fbpx

Stavební firmy se již více jak rok potýkají s dramatickým nárůstem cen stavebních materiálů, přičemž vyhlídky do příštích měsíců nejsou v tomto směru nikterak příznivé. Se statutárním ředitelem ryze české stavební společnosti VEXTA a.s. Tomášem Veselým jsme si v rozhovoru pro Reportáže z průmyslu povídali nejen o tom, co nového se ve společnosti VEXTA za poslední rok událo, ale i o současné nelehké situaci ve stavebnictví.

Jaké důležité události se ve společnosti VEXTA odehrály v roce 2021? Došlo u vás k nějakým významným změnám?

Důležitou událostí, resp. rozhodnutím a realizací je implementace nového informačního systému, tedy postupné převedení všech firemních aktivit a dat pod jednu sdílenou platformu, počínaje marketingem/obchodem a konče předáním díla klientovi, resp. evidencí a sledováním zakázek po dobu záručních lhůt vč. případného pozáručního servisu. Vzhledem k tomu, že se jedná o komplexní systém řízení společnosti, tento proces zavedení byl a je velmi náročný, nicméně již nyní je zřejmé, že se jednalo o správné rozhodnutí, a těšíme se z řady výstupů, které jsme v minulosti byli nuceni zpracovávat „ručně“ či komplikovaně sdílet jednotlivá data umožňující další rozhodování v rámci řízení a budoucnosti společnosti.

Dalším významnějším krokem bylo dokončení skladové haly ve výrobním areálu v Moravské Huzové, kde aktuálně probíhají dokončovací práce. Díky této investici jsme výrazně rozšířili naše skladovací prostory zejména pro vstupní materiál. K žádným jiným výrazným změnám v loňském roce nedošlo, pochopitelně mimo událostí spojených s pandemií covidu.

Kolik novostaveb rodinných domů se vám v roce 2021 podařilo dokončit?

V loňském roce jsme dokončili 29 rodinných domů, což ovšem v tomto kritériu nestačilo na splnění našeho plánu. Naproti tomu jsme byli výrazně obchodně úspěšní, našim obchodníkům se povedlo uzavřít 55 smluv na výstavbu domů.

V posledních měsících došlo k dramatickému nárůstu cen stavebních materiálů, energií i služeb. Jakým způsobem se projevily dopady tohoto zdražování?

Bohužel se nejedná jen o poslední měsíce, ale o celý rok. V zásadě již od února 2021, jak správně uvádíte, zažíváme nevídaný růst prakticky všech stavebních výrobků a komodit. V průběhu roku se dále postupně přidávaly energie a související služby. Dopady těchto dramatických změn se tedy projevují výrazně, zejména velmi snižují marži na již kontrahovaných zakázkách a hospodářský výsledek roku 2021 bude tímto bohužel negativně poznamenán. Díky dlouhodobé finanční stabilitě se nám však daří i tyto „strasti“ překonávat. Současně jsme však i my museli tyto vstupy přenést do prodejních cen, které jsme v průběhu roku několikrát upravovali.

Dostali jste se do situace, kdy jste vlivem razantního zdražení materiálů nemohli dokončit stavbu za podmínek sjednaných ve smlouvě?

Tuto situaci jsme nebyli nuceni nikdy řešit, všechny stavby jsme dokončili před smluvním termínem. Nicméně v první polovině roku jsme museli vzhledem k nedodanému konstrukčnímu řezivu přerušit výrobu panelů. Jednalo se o týdenní odstávku.

V loňském roce jste plánovali investice do stavebních pozemků, abyste mohli klientům nabídnout i výstavbu domu vč. pozemku. Podařilo se některé projekty již zahájit?

Ano, tuto vizi stále máme, ale vzhledem k dramatickému růstu cen nemovitostí a současně také nedostatku vhodných lokalit se nám tuto ambici zatím příliš nedaří naplňovat. Aktuálně máme v přípravě nákup pozemků v rámci studie stavby řadových rodinných domů v obci Terešov nedaleko Rokycan a jednáme o nákupu pozemků nedaleko Olomouce. Ale oba tyto projekty jsou na samém začátku.

Budete v nejbližší době rozšiřovat síť svých referenčních domů? Kolik jich aktuálně máte?

Aktuálně máme dva klasické vzorové domy – v Čechách v Šestajovicích a na Moravě v Tršicích – a jeden „ukázkový“ dům v obci Touškov nedaleko Plzně, celkem se tedy jedná o tři naše domy. Další vzorové domy stavět neplánujeme. Nyní je naším cílem se dohodnout s některými z našich klientů na spolupráci ve smyslu referenčních/ukázkových domů, třeba tak, jak jsme již začali např. v obci Vítkovice v Krkonoších, kde jeden z našich klientů pronajímá celý náš dům k rodinné rekreaci v nádherném horském prostředí. Prohlídky již zabydlených VEXTA domů domlouváme dále individuálně, často využíváme třeba nádherný bungalov v Chomutově.

Jaké jsou vaše priority pro rok 2022?

Naše priority se nemění. Cíl je stále stejný – dodávat lidem kvalitní bydlení. Další prioritou bude v tomto roce udržet silný obchod. Bohužel v tomto směru nejsem příliš optimista, výrazné zvyšování vstupů má dopad i na naše prodejní ceny a i vzhledem k dalším faktorům, jako je například výrazný růst úrokových sazeb, zvyšující se ceny pozemků a jejich horší dostupnost apod., předpokládám, že nás čeká nelehké období.

Na co se chcete v tomto roce zaměřit? Chystáte nějaké novinky?

Rádi bychom v letošním roce opět více technologicky pokročili ve výrobě. V závěru loňského roku jsme si provedli interní audit a nyní se na základě těchto závěrů chceme rozhodnout, jakým směrem naši výrobu posunout, tedy lépe řečeno jak ji více zoptimalizovat a zautomatizovat.
 


Diskuze

Doporučujeme

Představení nových špičkových strojů a digitálních technologií

Doosan představí sortiment nových špičkových a technicky vyspělých strojů a digitálních technologií na firemním stánku č. FM.711/1 v centru sekce stavebních a těžebních strojů Open-Air Area Middle na veletrhu Bauma 2022. Expozici Doosan bude dominovat sekce Inovačního centra a pod tématem „Powered by Innovation“ představí nejnovější výsledky vývoje špičkových systémů jako jsou Concept-X, Xitecloud a DoosanCONNECT. Nebudou chybět další unikátními produkty, jako je celosvětově první „transparentní lžíce“ nebo nový model DX225LC-7X, první „chytré“ pásové rypadlo společnosti Doosan. 

Hodnota veřejných zakázek meziročně poklesla o 22,9 %

V lednu až dubnu 2022 byly oznámeny zakázky celkem v hodnotě 36,1 mld. Kč, z toho bylo později zadáno 3,1 mld. Kč (tedy 9 % z oznámených). Skutečná zadaná hodnota byla 2,9 mld. Kč, protože zadaná hodnota byla o cca 6 % nižší než při oznámení. Z celkového objemu oznámených zakázek byly později zrušeny zakázky za 1,2 mld. Kč (tedy cca 3 % z oznámených). Po odečtení zadaných a zrušených zakázek zbývá v systému ještě 31,8 mld. Kč (tedy 88 %). Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q2/2022 zpracované analytickou společností CEEC Research s.r.o. za podpory generálního partnera našich výzkumů společnosti Wienerberger s.r.o.