fbpx

Společnost FERRIT s.r.o. má třicetiletou tradici ve vývoji a výrobě důlních strojů a zařízení. Největší podíl výroby tvoří závěsný dopravní systém, kterým si tato firma získala vedoucí postavení na světových trzích. S výkonným ředitelem Petrem Mohelníkem jsme hovořili o tom, co přinesl letošní rok.

Jaké významné zakázky se vám v letošním roce podařilo dokončit?

V letošním roce jsme pokračovali v dodávkách závěsných lokomotiv do Číny. Je to pro nás obrovský trh. Dodali jsme tam více než 70 těchto strojů. Získali jsme také důležitý kontrakt na 25 lokomotiv do Kazachstánu. Nové zákazníky jsme získali v Turecku. Zúčastnili jsme se také několika podnikatelských misí, například v říjnu na veletrhu Expo Mongolia, kde byla česká expozice zaměřena na důlní průmysl a dobývací techniku. Naše společnost navštívila Mongolsko již dříve, nicméně kontakty nebyly několik let rozvíjeny. Byli jsme také v Indonésii a naše firma byla přítomná i na geologické konferenci pro západní Balkán.

Vaše společnost se zaměřuje na export do zahraničí. V kterých zemích se vám podařilo posílit své pozice? Soustředíte se spíše na udržení stávajících pozic nebo chcete více expandovat na nové trhy?

My se soustřeďujeme na obojí. Koncentrujeme se na udržení pozic, ale samozřejmě i na expanzi na nové trhy. Primárně nejzajímavější z hlediska námi vyráběné techniky pro těžební a důlní průmysl je orientace na země společného hospodářského uskupení BRICS, to znamená na Brazílii, Rusko, Indii, Čínu a Jižní Afriku. Pokud jde o Rusko, zaměřujeme se na všechny státy bývalého Sovětského svazu, takže se to týká rovněž Ukrajiny, středoasijských republik a dalších. Kromě Indie samotné je pro nás, jak už jsem zmínil, také důležitá Indonésie. Ta je velice perspektivním trhem a posilujeme tam naše aktivity. Podobně se kromě Jihoafrické republiky zajímáme také o sousední země, jako je Zimbabwe, Botswana, Mosambik atd. Vedle Číny je pro nás důležitý rovněž Vietnam, kam jsme dodali řadu našich strojů a máme tam dlouhodobě své aktivity.

Jaký dopad na vás mělo dramatické navýšení cen materiálů a energií, případně problémy v dodavatelsko–odběratelských vztazích?

Zvýšení cen materiálů jsme samozřejmě zaznamenali. Inflace a s ní spojený tlak na zvyšování mezd nás trápí stejně jako všechny ostatní firmy. K plošné valorizaci mezd od 1. ledna 2023 určitě dojde. Nechceme naše lidi nechat na holičkách. Část zvýšených nákladů se nám v letošním roce podařilo přenést na zákazníky, u dlouhodobějších kontraktů v délce trvání dva až tři roky zatím ne. Pokud jde o energie, jejich zdražení na nás zásadní negativní dopad nemá. Nejsme významně energeticky náročná výroba, naše výdaje na spotřebu energií představují v celkových nákladech za rok jednotky procent. Přesto jsme aktivovali poměrně rozsáhlou škálu opatření v oblasti energetických úspor. Provedli jsme zateplení budov, výměnu klasického osvětlení za LED systémy a zlepšili jsme monitoring spotřeby zemního plynu i elektrické energie. Díky těmto opatřením jsme dosáhli značných úspor, vztaženo k obratu v předchozích letech.

Samozřejmě dodací lhůty se prodlužují, ale my za těchto podmínek vyrábíme už několik let, tedy na základě předpovědí, odhadů a podobných informací z odbytu objednáváme vše relativně dlouho předem. Důvod je hlavně ten, že naši zákazníci si objednávají stroje operativně a neplánují jejich nákup na několik let dopředu. Jsme proto zvyklí objednávat materiál a vyrábět na základě výhledů na vlastní riziko.

Celkem se snažíme ke krizím stavět tak, abychom z nich vyšli posílení.

V minulém roce jste intenzivně pracovali především na vývoji lithiových baterií pro vaše elektrické stroje. Na jaké oblasti se zaměřuje váš vývoj v současnosti?

Vývoj lithiové baterie jsme úspěšně dokončili. Je schválena jako zdroj trakce do provozu s nebezpečím výbuchu. Nyní ji budeme testovat v Polsku v naší bateriové závěsné lokomotivě.  Po dokončení zkoušek ji budeme nabízet nejen v našich strojích, ale chceme ji také aplikovat v palivovém vodíkovém článku. Já vidím ve vodíkovém pohonu obrovskou budoucnost. Vyvíjíme proto vozidlo na vodík a budujeme kompletní vodíkové hospodářství, které chceme propojit s naši fotovoltaickou elektrárnou. Tu příští rok rozšíříme až na trojnásobek její stávající kapacity, a přebytky energie chceme skladovat v chytrých bateriových úložištích nebo  využívat pro výrobu vodíku elektrolýzou. Všechny technologie pro produkci, distribuci a skladování vodíku i samotné vodíkové motory jsou dnes již stejně bezpečné jako veškerá technika kolem klasických fosilních paliv.

Každoročně uvádíte na trh dvě až tři novinky, do vývoje nových strojů investujete ročně asi 50 milionů korun. Co v tomto směru připravujete v letošním roce?

Nabízet nové produkty našim zákazníkům považujeme za klíčový faktor úspěchu. Aktuálně pracujeme na několika prototypech. Je to dampr neboli důlní kolový sklápěč s nosností korby 30 tun, který doplní naše portfolio nakladačů. Ve výrobě je dále důlní univerzální vozidlo pro přepravu osob, takový důlní džíp. Ve fázi kreslení je také náš zatím nejmenší důlní nakladač s nosností lžíce pět tun. Pro velkého světového těžaře niklu vyrábíme jednoúčelový stroj – kolejovou důlní pojízdnou dílnu. Mezi novinky patří také inovovaná důlní pozemní lokomotiva s novým motorem.

Postupně rozšiřujete také svůj doplňkový výrobní program. Můžete uvést některé nové projekty z této oblasti?

Naším doplňkovým programem jsou parkovací věže Car Tower. Jedna už stojí ve Frýdku-Místku, další budeme stavět v Brně a třetí v lednu 2023 v Německu. Tento segment činnosti je pro nás velmi zajímavý. Věnujeme se mu jak v oblasti vývoje, tak výroby.

Kromě toho jsme založili novou firmu Ferrit Energy, která by se měla věnovat stavbě, údržbě a generálním opravám fotovoltaických elektráren. Chceme využít zkušeností s provozem vlastní fotovoltaiky, máme na to specialisty, disponujeme dodavateli elektroniky i panelů a všechny ostatní montážní prvky si dokážeme sami vyrobit. Firma vznikla v červnu tohoto roku a dnes už stavíme naši čtvrtou fotovoltaickou elektrárnu.

Jaké investiční plány máte pro rok 2023?

Kromě investic do rozvoje výrobkového portfolia budou naše největší investice v příštím roce směřovat do rozšíření vlastní fotovoltaické elektrárny a budování vodíkového hospodářství.

Diskuze

Doporučujeme

Investiční skupina CREDITAS významně posiluje v energetice. Získala čtyři elektrárny ve Velké Británii

Skupina CREDITAS finančníka Pavla Hubáčka vstupuje na britský trh. Koupila 100% obchodní podíl v britské části energetické skupiny InterGen. Ta je na britských ostrovech jedním z největších nezávislých výrobců elektřiny. Výrobní kapacita jejích čtyř moderních paroplynových elektráren překračuje 2 800 megawattů. Cenu transakce strany nezveřejnily.

Vynálezci kompaktního nakladače Bobcat byli uvedeni do národní síně slávy vynálezců USA

Bratři Cyril a Louis Kellerovi, kteří vynalezli první kompaktní nakladač na světě (později známý jako smykem řízený nakladač Bobcat), byli v roce 2023 uvedeni do Národní síně slávy vynálezců (National Inventors Hall of Fame, NIHF) v USA. Tato prestižní instituce každoročně oceňuje vynálezce, podporuje kreativitu a rozvíjí ducha inovací a podnikání.