fbpx

Společnost 100% REWORK s.r.o. byla založena v roce 2001 a od svého vzniku je stoprocentně českou společností. Jejím cílem je poskytovat služby v oblasti kvality, od počátku se profiluje získáváním a následným využíváním zkušeností v oblasti automobilového průmyslu. Firma je součástí holdingového uspořádání, které tvoří společnosti zajišťující produkty pro kvalitu či měření a také pracoviště chráněné dílny. Společnost ak­tuálně nabízí nový produkt – kontrolu kvality v technicky čistém prostředí. Jednatelem firmy je Tomáš Pavlík, který nám poskytl rozhovor.

Jste jednatelem a ředitelem holdingové společnosti Quality Production Assurance Group s.r.o. (QPAG), která vlastní řadu firem. Popište nám prosím, čím se jednotlivé společnosti zabývají a jaká je jejich provázanost.

Holdingová skupina QPAG zaštiťuje celkem čtyři společnosti. První společností holdingu a zároveň místem, kde celý náš příběh začal, je společnost 100% REWORK s.r.o., kterou jsme založili v roce 2001. S více než dvacetiletou praxí tak nabízíme na českém a slovenském trhu kompletní služby v oblasti řízení kvality. V současné době firma disponuje plně vybavenými provozy v Brně, Jihlavě, Novém Jičíně, Vsetíně, Mladé Boleslavi, Klášterci nad Ohří a nově v Ostravě, kontrolním měrovým střediskem vybaveným souřadnicovými měřicími stroji pro dotykové i bezkontaktní měření v Brně a novou laboratoří technické čistoty v Klášterci nad Ohří.

Druhou ze společností holdingu je kalibrační laboratoř TM TECHNIK s.r.o., která vznikla v r. 2003. Hlavním cílem této společnosti je dodávat a kalibrovat měřicí techniku našim zákazníkům, kalibrace provádíme v akreditované kalibrační laboratoři. Zároveň se společnost zabývá i dalšími specializovanými činnostmi, jako jsou školení uživatelů měřidel, poradenství v oblasti kalibrací a metrologie či zakázkové měřicí služby, a to jak přímo u zákazníků, tak ve vlastních prostorách.

Jistě se shodneme, že základním pilířem společností na celém světě jsou jejich zaměstnanci. Tím se dostáváme k naší třetí společnosti holdingu – personální agentuře Workspot s.r.o., založené v roce 2013. V rámci agentury se zaměřujeme na vyhledávání a doporučování kvalifikovaných zaměstnanců pro naše zákazníky i pro celou naši skupinu QPAG. Celý holding a naši spokojenou rodinu uzavírá v pořadí čtvrtá společnost, 100% REWORK Plus s.r.o., která zaměstnává osoby se zdravotním postižením.

Jaké konkrétní služby nabízí vaše společnost 100% Rework? Rozšiřujete své portfolio služeb?

Naším hlavním cílem je provádět služby kvality tak, aby se náš zákazník mohl naplno věnovat činnostem, které ho živí. Zajišťujeme tedy komplexní služby kvality přímo u zákazníka nebo v naší nejbližší pobočce, která je na kontrolu kvality a oprav vybavena potřebnými technologiemi, čímž umožňujeme našim zákazníkům zvolit si nejvhodnější va­riantu kontroly kvality, která je z pohledu délky celého procesu i nákladů nejoptimálnější.

Komplexní služby kvality se skládají z několika částí. Tou hlavní je, že náš zkušený a pravidelně proškolovaný tým provádí vedle kontroly a třídění dílů také drobné opravy jednotlivých dílů jako například broušení, ořezávání, odhrotování a další. Zákazník tak od nás obdrží hotové díly, se kterými dále pracuje. Další složkou našich služeb v této oblasti je provádění auditů a školení, jakými jsou systémové audity ISO 9001, IATF 16949, ISO 1400, procesní audity VDA 6.3 a audity technické čistoty VDA 19. Součástí naší práce jsou samozřejmě také školení a poradenství v oblasti kvality a štíhlé výroby, která zajišťujeme pro naše partnery.

Struktura dílů i náročnost na rozměry potřebného vybavení se posunují kupředu, a proto jsme v rámci rozšiřování a zkvalitňování našich služeb rozšířili portfolio o 3D měření, 3D sken a rentgen. Díky modernějším technologiím jsou naše výsledky přesnější a rychlejší. Závěrem představím naši nejčerstvější novinku, kterou jsme uvedli na trh teprve nedávno, a tou je kontrola kvality v technicky čistých prostorách.

Při našem posledním rozhovoru jste uváděl, že tento nový produkt – kontrolu kvality v technicky čistém prostředí – připravujete. Můžete nám jej blíže popsat?

Čistý prostor je definovaný prostor, ve kterém je koncentrace částic ve vznosu regulována tak, aby byla splněna specifikovaná třída čistoty. Cílem technické čistoty je tedy absolutní minimalizování nečistot v prostředí a tím pádem také ve vyráběných komponentách, což snižuje riziko potenciální reklamace z pole. V praxi to znamená, že čistý prostor je kompletně izolován od vnějšího prostředí, naleznete zde špičkovou vzduchotechniku HVAC s vícestupňovou filtrací, která zajišťuje chlazení, topení, zvlhčování a filtrování vzduchu. Pracoviště technické čistoty jsme zrealizovali a dnes je plně využíváno v pobočce v Klášterci nad Ohří.

Pro jaká odvětví je technická čistota důležitá a kdo je vaším zákazníkem?

Nároky na přesnost, kvalitu a čistotu produktů jsou postupem času stále větší. Technická čistota je zapotřebí všude tam, kde má přítomnost kontaminace výrazný vliv na specifické charakteristiky produktů, které mohou ovlivňovat bezpečnost, funkčnost, spolehlivost, životnost i kvalitu. Z tohoto důvodu patří technická čistota již mezi základní standardy vyžadované zástupci vyspělých průmyslových odvětví, jako jsou například automobilový průmysl, farmaceutický průmysl, elektrotechnický průmysl, výroba medicínských pomůcek a další. Mezi naše největší zákazníky aktuálně patří firmy z automobilového průmyslu, služby však poskytujeme také ve farmacii, elektroprůmyslu a leteckém průmyslu.

Na jaké novinky v oblasti technické čistoty se od vás můžeme těšit?

Naším cílem je být partnerem první volby pro naše zákazníky. Proto naši nabídku rozšiřujeme a zkvalitňujeme vždy na základě rozvoje našich zákazníků, kteří přicházejí s novými požadavky, což nám umožňuje být našim zákazníkům nablízku a naplňovat všechny jejich potřeby.

Z těchto důvodů plánujeme pořízení pračky pro praní dílů znečištěných při výrobě u našeho zákazníka a poté jejich balení v technicky čistém prostoru. V blízké budoucnosti ovšem připravujeme daleko komplexnější služby i se zaměřením na výrobu v modernějších prostorách, více o tom ale někdy příště.
Diskuze

Doporučujeme

Z Dubaje do Zlína. Logio přiveze kousek Expa i na Fenomén

V pražském Logiu bouchali před Vánocemi šampaňské hned dvakrát. Poprvé, když se řediteli týmu Research & Development Martinu Plajnerovi narodil syn. Podruhé, když se tým dozvěděl, že vyrazí reprezentovat Českou republiku na dubajské EXPO.

Pod výstavištěm vedou teplo nové horkovody

Více než třemi kilometry nových horkovodů nahradily vloni Teplárny Brno staré parovodní rozvody na výstavišti. Náročná rekonstrukce zdejší sítě byla výsledkem dohody společnosti s Veletrhy Brno (BVV) a její součástí byl i odkup rozvodů do majetku tepláren. „Usnadňuje se tak do budoucnosti zásobování teplem, ale i chladem, který je v nabídce Tepláren Brno novinkou, budoucích rozvojových území navazujících na páteřní trasy vedené v areálu. A to včetně budované multifunkční haly,“ upřesnila brněnská primátorka Markéta Vaňková. Společnost BVV má navíc o starost méně, provoz horkovodů i jejich servisní údržbu budou totiž nadále zajišťovat teplárny.