fbpx

Společnost Teplárny Brno, a.s., již více než 90 let vyrábí a dodává teplo a elektrickou energii obyvatelům Brna a okolí. Nejen o tom, jaký dopad přineslo letošní dramatické navýšení cen energií, ale také o plánech na další snižování emisí a o nově vybudovaném edukačním a prezentačním centru jsme si v rozhovoru pro Reportáže z průmyslu povídali s generálním ředitelem společnosti Teplárny Brno Petrem Fajmonem. 

Jak vás zasáhly podzimní turbulentní změny na trhu s energiemi?

Jsme největším odběratelem zemního plynu v tuzemsku, takže raketové zvýšení cen energií na burze nás nemohlo minout. Po deset let jsme cenu tepla drželi na stejné úrovni, i když teplárny v jiných městech mnohdy výrazně zdražovaly. Nyní jsme bohužel tyto několikanásobné nárůsty museli do cen pro naše zákazníky promítnout i my, přestože jsme se snažili – a vzhledem k promyšlené strategii průběžného nákupu plynu a postupné modernizaci našich zdrojů a sítí jsme také mohli – zatížit je co nejméně a nekopírovat strmou křivku zvýšení ceny samotného plynu. Průměrná domácnost zaplatí měsíčně asi o 250 korun více než doposud, jedná se tedy o navýšení zhruba o 25 procent.

Cena emisní povolenky v letošním prvním pololetí překonala hranici 50 eur, což může být pro řadu tepláren likvidační. Bude to mít dopady i na vás?

Ani cena 50 eur v polovině roku neznamenala obrat směrem dolů. Samotná cena povolenky je však pouze jedna strana problému. Ta druhá, a možná i důležitější, je ta, že za povolenky neplatí všichni spotřebitelé uhlí či zemního plynu, povinnost nakupovat povolenky mají pouze ty tzv. větší teplárny. Tato nerovnost staví teplárny v rámci konkurence do značné nevýhody vůči např. menším domovním kotelnám. Teplárny si pak mnohdy nemohou dovolit náklady na povolenky v plné míře zakalkulovat do cen tepla. Z emisních povolenek se navíc stala spekulativní „komodita“, jejíž cenu určují finanční investoři.

Do modernizace jste v posledních pěti letech investovali kolem 400 milionů korun ročně. Které velké investiční akce se vám v letošním roce podařilo dokončit?

Tou nejdůležitější bylo pokračování výměny zastaralých parovodů za horkovody. Letošní etapa zahrnovala rekonstrukci v oblasti ulic Starého Brna včetně Mendlova náměstí i v areálu brněnského výstaviště. Na Mendlově náměstí, které je srdcem této části města a dopravním uzlem, jsme rekonstruovali tepelné rozvody v předstihu, k samotnému přepojení na horkou vodu, které už se však obejde bez výrazných stavebních prací a výkopů, dojde až později. Postupovali jsme však v koordinaci s dalšími společnostmi tak, aby náměstí prošlo do poloviny roku 2022, kdy jsou tu plánovány celoměstské oslavy 200. výročí narození Johanna Gregora Mendela, celkovou revitalizací. Další významnou stavbou je horkovodní propoj pod řekou Svratkou, akce je aktuálně v závěrečné fázi výstavby. A zmínit musím ještě modernizaci technologií v našem nejstarším provozu Špitálka, kde instalujeme nové středotlaké parní plynové kotle o výkonu 2 × 35 MWt.

Jaké další investice vás v nejbližší době čekají?

Zásadním pro rozvoj naší společnosti, ale také důležitým pro brněnskou soustavu zásobování tepelnou energií, se stane začátek výstavby kotle na štěpku, který doplní náš zdroj Brno-Sever. Nový zdroj nahradí dva zastaralé parní kotle a významně tak přispěje nejen ke snížení emisí, ale i k rozložení palivové základny, a tedy snížení závislosti na plynu. Na našich vybraných lokálních zdrojích budeme postupně instalovat fotovoltaické systémy na střechy a využívat energii ze slunce pro vlastní spotřebu v těchto kotelnách. V roce 2022 bychom takto chtěli modernizovat více než deset kotelen.

Do konce roku 2030 by měly tuzemské teplárny přejít z uhlí na jiné zdroje energie. Jak si v tomto závodu s časem stojíte?

Naším primárním palivem je zemní plyn a částečně štěpka, nicméně ekologie je pro Teplárny Brno velmi důležitým aspektem. Vloni jsme spolu s dalšími signatáři podepsali se statutárním městem Brnem memorandum o dlouhodobé spolupráci na závazku k adaptaci na klimatické změny (SECAP), a garantovali tak, že do dvou let snížíme emise oxidu uhličitého o zhruba 200 tisíc tun, tedy v porovnání s rokem 2000 na polovinu. Na snižování emisí pracujeme dlouhodobě, produkce CO2 je už nyní oproti roku 2000 nižší o 40 procent.

Provoz Červený mlýn spojuje několik vysoce efektivních technologií. Můžete nám je přiblížit?

Provoz Červený mlýn Tepláren Brno patří k nejmodernějším nejen v tuzemsku, ale obstojí i ve srovnání s obdobnými zařízeními v Evropě. Spojuje hned několik vysoce efektivních technologií – paroplynový cyklus a především systém akumulace tepla do horké vody, který je stejně jako elektrodový kotel doplněný v roce 2019 největší svého druhu v České republice. Díky vybudování tohoto systému jsme mohli rozšířit poskytované služby výkonové pro Českou energetickou přenosovou soustavu. V současné době v Červeném mlýně finišujeme s rekonstrukcí horkovodní kotelny a v příštím roce nás čeká nejen pravidelná velká oprava turbíny, ale souběžně chceme lopatky turbíny ošetřit speciální vrstvou, která prodlouží jejich životnost. Uvedu takovou perličku pro čtenáře – teplota, kterou tyto lopatky musí zvládnout, je téměř 1350 stupňů Celsia.

Součástí vašeho nejmodernějšího provozu Červený mlýn je nově i edukační a prezentační centrum. Pro jaké účely budete toto centrum využívat? 

Naše edukační centrum dokonce uspělo v tvrdé konkurenci soutěže Projekt roku Teplárenského sdružení ČR a může se chlubit titulem Počin roku 2020. Vzniklo přestavbou přízemí správní budovy, přičemž výsledkem je moderní interiér s variabilním řešením a kapacitou 65 osob, který je vybaven špičkovou audiovizuální technikou včetně velkoplošné obrazovky. Centrum je určeno především pro žáky a studenty technických oborů, ale i pro setkávání s odborníky, zákazníky a návštěvníky tematických akcí. Programy přítomným přiblíží technologii výroby tepla i elektrické energie v jednom cyklu, připraveny jsou i krátké filmy z míst, kam se běžný návštěvník nedostane. Vrcholem návštěvy se stane prohlídka provozu, jejíž součástí je i představení rychlodobíjecí stanice pro elektromobily, jedné z mnoha dobíjecích stanic, které teplárny v Brně postupně budují.

V rámci modernizace a ekologizace provozu Brno-Sever budete k výrobě tepla nově využívat dřevní štěpku. Jaké výhody to přinese?

Po spuštění kotle na biomasu za dva roky štěpka nahradí až 15 procent naší současné spotřeby zemního plynu. Staneme se tak méně závislými na jeho odběru a zvýšíme spolehlivost dodávek tepla. Větší využití biomasy je také dalším krokem ke stabilizaci ceny tepla v Brně, což se v současné energetické situaci jeví jako velmi důležité. Provoz kotle na biomasu přitom nebude zatěžovat místní nadbytečným hlukem nebo zvýšenou prašností. Štěpku budeme dovážet výhradně po železnici v uzavřených kontejnerech, vysypávána a skladována bude pod tlakem ve speciálním skladovacím objektu. Podobné to bude s odvozem popela. Provedli jsme zkušební měření, která potvrdila, že se kvůli dopravě štěpky ani výrobě nezvýší hladina hluku v okolí teplárenského provozu.

Rád bych doplnil, že štěpka není jediným obnovitelným zdrojem, se kterým počítáme. Plánujeme také instalaci fotovoltaických elektráren, a to jak v našich lokálních, tak i ve velkých zdrojích. První vlaštovkou, kde nám už slunce pomáhá šetřit provozní náklady, je naše EKOtelna v Brně-Slatině, kde jsme nainstalovali na střechu 79 solárních panelů.

V letošním roce jste začali využívat nový software pro optimalizaci provozu svých velkých provozů. Jaké jsou vaše dosavadní zkušenosti s tímto softwarem?

Nový software jsme jako první v republice implementovali v průběhu minulé topné sezony. Jde o provozní model našich výrobních provozů, který na základě technických a ekonomických vstupních dat podle aktuální předpovědi počasí a potřeby dodávek tepla našim zákazníkům doporučí ekonomicky nejvýhodnější provoz výrobních zdrojů. Je to tedy silný matematický nástroj usnadňující našemu týmu optimálně řídit výrobu tepla a elektrické energie. Disponuje celou řadou uživatelsky volitelných parametrů, z nichž nejdůležitější jsou dlouhodobé predikční modely, krátkodobá příprava provozu či okamžité přizpůsobení výroby odpovídající aktuální změně potřeby tepla a ceně energetických komodit. V dnešních složitých podmínkách trhu s energetickými produkty tak můžeme pružně reagovat na změny cen energií a aktuální poptávku služeb výkonové rovnováhy české energetické přenosové soustavy.

Svým zákazníkům nabízíte mimo dodávky základních energií (teplo, elektřina, zemní plyn) i chlad. Jakým způsobem se chlad získává a pro koho je primárně určen?

Již bezmála sto let vyrábíme a dodáváme tepelnou a elektrickou energii. Nyní jsme tento základ našeho portfolia služeb rozšířili o další komoditu – chlad. Ten vyrábíme z tepelné energie pomocí lokálních absorpčních jednotek. Objekt zákazníka je stále připojen stejnou teplovodní přípojkou na rozvodnou soustavu Tepláren Brno, kterou odebírá tepelnou energii pro vytápění a ohřev vody. Navíc přibude pouze absorpční jednotka, v níž se v létě z přivedeného tepla vyrobí chlad. Tento způsob klimatizace je vhodný stejně tak pro byty, jako pro průmyslové nebo veřejné objekty, jako jsou například zdravotnická zařízení, obchodní centra či administrativní budovy.

Výhodou absorpčního chlazení je ekologicky čistý proces výroby chladu bez negativního dopadu na životní prostředí. Bonusem je pak velmi tichý provoz, vysoká spolehlivost a dlouhá životnost absorpčních jednotek. V tuto chvíli cílíme především na nové developerské projekty, ale je samozřejmě možné o chlad rozšířit stávající dodávky tepla a teplé vody při rekonstrukci nebo modernizaci nemovitostí.

 


Diskuze

Doporučujeme

Představení nových špičkových strojů a digitálních technologií

Doosan představí sortiment nových špičkových a technicky vyspělých strojů a digitálních technologií na firemním stánku č. FM.711/1 v centru sekce stavebních a těžebních strojů Open-Air Area Middle na veletrhu Bauma 2022. Expozici Doosan bude dominovat sekce Inovačního centra a pod tématem „Powered by Innovation“ představí nejnovější výsledky vývoje špičkových systémů jako jsou Concept-X, Xitecloud a DoosanCONNECT. Nebudou chybět další unikátními produkty, jako je celosvětově první „transparentní lžíce“ nebo nový model DX225LC-7X, první „chytré“ pásové rypadlo společnosti Doosan. 

Hodnota veřejných zakázek meziročně poklesla o 22,9 %

V lednu až dubnu 2022 byly oznámeny zakázky celkem v hodnotě 36,1 mld. Kč, z toho bylo později zadáno 3,1 mld. Kč (tedy 9 % z oznámených). Skutečná zadaná hodnota byla 2,9 mld. Kč, protože zadaná hodnota byla o cca 6 % nižší než při oznámení. Z celkového objemu oznámených zakázek byly později zrušeny zakázky za 1,2 mld. Kč (tedy cca 3 % z oznámených). Po odečtení zadaných a zrušených zakázek zbývá v systému ještě 31,8 mld. Kč (tedy 88 %). Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q2/2022 zpracované analytickou společností CEEC Research s.r.o. za podpory generálního partnera našich výzkumů společnosti Wienerberger s.r.o.