fbpx

Vojenský technický ústav (VTÚ) je státní podnik se sídlem v Praze-Kbelích. Svou činností udržuje a dále rozvíjí strategické know-how ČR v oblasti obranného a bezpečnostního výzkumu a vývoje. V současnosti se například intenzivně věnuje realizaci projektu robotického pozemního vozidla použitelného pro nesení širokého spektra systémů včetně těch zbraňových. S ředitelem VTÚ Petrem Novotným jsme mluvili i o dalších aktivitách ústavu, které souvisejí s obranou státu.

Armáda České republiky (AČR) se zabývá možnostmi zavedení prvků umělé inteligence například v oblasti tzv. vyčkávací munice, která sama rozpozná své cíle. Účastní se VTÚ takového projektu?

V současné době probíhá v rámci ministerstva obrany intenzivní příprava a vyhodnocování, zda takový projekt bude realizován. VTÚ v něm má svou potenciální roli ve svých klíčových oblastech působnosti, tedy v oblasti ochrany utajovaných informací a integrace do systému velení a řízení. Je tomu tak i u jiných strategických dodávek pro AČR, u nichž je obdobná podpora realizována odštěpným závodem letectva a protivzdušné obrany v Praze. V tomto specifickém případě logicky vidíme naši potenciální účast i v munici samotné, jelikož se jedná o portfolio odštěpného závodu výzbroje a munice ve Slavičíně. Mohlo by se tedy jednat o další významnou synergii mezizávodové kooperace, kterou jsem si dal jako jednu z priorit, když jsem nastupoval do pozice ředitele.

Druhou oblastí pro zavedení prvků umělé inteligence do AČR jsou bezosádková pozemní vozidla použitelná pro nesení širokého spektra systémů včetně těch zbraňových. Podílí se VTÚ na vývoji těchto robotických vozidel?

Ano, již v minulosti jsme realizovali projekt UGV-Pz a touto oblastí se stále intenzivně zabýváme. V současné době investujeme v rámci interních projektů vývoje nemalé finanční prostředky například do vylepšení našich zbraňových stanic nebo mobilních odolných komunikačních prvků.

Životnost modernizovaných tanků T-72 pomalu končí. V roce 2018 zadalo ministerstvo obrany VTÚ tvorbu studie Rozvoj tankového vojska AČR po roce 2025. Jak by se mělo tankové vojsko podle výsledků zadané studie rozvíjet?

Studie, kterou jsme v minulosti realizovali, vycházela z dlouhodobých trendů výstavby vojsk a z tehdejšího odhadu potenciálního konfliktu na území České republiky, případně Evropy. Situace se od té doby výrazně změnila. Nechci tím říct, že jsme tehdy nedoporučili rozvoj tankového vojska, právě naopak, už tehdy naši odborníci předvídali, že bez tanků se potenciální konvenční konflikt vést nedá. Spíše jsme ale doporučovali vyčkat na novější verze a zaměřovali jsme se spíše na technologický pokrok než na definici přesného počtu tanků, jak byste možná rád slyšel.

Dnes musíme ale v souvislosti s konfliktem na Ukrajině hovořit o urgentní potřebě, kdy, jak říká klasik, méně může znamenat více. Směr rozvoje tankového vojska je zcela jistě významnou prioritou resortu, kterou prakticky všichni sledujeme v médiích již od jara letošního roku. Můžu vám k tomu pouze říct, že zástupce VTÚ je členem projektového týmu, o bližší informace ale musíte požádat resort ministerstva obrany, jelikož nejsme oprávněni vám tyto informace poskytovat bez jejich vědomí.

Ministerstvo obrany odložilo akvizici nových bojových vozidel pěchoty (BVP). Ta, která se účastnila zrušeného tendru, prošla zkouškami, jež realizoval VTÚ. Letos by tyto zkoušky měly proběhnout znovu. Bude je opět provádět VTÚ a dojde k nějakým změnám v metodice zkoušek?

Do dnešního dne nám není známo rozhodnutí o pokračování či nepokračování tendru na BVP, takže se k této otázce neumím vyjádřit. Přesto můžu sdělit, že jsme ve stálém kontaktu se zástupci týmu, který je odpovědný za přípravu této akvizice. Pokud tedy budeme zástupci ministerstva obrany vyzváni k novým zkouškám, jsme připravení je provést.

Firma Bell Textron Inc. ohlásila, že byla zahájena výroba prvního vrtulníku AH-1Z Viper pro českou armádu a vloni v červenci byla zahájena výroba vrtulníků UH-1Y Venom. AČR čeká na dodávku dvanácti vrtulníků (osmi UH-1Y a čtyř AH-1Z), do jejichž výroby je zapojen i VTÚ. Jakým způsobem?

Potenciální zapojení VTÚ přijde až v posledních fázích projektu, zcela jistě se ale nebude jednat o výrobu ani o servis, ty nejsou cílovým portfoliem našeho podniku. Jako u jiných strategických projektů se může jednat o otázky ochrany utajovaných informací, ověření shody či integrace do systému velení a řízení. Jednání jsou ale stále na začátku.

Třicátého dubna zahájilo svou další sezónu Letecké muzeum Kbely. Mezi nové exponáty patří také dvoumotorový vrtulový letoun Avia Av-14FG, na jehož renovaci se VTÚ podílel. Jakým způsobem a který úsek ústavu se této činnosti věnuje?

Renovací historických letadel se dlouhodobě zabývá úsek speciálních zástaveb a bezpilotních systémů odštěpného závodu letectva a protivzdušné obrany. Zároveň si na různé drobné výpomocné práce najímáme nadšence do letectví, pro které to mnohdy představuje i mnoho osobních vzpomínek. Tyto projekty, byť nejsou nosnými, jsou pro podnik historickou pamětí, nostalgií a vlastně i zábavou. Můžu vám říct, že i v následujících měsících se bude na co těšit.

Diskuze

Doporučujeme

TOMATEX řídí své podnikové procesy s ERP QAD

foto: TOMATEX Otrokovice a.s.

Firma TOMATEX Otrokovice a.s., člen skupiny CIDEM Holding, výrobce interiérových dílů pro automobilový průmysl a zpracovatel textilních materiálů a usní se rozhodl pro implementaci ERP QAD. Smlouvu o implementaci podepsal TOMATEX na jaře se společností Minerva ČR.

Nový sklad na Pardubicku za půl miliardy korun je řízený pomocí indukce

foto: MD logistika

Společnost MD logistika uvádí do provozu svůj největší sklad pro suché zboží. Hala pro 40 tisíc paletových míst využívá pro naskladňování techniku řízenou pomocí indukce. Vybudování skladu představuje pro firmu investici blížící se půl miliardě korun. Téměř tři čtvrtiny plochy bude využívat společnost JUSDA Europe pro spotřební elektroniku a součástky do automobilového průmyslu. Sklad vybudovala pardubická stavební firma MARHOLD během jednoho roku.