T Machinery

Jmenuje se Kombajn MB 900 cm a je to opravdový obr. Gigantický razicí kombajn si v ratíškovické firmě T Machinery a.s. objednala ruská společnost Uralkali. Jeho konstrukce trvala rok a půl a jak doufá vedení firmy, ročně budou dodávat pro ruského klienta čtyři až pět těchto obrů, což by v ekonomickém výsledku firmy hrálo zásadní roli. Firma by tak zároveň nebyla závislá výhradně na uhelném a návazném ocelářském průmyslu.O tomto stroji nám nejvíce pověděl hlavní konstruktér Vlastimil Kořínek. Ten jeho stavbou strávil 18 měsíců v čele týmu desíti konstruktérů. „Tento stroj můžeme považovat za klasický razicí kombajn, který je ale předurčen pro přímou těžbu, tedy nejen pro ražbu chodeb. Dobývací metodou je takzvané chodbicování. Touto metodou se dají vytvářet velké podzemní prostory, které mají velice abstraktní vzhled, protože draselná sůl je velmi barevná,“ říká Kořínek. Váha kombajnu je 110 tun a je to největší stroj tohoto druhu vyrobený v České republice. Větší stroje se sice i u nás najdou, nepoužívají se ale v podzemí, nýbrž při povrchové těžbě.

Technický unikát s hydraulickými housenicovými pásy
Kombajn má mnoho technických zajímavostí, tou možná vůbec největší je jeho hydraulický pojezd s housenicovými pásy. Tento způsob pojezdu představoval i pro konstruktéry velký oříšek. „Museli jsme se vypořádat s touto úplně novou koncepcí pojezdu kombajnu, protože doposud se všechny pojezdy kombajnu realizovaly pomocí elektromotoru,“ vysvětluje Kořínek. Vše se ale podařilo a vznikl tak velmi unikátní stroj. Například na něm byl použit nový systém sbíjení se dvěma otáčejícími se rameny, osazenými rotačními sbíjecími orgány s noži. Tato konstrukce také pochází přímo z projekční kanceláře T Machinery a.s. Další přídatné válce, horní a dolní, zajišťují řezání počvy a stropu. Rozpojenou sůl odtěžuje hřeblový dopravník s výložníkem, ze kterého se sůl nasypává do kolových přepravníků „shuttle car“ nebo na pásový dopravník.


T Machinery


Stroj funguje v nepřetržitém provozu
Stroj je osazen zařízením pro vrtání a následné svorníkování stropu. S tímto zařízením je možné zajišťovat volný strop v průběhu těžby a není nutné pro tuto operaci zastavovat. „Stroj je určen pro nepřetržitou těžbu, která tak zvyšuje celkovou ekonomiku provozu. Stroj při posunu 0,3 m za minutu bude dosahovat těžebního výkonu 8 tun rozpojené draselné soli za minutu,“ uvádí Kořínek.

Stroj je vybaven sacím ventilátorem s filtrací a kontinuálním měřením obsahu plynu CH4 v atmosféře. Tento výbušný plyn bývá obsažen v soli, a proto je potřeba jej neustále měřit. Pro obsluhu zařízení je potřeba dvou osob, jednoho strojníka a jednoho pomocníka pro svorníkování. 

Do Ruska poputuje po částech
Stroj je v podstatě prototyp, takže je nyní nutné jej podrobit všem potřebným zkouškám přímo v provozu. Ty se budou konat až v Rusku, kam stroj poputuje. Napřed jej ale bude potřeba rozebrat. „Celý kombajn váží dohromady 120 tun, ale my jsme ho kompletovali po částech, z nichž každá váží maximálně osm tun. Při expedici se používá kamionová doprava, je to kolona asi deseti kamionů,“ dodává Šmehil, odborný referent obchodního oddělení.

V Rusku už stroj netrpělivě vyhlížejí. Uralkali je společnost, která těží draselnou sůl a řadí se mezi jednu z největších na světě v tomto oboru. Ruská společnost pro těžbu používá především stroje starší konstrukce URAL-20 a URAL-25.


T Machinery


Univerzální použití pro světový trh
Stroj má velký potenciál a mohl by se uplatnit i na jiných trzích než jen v Rusku. „Kombajn lze využívat i pro těžbu jiných nerostných surovin, nejen soli. Může se použít například pro dobývání potaše, sádrovce nebo fluoritu,“ dodává Šmehil.  Právě těžba draselných solí je dnes stále na vzestupu, její varianty se používají jako hnojivo a vstupní surovina do chemického průmyslu. Sůl se těží v Německu, Bělorusku, Polsku, ale také v Itálii nebo v Rakousku. Velké objemy těžeb dosahují společnosti K+S KALI GmbH nejen v Německu, ale i v Kanadě, kde se nachází velký počet dolů na tento nerost. Mezi přední těžaře v Kanadě patří společnost Nutrien, která v Saskatchewanu provozuje okolo deseti dolů. Vše jako těžba hlubinným způsobem.

Australská nadnárodní korporace BHP Billiton staví nový důl na draselnou sůl v hodnotě 12 miliard amerických dolarů. Tyto všechny ukazatele tak dávají společnosti T Machinery a.s. vizi úspěchu i mimo Rusko. Navíc stroj lze využít pro těžbu uhlí metodou Room&Pillar, což je bezpoklesová metoda, která zaručuje, že povrch není dotčen těžební činností.

Světová špička v oboru
Firma T Machinery a.s. je předním výrobcem důlní techniky pro hlubinné doly. Hlavním zaměřením společnosti jsou stroje pro takzvané stěnové dobývání uhlí. Vyrábí komplexy pro těžbu uhlí a dalších, především sedimentárních nerostů. Ve výrobě dobývacích kombajnů a mechanizovaných výztuží s hřeblovými dopravníky patří mezi špičku ve světě. Společnost významně investuje do vývoje nových zařízení, jako například nejmodernějšího a nejvýkonnějšího kombajnu portálového typu pro těžbu velmi nízkých slojí o mocnosti pouhých 80 cm. T Machinery dodává své stroje především do Ruské federace, na Ukrajinu, ale má také zákazníky ve Vietnamu, Sachalinu a Kazachstánu.
Připravil Tomáš Chalupa, Reportáže z průmysluReklamní blok

image


Více informací zde

image


Více informací zde