fbpx

Ohrožení dodávek zemního plynu a strmý nárůst jeho ceny. Takovému tlaku, jaký přinesl uplynulý rok, při nákupu svého primárního paliva dosud Teplárny Brno, a.s., nikdy ve své novodobé historii nemusely čelit. Vypjatou topnou sezonu 2022/23 se však podařilo zvládnout. Generálního ředitele této městské společnosti Petra Fajmona jsme se zeptali, jaké jsou další plány.

Myslíte si, že energetická krize je už zažehnána?

Kéž by to tak bylo! Věštit neumím, dá se ale asi říct, že jsme se v podstatě úspěšně vyrovnali s její první fází, i když to znamenalo naštěstí jen přechodné navýšení ceny, což mne nijak netěší. Už od března, po čtyřech měsících, jsme dokázali cenu tepla v Brně zase snížit.

Jaké jsou důvody, které vám umožnily snížit cenu tepla?

Hlavní příčinou jsou nižší náklady na nákup zemního plynu a emisních povolenek, což je dáno tím, že většina Brňanů se chová zodpovědně a nepřetápí. Věřím, že úsporně hospodařit s energiemi jim pomohly i naše rady z podzimní kampaně Topme chytře!, v jejímž rámci jsme aktivně oslovovali také zástupce bytových družstev a SVJ. Zlevnit jsme mohli rovněž díky příznivému vývoji našich navazujících příjmů z prodeje elektřiny a zajištění služeb výkonové rovnováhy. V náš prospěch hrálo také počasí i vývoj velkoobchodních cen plynu.

Můžete upřesnit, o jaké služby se jedná?

Cílené investice do modernizace zdrojů nám umožňují poskytovat služby udržující v optimálních hodnotách množství elektřiny v přenosové soustavě, které od nás odebírá státní společnost ČEPS. Elektrodový kotel, který jsme instalovali v našem nejmodernějším provozu Červený mlýn v roce 2018, slouží při přebytku energií pro zápornou regulaci, pro tu kladnou, tedy při nedostatku energie v síti, využíváme zdejší spalovací turbínu.

Co je cílem současných inovací?

Jsme městská společnost, a proto vnímáme jako naši hlavní povinnost zajistit pro Brno energetickou soběstačnost a konkurenceschopnou cenu tepla. Ruku v ruce s tím jde omezení závislosti na zemním plynu. Minimalizovat jeho potřebu se snažíme při výrobě i při distribuci tepla. Tu by mělo zefektivnit vybudování plně horkovodní rozvodné soustavy, s výměnou zastaralých parovodů za horkovody jsme začali v roce 2010.

Jaký bude význam přechodu na horkou vodu?

Aktuálně je hotovo 56 kilometrů nové horkovodní sítě, celou přestavbu plánujeme dokončit v roce 2027. Snížení ztrát při distribuci tepla přinese úspory jak teplárnám, tak zákazníkům. U těch, kteří přešli z páry na horkovodní médium, je historicky prokázána úspora 8 až 15 procent nákladů na dodávku tepelné energie. Kromě výrazného zvýšení efektivnosti distribuce tepla přechod na horkovodní síť také pročistí vzduch, při náhradě 1 km parovodu novým vedením vypustí komíny tepláren do ovzduší každý rok o 336 tun CO2 méně. Letos přibydou další tři kilometry z chybějících zhruba deseti. A začneme také s rozšířením soustavy do městských částí Starý Lískovec a Bohunice včetně připojení areálu Fakultní nemocnice Brno. Přes její rozlehlý areál v Bohunicích totiž povede část nového napáječe, který bude v budoucnu do Brna přivádět bezemisní teplo z Jaderné elektrárny Dukovany.

Jak se za rok, co se opět vrátil do hry, projekt napáječe z Dukovan posunul?

Analýzy odborníků tepláren a ČEZu potvrdily už na sklonku minulého roku, že jde o technicky zvládnutelnou stavbu a že cena tepla bude plně konkurenceschopná. Ve chvíli, kdy vedeme tento rozhovor, vše směřuje k tomu, abychom se zástupci ČEZu podepsali smlouvu, která přesně stanoví další kroky. Jedním z prvních bude jednání s představiteli obcí a měst ležících na dvaačtyřicetikilometrové trase budoucího horkovodu o jejich možném připojení.

Finální energetický mix pro Brno má tedy tvořit z 50 procent dukovanský horkovod, o tu zbývající část se postará zvýšená výroba tepla a elektřiny z odpadu a nový štěpkový zdroj Tepláren Brno. Už jste zahájili výstavbu?

Jde o vůbec největší současné energetické dílo v tuzemsku s náklady ve výši kolem dvou a půl miliardy korun. Po deseti letech příprav jsme na konci února podepsali smlouvu se zhotovitelem stavby. Z náročného výběrového řízení vzešlo vítězně konsorcium firem Škoda Praha a OHLA ŽS. Instalací štěpkového kotle navíc dovršíme celkovou modernizaci a ekologizaci našeho provozu Brno-sever. Zahájení stavby předpokládáme v dubnu, na realizaci má zhotovitel 18 měsíců. Dotace by měla činit 1,67 miliardy, zbylou část zakázky budeme financovat prostřednictvím úvěru. Na dodávky certifikované štěpky z odpadního dřeva jsme uzavřeli smlouvu s Lesy města Brna. S ekologickou výrobou energií přinese spuštění biomasového zdroje Brňanům také nižší cenu tepla než při spalování plynu.

Elektřinu Teplárny Brno vyrábějí také prostřednictvím fotovoltaiky. Budete v tom pokračovat?

Pokračujeme ve výstavbě fotovoltaických elektráren na střechách našich objektů – osazeno máme 36 střech o celkovém výkonu 685 kWp. Letos plánujeme vybudovat dalších 21 FVE o celkovém výkonu 1053 kWp. Rádi bychom také vykupovali elektrickou energii z cizích zdrojů. Zpracováváme projektovou dokumentaci pro vybudování bateriového systému akumulace elektrické energie, akumulované přebytky ze zdrojů bychom pak využívali při výkyvech distribučních soustav nebo při zvýšené poptávce.

Prý zvažujete virtuální elektrárnu.

Tento náš projekt v sobě spojuje snížení nákladů, nové obchodní modely a efektivnější obchodování, ale také vyšší efektivitu provozu a kvalitu dodávek našich služeb. Vir­tuální elektrárna by nám umožňovala on-line obchodování s regulační elektřinou z výrobních zařízení a řízení celého provozu portfolia naší společnosti. Autonomní řízení energetických toků vytváří potenciál pro úspory energií, ale také pro spekulaci na trzích s elektrickou energií a samostatné poskytování služeb výkonové rovnováhy.

Již třetím rokem jsou právě teplárny v Brně lídrem elektromobility…

Aktuálně jsme vybudovali a provozujeme na pět desítek nabíjecích stanic, do roku 2030 zvýšíme jejich počet na desetinásobek. Soustavně rozvíjíme systém služeb pro majitele elektromobilů včetně mobilních aplikací nebo i v mezinárodním měřítku unikátního rezervačního systému pro nabíjení. Na základě fungující spolupráce s městem mohou elektromobilisté u našich nabíjecích stanic využívat zóny E, kde mají vyhrazené bezplatné parkování po dobu nabíjení.

Do udržitelné budoucnosti patří také využití vodíku pro dopravu i energetiku. Zahrnují vaše plány i tuto nejmodernější technologii?

Vyrábět „zelený“, nízkouhlíkový vodík chceme v rámci provozování štěpkového zdroje v Brně-severu, který doplní fotovoltaické panely. Využití by mohl najít ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna jako palivo pro autobusy nebo v průmyslu.

Nejde sice vyloženě o technologickou inovaci, ale o novinku určitě. Od května chcete v Červeném mlýně otevřít energetickoporadenské centrum. Co si pod tím představit?

Musím zdůraznit, že se nejedná o žádnou komerční záležitost. Chceme klientům nabízet bezplatné poradenství při řešení energetických služeb. Odborníci pomohou zájemcům zorientovat se v příslušné legislativě, poradí jim v oblasti dodávek tepla, plynu i elektřiny nebo s nimi mohou probrat možnosti energetických úspor budov.

 

Diskuze

Doporučujeme

Bobcat na Demo Days představuje tři nové koncepty nakladačů

Letošní akce Bobcat Demo Days přivítá zákazníky, prodejce a novináře z celé Evropy, Středního východu a Afriky (EMEA), kteří se chtějí podívat na to nejnovější, co Bobcat nabízí. Patří sem i premiéra stroje Bobcat S7X, který je prvním plně elektrickým smykem řízeným nakladačem na světě. Je jedním ze tří nových konceptů nakladačů předváděných na této akci. Návštěvníci se také mohou seznámit se zajímavými technologickými novinkami, například inovovaným ovládáním Bobcat MaxControl.

Vzduch je naše moře

V letošním roce si připomeneme 105 let od vzniku samostatné Československé republiky a zároveň také výročí počátku leteckého průmyslu v novém státě. Letecký průmysl představuje významnou tradici a vždy stál v popředí technického a technologického vývoje – pro každou zemi je výkladní skříní technické úrovně, vzdělání a dovedností lidí, bez nichž by úspěchy a dlouhodobá tradice v tomto oboru byly nemyslitelné.