fbpx
foto: Pevnost poznání • www.pevnostpoznani.cz
V olomoucké Pevnosti poznání, interaktivním vědeckém muzeu, otevřeli novou část expozice Světlo a tma zaměřenou na fyziku. Děti i dospělí v ní mohou hravým způsobem prozkoumat vakuové vývěvy. Expozice vznikala rok a na tvorbě se podílela firma Edwards, s.r.o. „Zájem o svět vakua se snažíme vzbudit již u dětí předškolního věku formou vakuových experimentů,“ uvedl mimo jiné ředitel firmy Edwards Jan Večeřa. Podrobnosti o vzniku expozice nám Jan Večeřa prozradil v následujícím rozhovoru. Po jeho přečtení už jen stačí zajít se do Pevnosti poznání podívat i osobně. Stojí to vážně za to.

Jak dlouho vznikala společná expozice? Jakou formu prezentace jste zvolili a proč?

K realizaci projektu jsme se dostali začátkem roku 2022, i když nápad na expozici vakuových technologií se zrodil mnohem dřív.  S Pevností poznání spolupracujeme již řadu let a naše vakuové vývěvy Pevnost využívá v rámci workshopů nejen pro žáky a studenty od základních až po střední školy, ale i pro dospělé, kteří rádi odhalují tajemství vědy. Prvotní myšlenka rozšířit vakuové experimenty o další interaktivní prvky vyvstala již někdy v roce 2019, přetvářet do skutečné podoby jsme ji začali až později a vytvořit první funkční verzi se nám podařilo za necelý rok. Instalace expozice pak začala v srpnu tohoto roku.

Protože se naše firma Edwards zabývá vývojem a výrobou vakuových vývěv, jejichž účelem je vytvářet vakuum, rozhodli jsme se předvést, jak vakuum působí na běžné jevy a předměty kolem nás. Záměrem bylo zprostředkovat působení vakua jednoduše, názorně a pokud možno i zábavnou formou tak, aby si to užili všichni bez rozdílu věku a principy působení vakua pochopili bez ohledu na úroveň svých znalostí fyziky.

Pro naši expozici jsme proto vybrali předměty, které každý zná – gumový míč, zjednodušenou větrnou korouhev a elektrický zvonek, které jsme umístili do vakuových zvonů. Ze zvonů se po stlačení tlačítka odsaje vzduch a uvnitř vznikne vakuum. Návštěvníci expozice mohou sledovat, jak se chování těchto předmětů a jevů ve vakuu změní oproti standardním podmínkám, tedy přítomnosti vzduchu. Abychom návštěvníkům expozice ukázali, jak nebo spíše pomocí čeho se vakuum vytváří, umístili jsme pod zvony jednu z vakuových vývěv, které Edwards vyrábí.

Jak náročná byla tvorba expozice?

Nápadů, jak by expozice mohla vypadat, jsme měli spoustu. Ne všechny jsme ale byli schopní zrealizovat tak, abychom naplnili náš cíl – tedy aby expozice byla názorná, ale zároveň jednoduchá na ovládání a taky zábavná. Od počátečního návrhu musela projít vlastním vývojem, abychom vychytali všechny nedostatky nejenom provozní, ale také například bezpečnostní. Museli jsme myslet třeba na to, že se skleněnými vakuovými zvony v rámci expozice přijde do kontaktu velké množství lidí a existuje riziko jejich poškození, nechtěného či dokonce záměrného. A i když by se jednalo o mikroskopické poškození, zvony by se mohly působením vakua roztříštit a zranit návštěvníky. Proto jsme nechali na míru vyrobit kryt, který chrání vakuové zvony před poškozením a zajišťuje bezpečnou manipulaci s exponáty. Jsme rádi, že se nám podařilo všechno připravit tak, abychom při příležitosti Noci vědců 6. října mohli poprvé expozici zpřístupnit veřejnosti.

Co říkáte na spolupráci s Pevností poznání?

S Pevností poznání spolupracujeme dlouhodobě a jsme hrdí na to, že jsme minulý rok mohli od Pevnosti poznání převzít ocenění Business Partner za společnou popularizaci vědy. Podpora zájmu dětí, žáků a studentů o polytechnické vzdělávání je jednou z našich dlouhodobých priorit. Chceme pomáhat vychovávat mladou generaci, aby se nebála vědy a techniky a výzev moderních technologií, které s sebou dnešní doba přináší. Zájem o svět techniky a vakuových technologií vzbuzujeme už u dětí předškolního věku formou vakuových experimentů. Nejvíce se však soustřeďujeme na žáky druhého stupně základních škol, aby po jejich skončení svou profesní dráhu směrovali na technicky zaměřené obory učilišť a středních škol. Studenty středních škol pak motivujeme ke studiu technicky zaměřených studijních programů na vysokých školách. Cest, jak toho dosáhnout, jsme zvolili několik.

Školy se k nám například mohou vypravit na exkurzi do výrobního závodu a žáci a studenti se tam přesvědčí, že výroba může probíhat v čistém prostředí s pomocí moderních technologií. Nebo pro ně připravujeme odborné přednášky v rámci školní výuky. Za klíčovou aktivitu, jak vzbudit zájem o technické vzdělávání, však považujeme prakticky zaměřenou výuku, ve které si žáci a studenti můžou osahat, jak co funguje. Proto jsme již řadě škol od základních až po střední darovali naše vakuové vývěvy pro experimentální výuku fyziky, pro další školy je vývěva již připravena. V nejbližším období to budou čtyři základní školy v našem regionu a se třemi z nich jsme navázali kontakt prostřednictvím workshopu právě v Pevnosti poznání.

Koho chcete v rámci expozice nejvíce oslovit a proč?

Jak již bylo zmíněno, v rámci expozice chceme oslovit všechny generace – děti, žáky, studenty i dospělé – a vzbudit jejich zájem o vědu a techniku. A samozřejmě o vakuum, jehož unikátní vlastnosti se využívají při výrobě produktů, se kterými se každodenně setkáváme, ale rovněž ve vědě a výzkumu. Bez vakua, tedy také bez našich vakuových vývěv, které jej vytvářejí, se neobejde se například kosmický či lékařský výzkum. Díky našim produktům vznikají výrobky a vynálezy, které mění svět k lepšímu. A my chceme oslovit všechny, kteří ten svět budou chtít měnit s námi.

Centrum popularizace vědy Pevnost poznání sídlí v unikátně zrekonstruované, památkově chráněné budově velkého dělostřeleckého skladu z roku 1857. Prostřednictvím expozic, dílen, laboratoře a digitálního planetária zde zaměstnanci a studenti Univerzity Palackého v Olomouci zábavnou a hravou formou přibližují dětem i dospělým vědecké poznatky i historická fakta. 

Edwards, s.r.o., je světovým výrobcem vakuových technologií. Výrobní závod sídlí v Lutíně u Olomouce, kde se také nachází špičkové vývojové centrum. Lutínský Edwards je součást britského koncernu Edwards Ltd a největší výrobní závod vědecké divize vakuové techniky švédské skupiny Atlas Copco.Diskuze

Doporučujeme

TOMATEX řídí své podnikové procesy s ERP QAD

foto: TOMATEX Otrokovice a.s.

Firma TOMATEX Otrokovice a.s., člen skupiny CIDEM Holding, výrobce interiérových dílů pro automobilový průmysl a zpracovatel textilních materiálů a usní se rozhodl pro implementaci ERP QAD. Smlouvu o implementaci podepsal TOMATEX na jaře se společností Minerva ČR.

Nový sklad na Pardubicku za půl miliardy korun je řízený pomocí indukce

foto: MD logistika

Společnost MD logistika uvádí do provozu svůj největší sklad pro suché zboží. Hala pro 40 tisíc paletových míst využívá pro naskladňování techniku řízenou pomocí indukce. Vybudování skladu představuje pro firmu investici blížící se půl miliardě korun. Téměř tři čtvrtiny plochy bude využívat společnost JUSDA Europe pro spotřební elektroniku a součástky do automobilového průmyslu. Sklad vybudovala pardubická stavební firma MARHOLD během jednoho roku.