doprava přece jen pokračovala. Dramaticky, o 50 až 80 procent, poklesla přeprava osob, zatímco nákladu jen asi o sedm procent. Pokud jde o výrobu produktů pro nová kolejová vozidla, ta pokračovala standardním způsobem. V produkci náhradních dílů pokles pro osobní přepravu nahradil růst pro stavbu nových vagonů, vysoká úroveň ostatně nadále pokračuje v celé Evropě.

Do jaké míry vaše hospodaření ovlivnily rostoucí ceny vstupů?

Ceny vstupních materiálů se zvyšují zhruba od konce loňského roku. Je to ale globální jev, takže se týká všech. Čelíme tomuto trendu drobnými úspornými opatřeními, optimalizujeme výrobu ve smyslu maximálního využití vstupů a zeštíhlení zásob. Smlouvy s našimi dodavateli i odběrateli jsou dlouhodobé a jsou postaveny tak, abychom mohli reagovat na případné změny podmínek. Samozřejmě tato jednání vedeme, a nejsou vždy jednoduchá.

Převedli jste v době protiepidemických opatření část svých zaměstnanců na práci z domova?

Prošli jsme obdobími dobrovolného i nařízeného home office. Naše výsledky to nijak významně neovlivnilo a z krátkodobého hlediska to splnilo očekávání. V našem oboru je ale standardně potřeba společná tvůrčí aktivita spojená s trvalou možností osobního kontaktu, vývoj a optimalizaci výrobních procesů nelze dlouhodobě realizovat formou videokonferencí. Osvědčily se nám ale operativní videoporady, ve kterých pokračujeme.

Dvojkolí a jeho díly, které vyrábíme a dodáváme do 80 zemí, jsou bezpečnostní prvek na železnici, proto auditování výrobních procesů i přejímání produktů musí probíhat za všech okolností. V období pandemie jsme to řešili formou on-line, ale trvale to tak u většiny zřejmě nezůstane.

Vyrábíte přes 30 tisíc dvojkolí ročně a máte čtyřicetiprocentní podíl na evropském trhu. Jak odhadujete další vývoj ve vašem oboru z hlediska rizik i příležitostí?

Význam železnice v Evropě roste a masivně se do ní investuje. Je to velká příležitost a má potenciál (znovu) se stát páteří evropské přepravy osob a karga. Průvodním jevem změn posledních let je liberalizace. Dokladem pozitivního dopadu může být spojení mezi Prahou a Ostravou, její zkvalitnění následkem konkurence přesunulo ze silnice na koleje poměrně dost lidí. Nákladní doprava ještě čeká na své logistické řešení, aby zvýšila tržní podíl vůči silnici, ale je nepochybně také velmi perspektivní. Jako riziko do budoucna vnímám ztrátu znalostí, resp. ztrátu schopnosti posuzovat systémové dopady kolejové dopravy, včetně inovací přinášejících úspory v celkových nákladech životního cyklu (TLCC).

BONATRANS je významným dodavatelem do tohoto systému. Obecně dodáváme na každé druhé až třetí nové vozidlo pro přepravu osob v Evropě, ať je to rychlovlak, příměstská jednotka, metro či tramvaj. Vypíchl bych právě evropskou síť vysokorychlostní železnice, kde participujeme mj. na nové generaci vlaků TGV pro Francii a ICE pro Německo. Z mimoevropských odběratelů bych zmínil dopravní podniky v USA (v New Yorku, Bostonu, Chicagu, Los Angeles a další), jihokorejský Korail a čínský konglomerát výrobců CRRC. Důležitá je také naše spolupráce s českou skupinou Škoda Transportation na nové jednopodlažní jednotce pro východní a střední Evropu. Právě pro tento geografický záběr by pro nás byl výhodný vstup České republiky do eurozóny, náš byznys by to zjednodušilo.

Jak vysoké byly vaše investice v roce 2020 a kam směřovaly?

Loni jsme proinvestovali 692 milionů korun, zhruba stejná částka by to měla být i letos. Jedná se o dvě třetiny EBITDA, tedy de facto celý čistý zisk. Nakupujeme nové technologie, které řeší hlavně výrobní operace, jako je například robotická obsluha strojů. Další investice směřují do digitalizace podnikové administrativy a samozřejmě do výzkumu a vývoje. Díky tomu si udržujeme náskok před našimi konkurenty.

Můžete představit výsledky vašich inovačních projektů?

Inovace zaměřujeme na produkty, technologie a procesy. Popíšu hlavně ty první. Za skutečně průlomový výsledek našeho výzkumu a vývoje na poli výrobkově-technologickém i z hlediska dopadů na trh považujeme indukčně kalenou nápravu BONAXLE®. Je to kategorie výzkumu „bez zakázky“, kterou předvídáme či tvoříme budoucí poptávku. Jde o pokročilé a komplexní řešení nápravy, které zvyšuje její bezpečnost a spolehlivost a také snižuje TLCC celého dvojkolí. Další oblastí, které se dlouhodobě věnujeme, jsou materiály. Zde se naopak jedná o vývoj „na zakázku“, jmenovitě o požadavek zákazníka na kola s větší životností. Kombinací teoretických výpočtů, laboratorních zkoušek a sledování v provozu jsme dospěli k rodině řešení BONASTAR®. Jde o jakosti ocelí pro monobloková kola. Při porovnání s koly vyrobenými ze standardních jakostí dosahujeme až o 30 procent delší životnosti měřené kilometrickým proběhem.

Do inovativní rodiny patří i BONASILENCE®, což je řada řešení pro tlumení hluku. Jsou jimi vybaveny například vozy metra dodané firmou Stadler pro berlínský U-Bahn. Hnací a běžná dvojkolí jsou osazena vícesegmentovými tlumiči namontovanými na kolech, které jsou schopné snížit valivý hluk o 10 decibelů oproti běžným kolům. Tlumiče také významně snižují kvílivý hluk. Poslední inovací jsou nátěrové systémy pro ochranu dvojkolí a jeho dílů, kterým říkáme BONACOAT®.

Skupinu GHH-BONATRANS tvoří i německý Gutehoffnungshütte Radsatz GmbH, lídr v dodávkách pro tramvajové vozy, a závod Bonatrans India, který kompletuje dodávky pro tamní metro. Kam bude skupina dál expandovat? Bude akcentovat další akvizice nebo výstavbu nových montážních závodů?

Možnosti růstu v Evropě cítíme zejména ve Skandinávii, v Anglii a Itálii, náš podíl na tamních trzích chceme zvyšovat formou spolupráce s místními provozovateli kolejových vozidel. Do Číny dodáváme produkty za 200 až 400 milionů korun ročně, jedná se o dodávky pro lokomotivy, a v současné době probíhá certifikace našich výrobků pro vysokorychlostní vlaky. BONATRANS roste, ale není to překotná expanze, za posledních deset let se počet našich zaměstnanců zvýšil zhruba z 1200 na 1500. Rozvíjíme se udržitelně.

Princip udržitelnosti je součástí celosvětové snahy o zlepšování stavu životního prostředí. Co v tomto směru konkrétně podnikáte?

Doprava je velmi významným znečišťovatelem životního prostředí, železnice naopak jejím nejudržitelnějším druhem, zejména pak v Evropě s elektrifikací tratí nad 70 procent. Dvojkolí je primárně z oceli, tedy recyklovatelné, a po skončení svého životního cyklu se skutečně stává opět zdrojem pro ocelárny. Z hlediska dopadů na životní prostředí, resp. udržitelnosti sedíme v mnoha aspektech „v tom správném vlaku“. Naše výroba je certifikována dle ISO 14001 už od roku 1999, není tedy reakcí na trendy témata, ale integrální součástí našeho dlouhodobého rozvoje. Kompletní obrázek udržitelnosti značky BONATRANS dokreslujeme stříbrnou medailí v hodnocení EcoVadis nebo druhým místem v soutěži Zaměstnavatel regionu 2020.Diskuze

Doporučujeme

Z Dubaje do Zlína. Logio přiveze kousek Expa i na Fenomén

V pražském Logiu bouchali před Vánocemi šampaňské hned dvakrát. Poprvé, když se řediteli týmu Research & Development Martinu Plajnerovi narodil syn. Podruhé, když se tým dozvěděl, že vyrazí reprezentovat Českou republiku na dubajské EXPO.

Pod výstavištěm vedou teplo nové horkovody

Více než třemi kilometry nových horkovodů nahradily vloni Teplárny Brno staré parovodní rozvody na výstavišti. Náročná rekonstrukce zdejší sítě byla výsledkem dohody společnosti s Veletrhy Brno (BVV) a její součástí byl i odkup rozvodů do majetku tepláren. „Usnadňuje se tak do budoucnosti zásobování teplem, ale i chladem, který je v nabídce Tepláren Brno novinkou, budoucích rozvojových území navazujících na páteřní trasy vedené v areálu. A to včetně budované multifunkční haly,“ upřesnila brněnská primátorka Markéta Vaňková. Společnost BVV má navíc o starost méně, provoz horkovodů i jejich servisní údržbu budou totiž nadále zajišťovat teplárny.