fbpx

Pozvánka na odbornou konferenci.

V mnoha ohledech je můžeme považovat za průkopníky, a možná i proto si někdy mohou připadat ve své pozici osaměle. Mluvíme tu o lidech, kteří se zabývají lean managementem, tedy něčím, co má za cíl zvyšovat přidanou hodnotu všech činností a procesů ve firmě a zároveň snižovat zbytečné plýtvání – finančními prostředky, lidskými zdroji, časem, materiálem či prostorem. Tuto metodiku vyvinula firma Toyota jako Toyota Production System (TPS) v Japonsku a do svého způsobu řízení se ji pokoušejí implementovat další firmy a korporace po celém světě.

Lean manažeři často mění zažité procesy a boří něco, co fungovalo dlouhá desetiletí, aby mohla přijít změna k lepšímu. A protože jde o relativně nový způsob řízení, potřebují mít zpětnou vazbu, kvalitní odbornou oponenturu nebo si prostě jenom vyměnit zkušenosti s někým z oboru. A právě proto se společnost Lean Industry s.r.o. rozhodla uspořádat konferenci s názvem Leanaři 2023!, která se uskuteční 2. března v hotelu Vista v Hudcově ulici 72 v Brně a v prostorách testbedu Intemac Solutions v Kuřimi. Hlavním cílem konference je sdílení zkušeností mezi účastníky (knowledge sharing), kteří si mohou vzájemně poskytnout inspiraci, vyměnit získané zkušenosti a poučení z denní praxe a vybudovat profesní propojení s ostatními.

Oslovili jsme pět účastníků konference a položili jim stejné otázky. Možná vás jejich odpovědi budou motivovat k zájmu o lean management nebo přímo o nadcházející konferenci.

  1. Jak byste co nejstručněji charakterizoval lean management? Co to je?
  2. Co se vám během vaší praxe podařilo změnit? Na co jste nejvíc hrdý?
  3. Co konkrétně chcete na konferenci předat svým posluchačům?

 

Jakub Myška se věnuje lean managementu v podstatě celý svůj profesní život, tedy více než dvacet let. Po vysoké škole začal pracovat jako průmyslový inženýr a následně působil na pozicích jako ředitel výroby, operations manager, lean operations system manager a nakonec plant manager (ředitel závodu v SRN). „Na všech těchto pozicích jsem dělal lean. Jako manažer jsem jej využíval k tomu, aby moje procesy byly lepší, efektivnější. Jako lean manažer jsem také měnil kulturu celé firmy. Dnes tyto zkušenosti používám při své denní podnikatelské činnosti jako CEO společnosti Lean Industry s.r.o. a hlavní konzultant a garant projektů,“ uvádí o sobě Jakub Myška.

Jak byste co nejstručněji charakterizoval lean management? Co to je?

Dělat věci chytřeji, nikoli rychleji, s větším úsilím a větším množství potu. To znamená tak, aby vše bylo, jak má, bez plýtvání a v klidu. Je to také srdeční a kulturní záležitost, protože bez toho se nikomu nepodaří změny, které lean do firmy přináší, dlouhodobě udržet a mít z nich benefit řadu let. A ještě jedna věc: Není to projekt, je to životní styl firmy, jejího managementu a zaměstnanců.

Co se vám během vaší praxe podařilo změnit? Na co jste nejvíc hrdý?

Když jsem byl zaměstnán jako ředitel výrobního závodu v Německu, přebíral jsem firmu v dost špatném stavu. Díky tomu, že jsem měl znalosti a zapálení pro lean, jsem problémy začal řešit zaváděním lean nástrojů. Během pár měsíců se podařilo směřování firmy otočit k lepšímu a po zhruba dvou letech to byla zcela jiná organizace, efektivní a z krize venku.

Co konkrétně chcete na konferenci předat svým posluchačům?

Jako garant, organizátor a moderátor konference chci, aby účastníkům přinesla nové znalosti a trendy. Protože to ale nemá být tuctová konference, klademe velký důraz na naplnění motta akce: „Konference, kde nemusíte jen poslouchat. Zapojte se a přidejte svůj názor do diskuze.“. Jde totiž hlavně o to, aby účastníci měli možnost diskutovat s odborníky jejich vlastní témata přímo z jejich denních aktivit. To znamená třeba dostat zpětnou vazbu po dokončení projektu. Například jak jej využít dál, jaký by mohl mít potenciál, a díky tomu se inspirovat k další práci ve zlepšování a ostatním. Nebo se dozvědět řešení problému, úskalí nebo zadání z jejich praxe, v nichž narážejí, nevědí si rady a pořád se vracejí zpět. Díky diskuzi s publikem a našimi pozvanými odborníky se účastníci odnesou postup, jak to řešili jiní, a tak nebudou muset vymýšlet již vymyšlené a ztrácet čas prorážením zdi hlavou. A po akci u piva si vytvoří kontakty pro výměnu informací a rad s ostatními stejně naladěnými leanaři.


 

Dušan Tešlár pracuje v Marmon Food Service Technology (MFT), ve firmě, která patří pod Marmon Holdings, člena skupiny Berkshire Hathaway. Ve firmě začal pracovat jako externí lean konzultant během svého magisterského studia na UTB Zlín za covidové pandemie. V době jeho působení firma transferovala výrobní závod z Německa přímo do Brna, do nového průmyslového parku Panattoni nedaleko letiště. „Nebyly to lehké časy, ale stálo to za to, byla to obrovská výzva. Ke konci ročního transferu jsme se dohodli na spolupráci a momentálně pracuju přímo pod MFT,“ dodává k tomu Dušan Tešlár a pokračuje: „Leanu se prakticky věnuju od druhého ročníku na UTB, začínal jsem jako konzultant během studia průmyslového inženýrství, jehož velkou součástí je právě lean management, takže jsem se v mladém věku podíval do mnoha českých firem, a mohl si tak rozšířit obzory, udělat si o leanu mnohem lepší názor a celkem brzy si tuto filozofii zamilovat. Pak mi už bylo jasné, že jsem se v tomto oboru našel a mou aktuální odpovědností je řízení výroby sekce zvané Water – vyrábíme prémiové automatické výrobníky sody pro západní trhy. Výrobu, kterou jsem tehdy transferoval z Německa, teď řídím. Je tady spousta potenciálu na zlepšení, takže ráj pro leanaře.“

Jak byste co nejstručněji charakterizoval lean management? Co to je?

Filozofie (způsob myšlení), pohled na svět kolem. Lean najdete všude kolem, dokonce i v supermarketu nebo ve fastfoodech.

Co se vám během vaší praxe podařilo změnit? Na co jste nejvíc hrdý?

Jsem hrdý na transfer zmiňované výroby z Německa do České republiky. Výroba byla v žalostném stavu a o leanu se tehdy nedalo ani mluvit. Greenfield po transferu, celkem vysoký backlog a naštvaní zákazníci na callech nejsou ideální podmínky pro implementaci lean managementu, ale i navzdory tomu je ve firmě skvělý tým, který lean filozofii věří. Myslím, že jsme vybudovali pevné základy pro správnou kulturu v prakticky nové firmě. 

Co konkrétně chcete na konferenci předat svým posluchačům?

Chtěl bych jim předat svůj pohled na svět očima leanaře, který věří, že lean je důležitý nejen ve výrobních procesech.


 

Luděk Ohnoutek pracuje ve společnosti Koma Modular jako vedoucí útvaru firemních procesů a IT. „Lean managementem jsem se začal zabývat v roce 2021 na základě požadavku majitele společnosti na zavedení operačního systému firmy, který by byl postaven na principech štíhlé výroby. Do té doby jsem se věnoval hlavně aplikované informatice a digitalizaci,“ prozrazuje o sobě Luděk Ohnoutek.

Jak byste co nejstručněji charakterizoval lean management? Co to je?

Z mého pohledu je lean management sadou nástrojů, které směřují ke zvýšení kvality, bezpečnosti, produktivity práce a celkové efektivity firmy.

Co se vám během vaší praxe podařilo změnit? Na co jste nejvíc hrdý?

Podařilo se mi změnit uvažování lidí v tom, že efektivní firma není pouze záležitostí výroby.

Co konkrétně chcete na konferenci předat svým posluchačům?

Na konferenci bych chtěl předat své zkušenosti se zaváděním lean principů a metod v naší firmě. A taky jaké jsme použili metody, abychom naše spolupracovníky přesvědčili o nutnosti změny.


 

Pavel Záchenský momentálně působí v obranném průmyslu v oblasti oprav a výroby techniky. Předtím se pohyboval v automotive, kde se věnoval kusové i sériové výrobě, ve strojírenství se zaměřením ETO a MTO na kusovou výrobu a ve vědě a výzkumu v testování a zkouškách strojů a jejich konstrukčních celků. Lean managementu se věnuje přibližně pětadvacet let.

Jak byste co nejstručněji charakterizoval lean management? Co to je?

Lean management – odstraňovanie a znižovanie premárneného času.

Co se vám během vaší praxe podařilo změnit? Na co jste nejvíc hrdý?

Manažéri a vedúci pracovníci sa spriatelili so svojimi procesmi a ich optimalizovanie/zlepšovanie sa stalo ich bežnou prácou. Zavedenie SPC vo výrobe vstrekovania plastov, zavedenie Toyota Kata pre dennodenné zlepšovanie procesov.

Co konkrétně chcete na konferenci předat svým posluchačům?

Norma ISO 9001 je priateľ a poradca každého manažéra a nie len manažéra kvality. Norma je o požiadavkách. Lean je o životnej filozofii eliminovania premárneného času. Je to o kultúre. Zamyslíme sa o prepojení ISO 9001 a lean. Ukážeme si, ako nám Toyota Kata pomôže zlepšiť našu firmu a šikovne využívať požiadavky ISO a nástroje lean.


 

Tomáš Rudle je externě najímaný manažer, takže jeho nejlepší označení je interim. Má zkušenosti jak s krizovým řízením firmy jako celku, tak s velmi detailními pohledy leanu. „Domnívám se, že jsem schopen pohledu z výšky na celou firmu, zároveň ale i velmi detailních analýz konkrétních problematik leanu, tedy štíhlé výroby. Moje zkušenosti v oboru zavádění principů štíhlé výroby jsou delší než deset let. Každý rok se účastním jednoho až dvou projektů. Aktuálně se ale nejvíc věnuji oboru velmi úzce příbuznému se štíhlou výrobou, a to robotizaci a automatizaci průmyslu. Baví mě to a naplňuje, stejně jako lean,“ uvedl o sobě Tomáš Rudle.

Jak byste co nejstručněji charakterizoval lean management? Co to je?

Tak to je dost náročná otázka, protože náš obor je poměrně velmi rozsáhlý a každý se snaží tyto své znalosti promítat do odpovědí. Podle mě je to hlavně o velkém používání zdravého selského rozumu ve všech fázích řízení firmy. Chtít štíhlou firmu, která funguje, generuje zisky, nové zakázky a má toho správného ducha, je velmi těžké a jedná se o nikdy nekončící proces. Je to vlastně jako být obchodníkem, který chce být agresivní, expandovat (což je náročné na náklady), ale zároveň být „šetřílkem“, který hlídá každou korunu, zda je vynakládána maximálně efektivně. Je to jako chytnout ten správný balanc na miskách vah. Je tedy nesmírně náročné dosáhnout rovnovážného stavu, který je tím nejsprávnějším řešením pro danou společnost.

Co se vám během vaší praxe podařilo změnit? Na co jste nejvíc hrdý?

Opět je to velmi obsáhlá otázka. Omlouvám se, že nebudu zabíhat do těch odborných výrazů, které všichni známe. Největší hrdost pociťuji, když se podaří ve firmě nastartovat změnu v celkovém přístupu, změnu přístupu každého jednotlivého člověka, který je důležitý pro dosažení cíle. Všechno je to vždy především o lidech. Dobrý pocit mám obecně ze správně nastavených procesů, které jsou pro danou společnost přínosné a fungují. A také mám radost z úspor ve výrobních, logistických a také administrativních procesech.

Co konkrétně chcete na konferenci předat svým posluchačům?

Mou hlavní ambicí na nadcházející konferenci je předat a vyměnit si navzájem zkušenosti s majiteli firem nebo u velkých klientů s manažery korporátů, kteří mají náš projekt na starosti a plně za něj zodpovídají. Mám za to, že správně odhadnout tuto klíčovou osobu pro náš projekt je pro nás alfou a omegou na každém projektu. Zároveň nabídnu k diskuzi typy problematických majitelů/jednatelů/manažerů, u kterých existuje velké nebezpečí, že náš projekt nebude kvůli jejich přístupu úspěšný. Chci rozpoutat diskuzi, jak dosáhnout úspěchu projektu i v tomto nepřátelském prostředí (pokud je to vůbec možné). Dále chci krátce diskutovat, jak se vyvarovat zkrácení nebo zrušení projektu, a vyhnout se tak nebezpečí, že vaši práci, kterou jste neměli šanci dokončit, bude někdo hodnotit, aniž by k tomuto hodnocení měl všechny potřebné informace a aniž vy byste dostali šanci na obhajobu. Proto považuji za důležité na projektu správně odhadnout pro vás klíčového člověka.

Ještě stručně o organizaci konference. Ta je rozdělena do dvou bloků. V dopolední části se odehraje série přednášek jednak oficiálních řečníků, jednak řečníků organizátora a partnerů konference. Přednášky mají přesně vyměřený čas. Odpoledne se účastníci rozdělí do dvou až tří skupin podle počtu osob a témat k diskuzi. Ve skupině pak každý může ve zhruba pěti minutách představit své téma a dalších patnáct minut bude patřit diskuzi nad tímto tématem. Diskuze budou moderovat odborníci na lean. Poslední skupinu vytvoří účastníci zajímající se o technologie Sewio a B & R. Tato skupina se přepraví do centra společnosti Intemac v Kuřimi, kde proběhnou praktické ukázky a detailní seznámení s těmito technologiemi. Konec konference se ponese ve znamení neformálního setkání účastníků, kteří budou moct u pivečka a rautu probrat s ostatními vše, co je zajímá.

Leanaři 2023!

2. března 2023

hotel Vista, Hudcova 72, 621 00 Brno
Diskuze

Doporučujeme

Václav Skoblík: Do Česka přichází komunitní energetika

V tuzemsku se už delší dobu mluví o takzvané komunitní energetice. Jaký je její princip? Skupina občanů nebo obec, se rozhodnou vybudovat vlastní zdroj energie, například fotovoltaické panely na střechách. Vyprodukovanou elektřinu pak mohou jako členové komunity sdílet, a to v některých případech i s použitím distribuční sítě. 

Thein Industry ve spolupráci se Sourcing Point Technology s.r.o. nově nabízí pokročilou technologii průmyslového lepení

Thein Industry v kooperaci s českou firmou Sourcing Point Technology (SPT) nově nabízí svým zákazníkům řešení kompletní technologie lepení, a to od návrhů lepících postupů, testování, výběru vhodného materiálu až po konečnou dodávku aplikační technologie včetně dávkovacího zařízení.  Tím garantují celý proces výroby lepeného spoje za podpory certifikované laboratoře a kvalifikovaných pracovníků dle platných norem lepení.