fbpx

Za již 30 let svého působení se česká firma EKOL, spol. s r.o., zařadila na evropském trhu mezi etablované výrobce a dodavatele zařízení na výrobu tepla a elektrické energie. Nejen o dopadech stoupajících cen energií a válečného konfliktu na Ukrajině jsme si v rozhovoru pro Reportáže z průmyslu povídali s jednatelem společnosti Jaroslavem Zapletalem.

Českou ekonomiku výrazně ovlivňují dramaticky rostoucí ceny energií a pro řadu výrobních firem je to velký problém. Jak je tomu u vás?

Pro skupinu Ekol se jedná hlavně o podstatný nepřímý dopad skrze naše dodavatele v řádu vyšších milionů ročně. Ve skupině nemáme tak energeticky náročnou výrobu, že by přímý dopad na vlastní výroby turbín byl podstatný z pohledu celoročních nákladů, zde jde o vyšší statisíce ročně.

Situace v české energetice se v posledních letech nevyvíjela příliš pozitivně a ani současná situace mnoho důvodů k optimismu nedává. Jsou na místě obavy o její budoucnost?

Až relevantní autority EU rozhodnou o nových pravidlech – taxonomii –, přizpůsobí se i tuzemská energetika. Nikdo dnes nedokáže exaktně kvantifikovat dopad na konečnou cenu energií pro firemní či retailové zákazníky. Nová taxonomie určitě dozná podstatných změn kvůli konfliktu na Ukrajině a snaze EU vyvázat se z vlivu paliv dovážených z Ruska. Mluví se o přechodném období pěti let, ale nějaká závazná rozhodnutí ve věci lze snad očekávat během cca půl roku.

Evropa se pomalu vzpamatovává z šoku, který způsobila ruská agrese na Ukrajině. Mají následky tohoto válečného konfliktu přímý dopad na vaši firmu?

Přímý dopad je jen jeden – dokončujeme velkou zakázku v hodnotě stovek milionů korun pro bonitní ukrajinskou firmu, ale díky podmínkám kontraktu jsou negativní dopady na skupinu Ekol jen v nižších jednotkách milionů korun. Nepřímé dopady na odbyt jsou podstatně horší. Na straně vlastníků či investorů do energetických či tepelných zdrojů bude tvrdým faktem, že plyn jako palivo nebude preferován. Nahradí ho ale jiné zdroje – nový mix paliv bude primárně politické rozhodnutí EU. Pro naši firmu je to neutrální informace, protože nabídky na bázi plynových technologií tvoří zhruba třetinu celkového počtu a postupně je nahradíme jinými technologiemi z našeho portfolia. Nepřímý dopad na vstupech je hlavně v oblasti ceny železné rudy a oceli – naše vstupy i výstupy proto zdraží v desítkách procent, a stejně tak i u našich konkurentů. Kotle, turbíny, technologické i EPC celky probíhají procesem cenových úprav a rok 2022 bude z tohoto důvodu velmi volatilní.

Zahraniční obchod v uplynulých dvou letech výrazně poznamenala koronavirová pandemie. Podařilo se vám i přes ztíženou situaci získat nějaké významné zahraniční zakázky?

Covid neměl na naše podnikání podstatný vliv. Počet poptávek na našich cílových trzích spíše roste i díky např. green dealu a krátkodobý dopad covidu jen některá rozhodnutí investorů zpomalil.

V roce 2021 jste si připomněli 30 let od založení vaší společnosti. V jaké pozici na trhu se vaše společnost aktuálně nachází a čeho byste chtěli ještě dosáhnout?

Před konfliktem na Ukrajině by byl na místě optimismus z pohledu dalších roků. Nyní je na místě situaci spíše monitorovat a závěry na firemní úrovni udělat až poté co padnou relevantní politická a makroekonomická rozhodnutí v EU i ČR. Jsme firma výrazně exportně orientovaná, takže oboje má na naše zákazníky velmi podstatný vliv, čímž samozřejmě i na nás.

Do jakých oblastí jste v posledních letech nejvíce investovali? Jaké investice plánujete pro další období?

Korporace našeho typu musí investovat primárně do lidí (techničtí specialisté) a SW. Obojí je klíčem k dlouhodobému úspěchu. Zde ale platí, že v ČR a celé střední Evropě je počet zkušených a kvalitních technických specialistů velmi omezený. Někdy je to hledání jehly v kupce sena.

Ve vašem oboru hrají inovace klíčovou roli. Jaké procento ročního obratu investujete do výzkumu a vývoje?

Nižší desítky milionů korun ročně.

Čekají vaši společnost v blízké době nějaké důležité změny?

Na přelomu roku proběhla vlastnická konsolidace, tj. náš vlastník drží stoprocentní podíl v Ekolu. V nejbližším období firma nepředpokládá z mnoha důvodů zásadní změny – viz výše.


 


Diskuze

Doporučujeme

Představení nových špičkových strojů a digitálních technologií

Doosan představí sortiment nových špičkových a technicky vyspělých strojů a digitálních technologií na firemním stánku č. FM.711/1 v centru sekce stavebních a těžebních strojů Open-Air Area Middle na veletrhu Bauma 2022. Expozici Doosan bude dominovat sekce Inovačního centra a pod tématem „Powered by Innovation“ představí nejnovější výsledky vývoje špičkových systémů jako jsou Concept-X, Xitecloud a DoosanCONNECT. Nebudou chybět další unikátními produkty, jako je celosvětově první „transparentní lžíce“ nebo nový model DX225LC-7X, první „chytré“ pásové rypadlo společnosti Doosan. 

Hodnota veřejných zakázek meziročně poklesla o 22,9 %

V lednu až dubnu 2022 byly oznámeny zakázky celkem v hodnotě 36,1 mld. Kč, z toho bylo později zadáno 3,1 mld. Kč (tedy 9 % z oznámených). Skutečná zadaná hodnota byla 2,9 mld. Kč, protože zadaná hodnota byla o cca 6 % nižší než při oznámení. Z celkového objemu oznámených zakázek byly později zrušeny zakázky za 1,2 mld. Kč (tedy cca 3 % z oznámených). Po odečtení zadaných a zrušených zakázek zbývá v systému ještě 31,8 mld. Kč (tedy 88 %). Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q2/2022 zpracované analytickou společností CEEC Research s.r.o. za podpory generálního partnera našich výzkumů společnosti Wienerberger s.r.o.