eaton
Silniční síť jako žádná jiná. Jméno Mont Blanc evokuje obrazy hor pokrytých sněhem, luxusních značek a výšky alpské sofistikovanosti. To je obraz, který se stejně tak týká společnosti, která má za úkol udržovat v provozu životně důležité silniční sítě mezi Francií, Švýcarskem a Itálií. A tyto silnice jsou dobře využívány: každý den 40 000 řidičů používá silniční síť společnosti ATMB - 130 km dálnic a rychlostních silnic ve Francii, Švýcarsku a Itálii, průměrně 5 000 vozidel cestuje pod nejvyšším vrcholem Evropy přes světově proslulý, 11,6 km dlouhý tunel Mont Blanc.


 
Silniční síť ATMB se skládá z jednoho tunelu a tří hlavních mýtných stanic, stejně jako z vedlejší silnice (RN85 - známá jako Bílá cesta) a dvou dalších tunelů, které se spojují s tunelem Mont Blanc. Je to strategické komunikační spojení mezi zeměmi, které je životně důležité pro místní ekonomiku. Více než to, tunel Mont Blanc je sám o sobě úžasný lidský a technologický výkon. Je v provozu 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, během náročného zimního počasí, které se vyskytuje v této nadmořské výšce v Alpách.
 
Nejvyšší prioritou společnosti ATMB je udržet silnice otevřené 24 hodin denně 7 dní v týdnu a zároveň zajistit bezpečnost dopravy, zejména s ohledem na povětrnostní podmínky v této nadmořské výšce v Alpách. Za tímto účelem se společnost ATMB zavázala implementovat nejnovější inovace a technologie, aby zlepšila bezpečnost a využívající svou IT síť k tomu, aby fungovala jako oči a uši na dálnici, sledovala dopravní data a počasí v reálném čase.
 
Modernizace sítě 
V roce 2014 zahájila ATMB strategii modernizace technické infrastruktury. Společnost již zavedla velmi efektivní optické sítě a inovativní infrastrukturu v IT místnostech, aby zajistila vysokou úroveň zabezpečení a dostupnosti. Všechna její zařízení v celé síti jsou vybavena vlastními IT místnostmi, které provozují CCTV, zařízení pro sledování silničních a klimatických podmínek, stejně jako mají schopnost řídit poplatky mýtného a kdykoli informovat řidiče o jízdních podmínkách. ATMB však chtěla ještě více zvýšit efektivitu a bezpečnost tím, že umožní vzdálené sledování každé IT místnosti, což by umožnilo dále zvýšit provozuschopnost a snížit náklady spojené s vysíláním techniků do celé sítě, aby se vypořádali se všemi IT problémy.
 
AMTB měla tři klíčová kritéria: vzdálené ovládání a monitorování IT zařízení; proaktivní sledování a předvídatelnou údržbu infrastruktury; a monitorování a analýzu napájení v síti, aby se zabránilo prostojům.
 

eaton


Monitorování sítě 
Eaton pracoval na projektu se společností Modulo-C, dlouhodobým partnerem a systémovým integrátorem společnosti Eaton ve Francii. Obě společnosti úzce spolupracovaly po mnoho let, a to v takové míře, že Eaton dokonce požádal společnost Modulo-C o zpětnou vazbu během vývojové fáze svého softwaru pro vzdálenou kontrolu a obě společnosti společně pracovaly na nalezení zkušebních platforem v reálném světě. Modulo-C spolupracovala s ATMB na dalších IT projektech a věděla, že koncept společnosti Eaton bude schopen řešit cíl sledování vzdálených lokalit.
 
Eaton a Modulo-C společně přišly za ATMB s koncepcí zahrnující software Infrastructure Intelligent Power Manager (IPM) a jednotky pro distribuci energie (Power Distribution Units, PDU), které by ATMB umožnily řídit a sledovat výkon napříč její sítí, což by umožnilo vzdálené sledování celé její IT infrastruktury prostřednictvím jednoho systému.
 
Infrastrukturní software IPM poskytuje ATMB snadno použitelné a jednoduché řešení pro monitorování infrastruktury, které umožňuje spravovat její kritické aplikace v síti přímo z jediného centralizovaného řídicího panelu. To umožňuje ATMB porozumět a monitorovat výkon v celé své síti, stejně jako použít metriky prostředí a fyzické kapacity, a to vše v kontextu své IT infrastruktury. Díky těmto informacím může ATMB plánovat změny, předvídat výzvy a činit inteligentní manažerská rozhodnutí s cílem optimalizovat efektivitu a zajistit kontinuitu provozu.
 
Společnost Eaton také poskytla měřené PDU, které umožňují ATMB přesně a na dálku měřit a monitorovat spotřebu energie každého IT zařízení v daném racku, což umožňuje mnohem komplexnější analýzu spotřeby energie a efektivity v celé síti.
 

eaton


Odolnost sítě
Tento projekt poskytl ATMB pružnější a autonomnější síť. Od doby implementace softwaru Intelligent Power Manager získala ATMB mnohem větší přehled o tom, co se děje s její IT infrastrukturou na úrovni napájení energií. Počáteční zkušební fáze projektu byla provedena na jedné mýtné stanici a další práce pak ihned pokračovaly. ATMB také pověřil Eaton, aby poskytl další inteligentní PDU, a to z důvodu množství informací, které ATMB získává pomocí softwaru.
 
ATMB nyní může v reálném čase pochopit události jak ve své IT infrastruktuře, tak v dopravních sítích a shromáždit všechny požadované informace potřebné k tomu, aby reagovala včas a efektivně.
 
"Více než cokoli jiného, Eaton a Modulo-C nám umožnily klidné sledování v reálném čase," uvedl vedoucí infrastruktury Marcel Masson z ATMB. "Naší prioritou je udržet silnice otevřené a bezpečně fungující. Vzdálená kontrola znamená pro nás dostupnost - cesty jsou otevřené, můžeme zpracovávat mýtné poplatky a efektivně a nákladově efektivně sledovat bezpečnost silničního provozu."
 
Projekt také znamená, že ATMB dosáhla pokroku při vytváření distribuované architektury, blízké tomu, čemu se říká EDGE computing, který umisťuje technologii blíže k místu, kde probíhá zpracování dat. Vzdálený monitoring znamená, že ATMB dokáže pochopit, jak fungují její distribuovaná IT centra, a také umožňuje automatické řízení IT systémů, včetně zpracování mýtného, dat z kamer a IT zařízení bez jakéhokoli zásahu člověka.
 
Společnost ATMB byla přesvědčena o výhodách a schopnostech vzdáleného sledování a přesného měření spotřeby energie a společnost se nyní snaží tento projekt replikovat zaváděním IPM infrastruktury na všech svých mýtných stanicích.
 
Marcel Masson z ATMB uvedl: "Eaton a Modulo-C jsou pro projekt klíčovými partnery při zavádění nejnovějších poznatků v řízení spotřeby do naší IT infrastruktury. Kvalita poskytovaných služeb a podpory znamenala, že projekt byl mimořádně přímočarý a dokončený v termínu. Technologie společnosti Eaton znamená, že nyní můžeme sledovat a řídit naše systémy, abychom přesně věděli, co se děje v jakémkoli bodě sítě - to je dobré pro naše podnikání, ale je to ještě důležitější pro bezpečnost všech uživatelů našich silnic."
Eaton Elektrotechnika s.r.o.Reklamní blok

image

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY
Více informací zdeimage

Informační systém pro správu energetickýc komodit.
Více informací zde

image

Největší stavební veletrh v České republice
Více informací zde