fbpx

Skupina Wikov Industry a.s. je významný výrobce v oblasti strojírenství. Zkušenosti vytvářené a předávané z generace na generaci v kombinaci s moderními výrobními technologiemi této firmě umožňují vyrábět špičkové produkty s progresivním konstrukčním řešením a nadstandardními technickými parametry. Skupinu tvoří sedm výrobních závodů, které jsou aktivní na poli výroby a servisu mechanických převodovek a ozubených kol do široké škály průmyslových oborů. S generálním ředitelem společnosti Antonínem Růžičkou jsme hovořili o aktuální situaci ve firmě.

Společnost Wikov Industry patří mezi přední světové výrobce převodovek pro kolejová vozidla a pro obnovitelné zdroje energie. Jak se chystaná transformace evropského hospodářství na zelenou ekonomiku promítá do plánů a připravovaných projektů skupiny Wikov?

V této změně vidíme velkou příležitost. Ta změna již probíhá a my jsme na ni zvládli rychle a úspěšně reagovat a cílíme na konkrétní příležitosti. Pro firmu našeho typu je zásadní flexibilita a kompetence – obojí je nám vlastní. Příležitosti spatřujeme zejména v rychloběžných převodovkách pro turbosoustrojí, pro pohony vysokorychlostních kompresorů a čerpadel, dále ve větrných a podmořských elektrárnách a také v těžbě a zpracování minerálů, kovů a samozřejmě i v kolejových vozidlech. V podstatě ve všech zmíněných aplikacích máme silné reference, znalost trhu, odbornost a rozvinuté zkušebnictví.

Skupina má ve svém výrobním portfoliu kromě převodovek také pohony. Kolik procent z celkového objemu vyrobených převodovek tvoří hnací soustrojí pohon a převodovka?

Množství smontovaných pohonů (motor–spojka–převodovka) neustále roste zejména v aplikaci pro kolejová vozidla, kde dnes dosahujeme zhruba 25 procent z obratu. Průmyslových pohonů dodáváme jen malé množství a zůstáváme spíše u převodovek.

Součástí společnosti Wikov Industry se před dvěma lety staly německá firma Gmeinder Getriebe Gruppe a montážní závod Wikov – RS v ruském Tveru. Připravujete další akvizice nebo vybudování dalších závodů v zahraničí?

Neustále se díváme na příležitosti k růstu a o dalších akvizicích přemýšlíme. Pár nápadů máme a uvidíme, co z toho dopadne.

Jak významná je z hlediska obratu skupiny údržba dodaných převodovek a jak tento servis ovlivnila pandemie covidu?

Servis a opravy převodovek jsou pro nás důležité aktivity a v současné době tvoří zhruba 15 procent z obratu naší skupiny. Identifikovali jsme zajímavé růstové příležitosti a snažíme se je zrealizovat. Covid výrazně přibrzdil servisní zásahy našich techniků u zákazníků, ale opravy převodovek v našich výrobních podnicích a dodávky náhradních dílů nijak zvlášť zasaženy nebyly.

Do jaké míry očekáváte, že hospodářské výsledky celé skupiny ovlivní aktuálně rostoucí ceny vstupů i logistiky a nedostatek kvalifikovaných pracovních sil? Jak těmto problémům čelíte?

Růst cen vstupů má samozřejmě negativní dopad na hospodaření našich společností, ale snažíme se s tím vypořádat intenzivní prací na straně nákupu a prodeje a také růstem produktivity práce. Samozřejmě tady taháme za kratší konec provazu a výsledky našeho snažení jsou vždy ve zpoždění za růstem nákladů a spíše minimalizují způsobené škody.

Společnost Wikov Industry disponuje na světě ojedinělou zkušebnou převodovek. Proč takovou zkušebnu vaše firma potřebuje? Máte ještě jiná experimentální pracoviště?

V našich firmách máme celou řadu různých zátěžových zkušeben, vy máte na mysli zkušebnu pro dynamické zatěžování převodovek kolejových vozidel ve Wikovu MGI v Hronově. Bez ní bychom nebyli schopní vyvíjet a prototypovat nové převodovky v požadovaných krátkých dodacích lhůtách a navíc nároky zákazníků na typové zkoušky vzrostly natolik, že bychom jim nedokázali bez tohoto zařízení dostát. Jedním z podstatných přínosů takové zkušebny je minimalizace rizik plynoucích z možných provozních závad. Bez kvalitního zkušebnictví nelze úspěšně vyvíjet nové produkty a ověřovat inovativní konstrukční řešení.

Kolik procent ze zisku společnost Wikov Industry investuje ročně do výzkumu a vývoje? Spolupracuje skupina s některým z akademických pracovišť, případně na jakých projektech?

Výše přímých nákladů na vývoj a výzkum se u nás rok od roku liší a osciluje mezi jedním až dvěma procenty z tržeb. Dlouhodobě spolupracujeme s celou paletou vývojových pracovišť zejména z akademické půdy, namátkou zmíním Research and Innovation Centre for Electrical Engineering Západočeské univerzity v Plzni, Vysoké učení technické Brno, Univerzitu Pardubice, Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava, České vysoké učení technické Praha či Technickou univerzitu Liberec.

 


Diskuze

Doporučujeme

Představení nových špičkových strojů a digitálních technologií

Doosan představí sortiment nových špičkových a technicky vyspělých strojů a digitálních technologií na firemním stánku č. FM.711/1 v centru sekce stavebních a těžebních strojů Open-Air Area Middle na veletrhu Bauma 2022. Expozici Doosan bude dominovat sekce Inovačního centra a pod tématem „Powered by Innovation“ představí nejnovější výsledky vývoje špičkových systémů jako jsou Concept-X, Xitecloud a DoosanCONNECT. Nebudou chybět další unikátními produkty, jako je celosvětově první „transparentní lžíce“ nebo nový model DX225LC-7X, první „chytré“ pásové rypadlo společnosti Doosan. 

Hodnota veřejných zakázek meziročně poklesla o 22,9 %

V lednu až dubnu 2022 byly oznámeny zakázky celkem v hodnotě 36,1 mld. Kč, z toho bylo později zadáno 3,1 mld. Kč (tedy 9 % z oznámených). Skutečná zadaná hodnota byla 2,9 mld. Kč, protože zadaná hodnota byla o cca 6 % nižší než při oznámení. Z celkového objemu oznámených zakázek byly později zrušeny zakázky za 1,2 mld. Kč (tedy cca 3 % z oznámených). Po odečtení zadaných a zrušených zakázek zbývá v systému ještě 31,8 mld. Kč (tedy 88 %). Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q2/2022 zpracované analytickou společností CEEC Research s.r.o. za podpory generálního partnera našich výzkumů společnosti Wienerberger s.r.o.