fbpx

Letiště Praha, a. s., je společnost, která provozuje nejvýznamnější mezinárodní letiště v České republice. Jediným akcionářem společnosti je stát zastoupený Ministerstvem financí ČR. Od poloviny března výrazně roste počet cestujících, které odbaví v přepočtu za rok, v současné době se toto číslo pohybuje kolem deseti a půl milionu osob. Tiskové mluvčí Kláry Divíškové jsme se zeptali na některé další aktuality související s provozem pražského letiště.

Provoz na Letišti Václava Havla Praha v průběhu letošního roku roste. Jak se vyvíjí počet odbavených cestujících a množství uskutečněných letů v tomto roce? Z kolika procent již tyto ukazatele dosáhly úrovně roku 2019?

V prvních dvou měsících jsme měli proti plánu docela značný propad kvůli doznívajícímu omikronu. Pak přišla válka, která nás pro tento rok připravila o zhruba půl milionu cestujících (před covidem bylo cestujících na linkách do Ruska a Ukrajiny ještě mnohem více). Od poloviny března se to výrazně zlepšilo, v současné době počítáme s deseti a půl milionu cestujících.

Během letošních letních prázdnin se výrazně zvýšil zájem lidí o cestování. Má Letiště Praha dostatek pozemního personálu, aby tento nápor zvládlo?

I když nemáme plný stav, zvládáme zajištění provozu bez větších komplikací. Nadále poptáváme desítky zaměstnanců na zajištění bezpečnostní kontroly, kterou procházejí všichni cestující, a je tedy úzkým hrdlem při jejich pohybu v prostorách letiště. Logicky je tato oblast nejvíce senzitivní na nejrůznější zpoždění, která mohou vznikat v běžném provozu z více důvodů, například tím, že dané letadlo přiletí pozdě už z předchozí destinace. Neobsazené pozice máme i v jiných odděleních. Podstav řešíme souborem provozních opatření pro maximální zjednodušení provozu, silnou edukativní kampaní pro cestující a motivací našich zaměstnanců a brigádníků, aby v souladu s platnou legislativou odpracovali co nejvíce hodin. Provoz a výpadky u neobsazených pozic zajišťujeme také přesčasy našich stávajících zaměstnanců nebo formou brigád, u kterých je stav na trhu práce příznivější. Situaci zvládáme především díky společnému nasazení všech lidí v provozu, připravenosti na nestandardní situace a skvělé spolupráci, která mezi týmy na Letišti Praha funguje.

Jednou z nově nabízených služeb Letiště Praha je samoobslužné odbavení zavazadel v terminálu 2. Jak to funguje a kdy bude tento servis zaveden i v terminálu 1?

Cestující společností skupiny Lufthansa Group, tedy společností Austrian, Lufthansa a Swiss, mohou nově od července využívat samoobslužného odbavení svých zavazadel v druhém terminálu u přepážek 284–295. Tuto možnost nabízejí také Air France, ČSA, KLM a Smartwings. Nutností je mít palubní vstupenku z on-line odbavení nebo ze samoobslužného kiosku. Po načtení palubní vstupenky si cestující vytiskne štítek, umístí jej na zavazadlo, které dá na pás. Služba je určena pro odbavení standardního zavazadla, které splňuje limity daného dopravce. Rádi bychom ji nabízeli také v terminálu 1, bohužel zájem o ni je mezi dopravci operujícími z tohoto terminálu výrazně menší než mezi dopravci létajícími z terminálu 2. Nicméně ani tak se této myšlenky nevzdáváme.

Letiště Praha se účastní projektu Prague Airport City. Co je jeho obsahem a jaké cíle sleduje?

Letiště Václava Havla Praha a jeho nejbližší okolí nabízí kromě létání i spoustu zábavy, zážitků, možností výhodných nákupů a dalšího vyžití pro celou rodinu. Letiště proto ve spolupráci s outletovým a zábavním centrem POP Airport a obchodním centrem Šestka připravilo zajímavé nabídky pro veřejnost v projektu Prague Airport City. Jde například o zvýhodněné vstupy na dětské atrakce a zážitky pro děti i dospělé v blízkosti letadel. Projekt Prague Airport City se bude brzy rozšiřovat o další partnerské spolupráce a bude přinášet nejen benefity pro všechny návštěvníky letiště, ale přinese zajímavé nabídky i pro podnikatele. Širší území letiště tak posílí svou roli a stane se malým městem nabízejícím zajímavé pracovní příležitosti, služby, nákupy i zábavu pro volný čas.

V červnu se uskutečnilo jednání mezi zástupci Letiště Praha a sdružením PAR (Prague Airport Region). Vyplynulo z něj, že Letiště Praha bude i nadále poskytovat členům sdružení finanční podporu. V jaké výši a pro jaké účely?

S obnovou létání se Letiště Praha vrací s přímou finanční podporou pro obce v blízkém okolí. Prostřednictvím transparentního grantového programu Dobré sousedství, který byl vyhlášen na konci července, se chystá rozdělit 18 milionů korun na veřejně prospěšné projekty. Okruh žadatelů je tentokrát omezen na obce a městské části, které jsou nejvíce reálně dotčeny leteckým provozem. Přihlásit se mohou i veřejně prospěšné organizace, které působí na jejich území. Těší nás, že se díky opětovnému nárůstu provozu můžeme vrátit k projektům finanční podpory blízkého okolí, a přispívat tak k rozvoji okolních komunit. Jde o domov náš i našich zaměstnanců. Zároveň ochota pomáhat upevňuje dobré sousedské vztahy, které považujeme za velmi důležité.

Podrobná pravidla grantu včetně elektronického formuláře pro podání žádosti jsou k dispozici na letištních webových stránkách www.prg.aero v nové sekci pro blízké okolí s názvem Pro naše sousedy. Přihlášky je možné podávat do 30. září 2022, následně projekty posoudí komise s ohledem na jejich přínos pro širší komunitu, efektivnost a smysluplnost. Finance na činnost tak mohou získat různé sportovní a zájmové oddíly, školy a dětská zařízení nebo třeba ekologické, pomáhající a jiné neziskové organizace. A samozřejmě samotné obce, pro které jsou letištní finance významným navýšením běžného rozpočtu.

Jak pravděpodobné je, že Letiště Václava Havla Praha bude mít do roku 2030 paralelní přistávací dráhu a nový terminál?

Ohledně paralelní dráhy jsme požádali o prodloužení platnosti EIA, tedy vyhodnocení vlivů na životní prostředí, jehož platnost vypršela v loňském roce. Zároveň také čekáme na výsledek kasační stížnosti, která souvisí se zásadami územního rozvoje Středočeského kraje. Pokud v obou těchto bodech uspějeme, obnovíme územní řízení a pak bude následovat obrovská řada dalších kroků a mezikroků. Optimistická varianta říká, že se paralelní dráha začne stavět po roce 2030. Co se týká rozšíření terminálu 2, je pravděpodobné, že provoz do budoucna poroste. K tomu bude potřeba uzpůsobovat kapacitu terminálů, zejména toho druhého. Stavbu ale musíme načasovat tak, abychom ji zkoordinovali s výstavbou konečné stanice vlakového spojení. Měla by to být taková úprava, která nám umožní dostat se na 21 milionů cestujících ročně. Na to máme platná povolení a je to i zároveň kapacita současného dráhového systému.Diskuze

Doporučujeme

TOMATEX řídí své podnikové procesy s ERP QAD

foto: TOMATEX Otrokovice a.s.

Firma TOMATEX Otrokovice a.s., člen skupiny CIDEM Holding, výrobce interiérových dílů pro automobilový průmysl a zpracovatel textilních materiálů a usní se rozhodl pro implementaci ERP QAD. Smlouvu o implementaci podepsal TOMATEX na jaře se společností Minerva ČR.

Nový sklad na Pardubicku za půl miliardy korun je řízený pomocí indukce

foto: MD logistika

Společnost MD logistika uvádí do provozu svůj největší sklad pro suché zboží. Hala pro 40 tisíc paletových míst využívá pro naskladňování techniku řízenou pomocí indukce. Vybudování skladu představuje pro firmu investici blížící se půl miliardě korun. Téměř tři čtvrtiny plochy bude využívat společnost JUSDA Europe pro spotřební elektroniku a součástky do automobilového průmyslu. Sklad vybudovala pardubická stavební firma MARHOLD během jednoho roku.