fbpx

Skupina Wikov Industry a.s. je významný výrobce v oblasti strojírenství. Zkušenosti vytvářené a předávané z generace na generaci v kombinaci s moderními výrobními technologiemi této firmě umožňují vyrábět špičkové produkty s progresivním konstrukčním řešením a nadstandardními technickými parametry. Skupinu tvoří sedm výrobních závodů, které jsou aktivní na poli výroby a servisu mechanických převodovek a ozubených kol do široké škály průmyslových oborů. S generálním ředitelem společnosti Antonínem Růžičkou jsme hovořili o aktuální situaci ve firmě.

Společnost Wikov Industry patří mezi přední světové výrobce převodovek pro kolejová vozidla a pro obnovitelné zdroje energie. Jak se chystaná transformace evropského hospodářství na zelenou ekonomiku promítá do plánů a připravovaných projektů skupiny Wikov?

V této změně vidíme velkou příležitost. Ta změna již probíhá a my jsme na ni zvládli rychle a úspěšně reagovat a cílíme na konkrétní příležitosti. Pro firmu našeho typu je zásadní flexibilita a kompetence – obojí je nám vlastní. Příležitosti spatřujeme zejména v rychloběžných převodovkách pro turbosoustrojí, pro pohony vysokorychlostních kompresorů a čerpadel, dále ve větrných a podmořských elektrárnách a také v těžbě a zpracování minerálů, kovů a samozřejmě i v kolejových vozidlech. V podstatě ve všech zmíněných aplikacích máme silné reference, znalost trhu, odbornost a rozvinuté zkušebnictví.

Skupina má ve svém výrobním portfoliu kromě převodovek také pohony. Kolik procent z celkového objemu vyrobených převodovek tvoří hnací soustrojí pohon a převodovka?

Množství smontovaných pohonů (motor–spojka–převodovka) neustále roste zejména v aplikaci pro kolejová vozidla, kde dnes dosahujeme zhruba 25 procent z obratu. Průmyslových pohonů dodáváme jen malé množství a zůstáváme spíše u převodovek.

Součástí společnosti Wikov Industry se před dvěma lety staly německá firma Gmeinder Getriebe Gruppe a montážní závod Wikov – RS v ruském Tveru. Připravujete další akvizice nebo vybudování dalších závodů v zahraničí?

Neustále se díváme na příležitosti k růstu a o dalších akvizicích přemýšlíme. Pár nápadů máme a uvidíme, co z toho dopadne.

Jak významná je z hlediska obratu skupiny údržba dodaných převodovek a jak tento servis ovlivnila pandemie covidu?

Servis a opravy převodovek jsou pro nás důležité aktivity a v současné době tvoří zhruba 15 procent z obratu naší skupiny. Identifikovali jsme zajímavé růstové příležitosti a snažíme se je zrealizovat. Covid výrazně přibrzdil servisní zásahy našich techniků u zákazníků, ale opravy převodovek v našich výrobních podnicích a dodávky náhradních dílů nijak zvlášť zasaženy nebyly.

Do jaké míry očekáváte, že hospodářské výsledky celé skupiny ovlivní aktuálně rostoucí ceny vstupů i logistiky a nedostatek kvalifikovaných pracovních sil? Jak těmto problémům čelíte?

Růst cen vstupů má samozřejmě negativní dopad na hospodaření našich společností, ale snažíme se s tím vypořádat intenzivní prací na straně nákupu a prodeje a také růstem produktivity práce. Samozřejmě tady taháme za kratší konec provazu a výsledky našeho snažení jsou vždy ve zpoždění za růstem nákladů a spíše minimalizují způsobené škody.

Společnost Wikov Industry disponuje na světě ojedinělou zkušebnou převodovek. Proč takovou zkušebnu vaše firma potřebuje? Máte ještě jiná experimentální pracoviště?

V našich firmách máme celou řadu různých zátěžových zkušeben, vy máte na mysli zkušebnu pro dynamické zatěžování převodovek kolejových vozidel ve Wikovu MGI v Hronově. Bez ní bychom nebyli schopní vyvíjet a prototypovat nové převodovky v požadovaných krátkých dodacích lhůtách a navíc nároky zákazníků na typové zkoušky vzrostly natolik, že bychom jim nedokázali bez tohoto zařízení dostát. Jedním z podstatných přínosů takové zkušebny je minimalizace rizik plynoucích z možných provozních závad. Bez kvalitního zkušebnictví nelze úspěšně vyvíjet nové produkty a ověřovat inovativní konstrukční řešení.

Kolik procent ze zisku společnost Wikov Industry investuje ročně do výzkumu a vývoje? Spolupracuje skupina s některým z akademických pracovišť, případně na jakých projektech?

Výše přímých nákladů na vývoj a výzkum se u nás rok od roku liší a osciluje mezi jedním až dvěma procenty z tržeb. Dlouhodobě spolupracujeme s celou paletou vývojových pracovišť zejména z akademické půdy, namátkou zmíním Research and Innovation Centre for Electrical Engineering Západočeské univerzity v Plzni, Vysoké učení technické Brno, Univerzitu Pardubice, Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava, České vysoké učení technické Praha či Technickou univerzitu Liberec.

 


Diskuze

Doporučujeme

Z Dubaje do Zlína. Logio přiveze kousek Expa i na Fenomén

V pražském Logiu bouchali před Vánocemi šampaňské hned dvakrát. Poprvé, když se řediteli týmu Research & Development Martinu Plajnerovi narodil syn. Podruhé, když se tým dozvěděl, že vyrazí reprezentovat Českou republiku na dubajské EXPO.

Pod výstavištěm vedou teplo nové horkovody

Více než třemi kilometry nových horkovodů nahradily vloni Teplárny Brno staré parovodní rozvody na výstavišti. Náročná rekonstrukce zdejší sítě byla výsledkem dohody společnosti s Veletrhy Brno (BVV) a její součástí byl i odkup rozvodů do majetku tepláren. „Usnadňuje se tak do budoucnosti zásobování teplem, ale i chladem, který je v nabídce Tepláren Brno novinkou, budoucích rozvojových území navazujících na páteřní trasy vedené v areálu. A to včetně budované multifunkční haly,“ upřesnila brněnská primátorka Markéta Vaňková. Společnost BVV má navíc o starost méně, provoz horkovodů i jejich servisní údržbu budou totiž nadále zajišťovat teplárny.