fbpx

Společnost Koyo Bearings Česká republika s.r.o. úspěšně pokračuje v postupném rozšiřování zákaznického portfolia z oblasti automotive na jiné průmyslové segmenty. „Přechod na elektromobilitu jsme pro nás identifikovali jako možné riziko již před několika roky,“ říká Marek Janků, výkonný ředitel společnosti, v rozhovoru pro Reportáže z průmyslu a pokračuje: „Proto jsme začali intenzivně pracovat s evropskými odděleními produktového managementu a marketingu na co možná největší diverzifikaci našich zákazníků.“

Vaše výroba se v minulosti primárně zaměřovala na automobilový průmysl. Probíhající přechod k elektromobilitě přinese i snížení počtu ložisek v nově vyrobených automobilech. Na které další průmyslové segmenty se chcete více zaměřit?

V naší společnosti probíhají dvakrát ročně strategické mítinky s nejvyšším managementem korporace JTEKT, kde plánujeme klíčové projekty a připravujeme SWOT analýzu na tři až pět let dopředu. Přechod na elektromobilitu jsme pro nás identifikovali jako možné riziko již před několika roky, a proto jsme začali intenzivně pracovat s evropskými odděleními produktového managementu a marketingu na co možná největší diverzifikaci našich zákazníků.

Zaměřujeme se prioritně na oblast výroby zemědělských a textilních strojů, robotiky a manipulační techniky. Lze říct, že se nám daří tento záměr plnit, protože i přes pokles objemu výroby a prodejů pro oblast automotive je náš celkový prodej stabilní právě díky nárůstu výroby a prodeje do jiných segmentů. Podařilo se nám získat několik nových zákazníků a zajímavých projektů. Co bylo důležité pro zachování efektivity celé společnosti, byla změna systému výroby, protože přechod do jiných oblastí znamenal přechod z výroby velkoobjemových dílů pro automotive na, řekněme, střední a nižší objemy dávek pro oblast průmyslových zákazníků. Těší mě, že mohu potvrdit, že se nám to zatím daří.  

Nicméně se postupně ukazuje, že elektromobilita nám přináší i nové příležitosti. Zatímco typ jehličkových ložisek se používá v elektro aplikacích minimálně, válečková ložiska mají potenciál. A to v oblasti více zatížených aplikací, kde uplatňují své přednosti a jsou nedílnou součástí nových designů elektromotorů a redukčních převodovek. Právě oblast válečkových ložisek je pro nás z hlediska vyšší přidané hodnoty zajímavější než jehličková ložiska, a proto je to oblast, v níž bychom chtěli v budoucnu růst. Už teď se můžeme pochlubit nominacemi do projektů elektromobility od dvou velkých automobilových zákazníků, které nám přinesou kompenzaci objemů s poklesem klasických motorů, a to již v následujících třech letech a s výhledem významného růstu od roku 2025.

Trendem současnosti je snaha využívat ekologicky šetrné materiály s minimální uhlíkovou stopou. Mění se v tomto směru požadavky zákazníků?

Ano, mění, a to velmi výrazně. Součástí nových poptávek od automobilových OEM zákazníků jsou již požadavky na naši strategii snižování uhlíkové stopy a požadují například informace, jaký máme v současné době podíl zelené elektřiny a jaký bude za tři až pět let. Těmto požadavkům musíme vyhovět a přizpůsobujeme tomu naši strategii v oblasti investic.

Ceny některých vstupních materiálů zaznamenaly v posledním roce skokový růst, problémem je i nedostatek některých komodit. Způsobilo to problémy i vám?

Opět musím říct, že ano. Inflace je obrovská, ceny některých vstupních materiálů nám vyskočily až o 35 procent, což je pro nás doslova cenový šok. A k tomu se přidalo zdrcující navýšení cen energií. Snažíme se všechny tyto vlivy minimalizovat zvyšováním interní efektivity a úsporami, ale bavíme se o tak vysokých částkách, že je to velmi obtížné. Proto naše evropské prodejní organizace začaly vyjednávat se zákazníky o navýšení cen výrobků JTEKT. V některých případech jsme úspěšní, u některých zákazníků to jde hůř.

Faktem je, že takové navýšení vstupů a především energií bude mít naprosto zásadní dopad na konkurenceschopnost našich produktů ve srovnání například s dodavateli z Asie. V oblasti ložisek je konkurence opravdu silná a naši zákazníci reagují velmi citlivě na každé zvýšení cen.

Myslím, že podobně to vnímají i ostatní firmy v ČR, a pro všechny bude velmi těžké obstát. Dopad a důsledky zřejmě neuvidíme hned, během příštích dvou tří měsíců, ale dovolím si odhadnout, že nás čeká těžký rok 2023. Už teď vidíme, že pokud do cen pro nové projekty dáváme aktuální náklady plus aktuální ceny energií na burze, je jen velmi obtížné uspět a nové projekty získat. Úlevu podnikům by snad přinesla alespoň nějaká korekce cen energií.

Společnost Koyo Bearings získala v posledních letech řadu ocenění. Můžete nám některé vaše úspěchy přiblížit?

Rád bych zde zmínil nejnovější ocenění Age management friendly company nebo certifikaci Investors in People. Opakovaně obhajujeme ocenění Zaměstnavatel regionu, jsme oficiálně hodnoceni jako bezpečný podnik a podnik podporující zdraví nebo lokální soutěží hodnoceni jako společnost přátelská rodině a mnoho dalších.

Čekají vás v nejbližší době nějaké důležité změny?

My na změnách pracujeme průběžně, snažíme se je navrhovat a implementovat jako každodenní záležitost. Co nás čeká v nejbližší době, je začátek sériové výroby pro dva nové OEM zákazníky. Ten je spojen s implementací nových linek a tedy značnými investicemi. Zvládnutí těchto klíčových projektů bude důležité pro následující období.

Aktuálně finalizujeme změnu názvu našeho olomouckého závodu. Původní Koyo nahrazuje logo JTEKT, což vystihuje záměr vlastníků posílit značku celé korporace. Sjednocení všech obchodních značek (Koyo, Toyoda) do jedné je cesta, jak tohoto cíle dosáhnout. Značka JTEKT má celosvětově dlouholetou tradici a ambici posílit naši konkurenceschopnost na globálním trhu.

Taktéž měníme strategii v oblasti HR. Prioritou je stabilizace zaměstnanců, nechceme ztrácet šikovné kolegy a také jim chceme zajišťovat zdravé pracovní prostředí. Zavádíme prvky age managementu, v jehož rámci klademe důraz na udržení pracovní schopnosti zaměstnanců a jejich řízení s ohledem na věkovou diverzitu.Diskuze

Doporučujeme

Počet veřejných zakázek zadaných stavařům letos roste, ale hodnota klesá

Z pohledu objemu práce pro české stavebnictví hrají stále klíčovou roli veřejné zakázky. Veřejné zakázky ve stavebnictví tvořily 31,8 % z celkového objemu 303,6 miliard korun všech veřejných zakázek zadaných veřejnými zadavateli v první polovině letošního roku. Počet zadaných veřejných zakázek ve stavebnictví za první pololetí 2023 narostl o 12,4 % oproti stejnému období loňského roku, ale finanční hodnota stavebních zakázek zadaných veřejným sektorem zhotovitelům představovala pokles o 1,5 %. Pokud bychom ve srovnání posuzovali pouze běžné zakázky s hodnotou pod 1 miliardu korun, tak dostaneme pokles meziroční hodnoty dokonce o 11,5 %. Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q3/2023 zpracované analytickou společností CEEC Research.

HIWIN sází na pojezdové dráhy pro průmyslové roboty

Společnost HIWIN, tradiční účastník Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, představí na více než 100 m2 výstavní plochy ucelenou nabídku polohovacích systémů a lineární techniky. Produkty se značkou HIWIN se vyznačují vysokou přesností a spolehlivostí a plně vyhovují náročným požadavkům probíhající robotizace a automatizace v rámci Průmyslu 4.0. Rostoucí zájem o ucelená řešení pojezdových drah pro průmyslové roboty dokládá funkční pojezdová dráha HIWIN LT-T s robotem Fanuc, která bude dominovat expozici HIWIN na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně 2023.