fbpx

Společnost MAGNA Seating Pilsen, s.r.o., člen skupiny Magna, se zaměřuje na výrobu kovových konstrukcí sedaček pro automobilový průmysl. „Hlavní naší strategickou výhodou je schopnost nabídnout zákazníkovi kompletní vývoj a dodávku celé sedačky a všech jejích částí,“ přibližuje generální ředitel společnosti Jan Štěpán v rozhovoru pro Reportáže z průmyslu jeden z klíčových faktorů úspěchu společnosti a dodává: „To umožňuje pružně reagovat na potřeby našich zákazníků, a to především v dnešní době, kdy se mění požadavky na funkcionalitu sedaček.“

Jaké portfolio služeb svým zákazníkům v současnosti nabízíte? Kdo jsou vaši největší zákazníci?

Společnost Magna má globálně 347 závodů a 84 technických a vývojových center, kde zaměstnává více jak 158 tisíc zaměstnanců, a naše tržby v roce 2020 dosáhly 32,6 miliardy dolarů. Aktivity společnosti se dají rozdělit do čtyř základních oblastí – power & vision, body exteriors and structures, seating systems a complete vehicles. Náš závod patří v rámci společnosti Magna do skupiny seating systems, která má celosvětově 70 výrobních závodů a zaměstnává více jak 25 500 lidí.

Našim zákazníkům nabízíme služby v oblasti vývoje a výroby kompletních automobilových sedaček, zejména se jedná o návrh kinematiky sedadel a vhodného prostorového uspořádání sedadel s ohledem na požadované využití interiéru automobilu a o návrh a výrobu rámů sedadel a jejich mechanismů. V neposlední řadě pak nabízíme design a výrobu pěny a potahu sedadel přesně dle zákaznických požadavků. Jednotlivé závody naší skupiny se specializují na některou z výše uvedených činností, konkrétně náš výrobní závod v Plzni dodává zákazníkům rámy automobilových sedaček. Společnost Magna spolupracuje globálně s 57 automobilkami, závod v Plzni dodává rámy sedadel pro část z nich.

Vaše společnost byla do roku 2019 známá pod názvem Viza Auto CZ. K jakým dalším změnám u vás v poslední době došlo?

Ano, je to tak. Od založení společnosti v České republice a postavení výrobního závodu v roce 2003 jsme byli součástí španělské společnosti Viza Automocion a zabývali jsme se výhradně výrobou rámů automobilových sedaček. Zhruba v polovině roku 2019 se naše společnost stala součástí Magny.

Z hlediska našeho produktu nedošlo ke změně, pořád zde vyrábíme rámy sedadel, ale hlavní změnou je možnost nabízet zákazníkům dodávky celých sedaček, a nikoliv jenom jejich rámů. Interně probíhala a i nadále probíhá celá řada změn souvisejících se začleněním naší společnosti do velké nadnárodní korporace, nejvýznamnější jsou změny ve finančním řízení, obchodním oddělení a oddělení nákupu. Velmi aktivně se podílíme a spolupracujeme na získávání nových projektů.  

Do jaké míry vás zasáhl probíhající přechod automobilek k elektromobilitě? Mají tyto změny přímý dopad na vaši výrobu?

Nás a našeho hlavního produktu se přechod na elektromobilitu nedotýká tak zásadně jako například výrobců převodovek, motorů a komponent souvisejících s těmito výrobky. Podoba automobilové sedačky se postupně mění, ale především díky rozvoji autonomního řízení. Možnost, že se řidič nebude muset věnovat po celou dobu jízdy jen řízení vozidla, umožňuje využít tento čas k jiným činnostem. To zásadním způsobem mění požadavky na automobilové sedačky a uspořádání vnitřního prostoru vozidla. Do popředí se dostává variabilita a flexibilita celého interiéru včetně sedaček, což klade nové požadavky na jejich vývoj.  

Trendem dnešní doby je snaha využívat ekologicky šetrné materiály s minimální uhlíkovou stopou. Změnily se v tomto ohledu požadavky zákazníků?

Tlak na snižování emisí neustále narůstá a automobilový průmysl není žádnou výjimkou. Je možné říct, že v poslední době je to nejvíce skloňované odvětví ve vztahu ke snižování emisí. Ze strany zákazníků jsou požadovány informace o produkci CO2, které jsou následně vyhodnocovány a stávají se postupně důležitým kritériem při posuzování kvality dodavatele. V rámci udržitelného rozvoje je cílem společnosti Magna dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2030. Jedná se o náročný cíl a v současné době pracujeme na plánech, jak toho dosáhnout.

Pohybujete se v silně konkurenčním prostředí. V čem spatřujete vaši hlavní výhodu před konkurencí?

Hlavní strategickou výhodou je schopnost nabídnout zákazníkovi kompletní vývoj a dodávku celé sedačky a všech jejích částí. To umožňuje pružně reagovat na potřeby našich zákazníků, a to především v dnešní době, kdy se mění požadavky na funkcionalitu sedaček. Další výhodou je globální přítomnost naší společnosti a schopnost nabídnout zákazníkům dodávky našich výrobků po celém světě, vždy však s velmi lokálním řešením. Mám tím na mysli to, že množství našich závodů umožňuje být našim zákazníkům opravdu nablízku všude po světě, a to jak z pohledu dodávek, tak z pohledu dalších nabízených služeb.

Skupina Magna Seating má jen v Evropě 25 výrobních závodů, z nichž velká část je umístěna ve střední a východní Evropě a šest z nich je přímo v České republice. Geografická poloha je výhodou jak z pohledu logistiky, tak i s ohledem na cenu práce.

Na jaře tohoto roku zastavila koronavirová pandemie prakticky všechny evropské automobilky. Jaký dopad to mělo na váš provoz?

Naše výroba se zastavila stejně jako výroba u našich zákazníků. Na začátku pandemie nikdo přesně nevěděl, jak se bude vyvíjet její průběh, a tak jsme výrobu téměř na dva měsíce zastavili. Postupně jsme zavedli potřebná opatření k ochraně zdraví našich zaměstnanců a začali jsme znovu vyrábět. Odstávky se dotkly celého odvětví.

Inovace hrají pro každou výrobní firmu klíčovou roli. Jaké procento ročního obratu investujete do výzkumu a vývoje?

Na tuto otázku nemohu bohužel odpovědět, protože tyto informace naše společnost nezveřejňuje.

Využíváte podporu státu v oblasti inovační strategie, která je známá pod názvem The Country for the Future?

Naše společnost je nadnárodní a naše výzkumná a vývojová centra jsou rozeseta po celém světě, aktuální pobídky místních vlád nejsou tím rozhodujícím faktorem, kam je umístit. V tuto chvíli naše společnost využívá podobné pobídky pouze okrajově a tento program specificky prozatím vůbec nevyužíváme. To se ale může velice rychle změnit. Pro vybudování vývojového a výzkumného centra je důležitá dostupnost velmi kvalifikované a stabilní pracovní síly společně s dalším technickým zázemím u okolních firem.

V dnešní turbulentní době roste význam nových informačních technologií a digitalizace dat. Je to aktuální téma i pro vás?

Efektivní informační systém je pro každou společnost velmi důležitý. Odpověď je tedy rozhodně ano a je třeba říct, že naše společnost se neustále snaží efektivně využívat všechny smysluplné nástroje v této oblasti. Objem dat a propojenost systémů neustále roste, čímž významně narůstá nebezpečí jejich ztráty a zneužití. V dnešní době taková situace znamená totální ochromení fungování společnosti se všemi negativními důsledky. Rozpočet IT oddělení, prostředky a pozornost věnovaná vzdělávání našich zaměstnanců v této oblasti odpovídají důležitosti této problematiky. Změna řízení v této oblasti rozhodně patří mezi ty zásadní změny, které se udály po našem vstupu do společnosti Magna.

Kurz české koruny zaznamenal v tomto roce řadu výkyvů. Způsobuje vám to problémy? Jste pro zavedení eura, nebo ponechání české koruny?

Sto procent našich tržeb, jakož i naprostá většina našich nákladů je v eurech, nejvýznamnějším nákladem v českých korunách jsou mzdy. Výkyvy kurzu české koruny jsou pro nás důležité a sledujeme je, nejsou však zásadní.

Do jakých oblastí jste v poslední době nejvíce investovali? Kam budou směřovat vaše další investiční kroky?

Naše investice směřují do nových produktivních výrobních technologií. Požadavky v automobilovém průmyslu na kvalitu a efektivitu neustále stoupají a konkurence roste. Je proto potřeba zavádět progresivní a spolehlivé technologie. V oblasti svařování, která je jednou z našich nejvýznamnějších technologických oblastí, se jedná o stoprocentní robotizaci a používání velmi produktivních technologií, např. laserového svařování. Věříme, že se nám v krátké době podaří naplnit kapacitu našeho současného závodu a budeme muset výrobní závod rozšířit.  

Čekají vás v nejbližší době nějaké důležité změny?

Doufáme, že ano. Změna je přece život. 


Diskuze

Doporučujeme

Představení nových špičkových strojů a digitálních technologií

Doosan představí sortiment nových špičkových a technicky vyspělých strojů a digitálních technologií na firemním stánku č. FM.711/1 v centru sekce stavebních a těžebních strojů Open-Air Area Middle na veletrhu Bauma 2022. Expozici Doosan bude dominovat sekce Inovačního centra a pod tématem „Powered by Innovation“ představí nejnovější výsledky vývoje špičkových systémů jako jsou Concept-X, Xitecloud a DoosanCONNECT. Nebudou chybět další unikátními produkty, jako je celosvětově první „transparentní lžíce“ nebo nový model DX225LC-7X, první „chytré“ pásové rypadlo společnosti Doosan. 

Hodnota veřejných zakázek meziročně poklesla o 22,9 %

V lednu až dubnu 2022 byly oznámeny zakázky celkem v hodnotě 36,1 mld. Kč, z toho bylo později zadáno 3,1 mld. Kč (tedy 9 % z oznámených). Skutečná zadaná hodnota byla 2,9 mld. Kč, protože zadaná hodnota byla o cca 6 % nižší než při oznámení. Z celkového objemu oznámených zakázek byly později zrušeny zakázky za 1,2 mld. Kč (tedy cca 3 % z oznámených). Po odečtení zadaných a zrušených zakázek zbývá v systému ještě 31,8 mld. Kč (tedy 88 %). Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q2/2022 zpracované analytickou společností CEEC Research s.r.o. za podpory generálního partnera našich výzkumů společnosti Wienerberger s.r.o.