valeo
Společnost VALEO je dodavatelem pro automobilový průmysl a je partnerem pro všechny výrobce automobilů po celém světě. Jako technologická společnost navrhuje VALEO inovativní produkty a systémy, které přispívají ke snižování emisí CO2, ke zlepšení výkonu vozidel a také k vývoji intuitivního řízení. VALEO má v České republice čtyři výrobní závody, kde vyrábí produkty zabezpečující teplotní komfort v kabině vozu. S vedoucím externí komunikace VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s. Gáborem Ifflandem jsme hovořili i o posledních trendech v oblasti autonomních aut.

 
Je nějaký nový trend v oblasti klimatizací pro automobily?
Dnes jsou klimatizační jednotkou vybaveny téměř všechny automobily. Proto výroba těchto produktů musí být velmi variabilní, především z hlediska konstrukčních parametrů. Základní rozdělení může být podle ovládání, tedy zda se jedná o automatické, nebo manuální klimatizace. Dále, zda jde o jednozónovou, dvouzónovou, nebo dokonce třízónovou variantu. Samostatnou kapitolu představují klimatizace pro elektromobily, protože úprava teploty vzduchu uvnitř vozu je energeticky poměrně náročná. Tomu je potřeba přizpůsobit konstrukci i výkon klimatizační jednotky. Proto se začínají využívat tepelná čerpadla, tedy reverzní klimatizační okruh. Dalším novým trendem je takzvaný personalizovaný interiér. Jde o detekci rozmístění posádky v automobilu a tomu odpovídající klimatizační podmínky ve voze. Do jisté míry s tím souvisí i interiérové osvětlení, respektive jeho modulace, která může navodit, sama o sobě, jistý teplotní komfort. Nedávno jsme uvedli na trh systém Aquairius, který rozptyluje do kabiny vodní mlhu, čímž se snižují energetické nároky na chlazení.
 
Společnost VALEO AUTOKLIMATIZACE má v České republice výrobní závody v Rakovníku, v Žebráku a Humpolci. Platí, že ve firmě pracuje celkem asi tři tisíce lidí?
V současné době máme více než čtyři tisíce zaměstnanců. Kromě zmíněných závodů máme také Výzkumné a vývojové centrum v Praze, v němž pracuje kolem 700 osob. Do skupiny VALEO také patří od prosince 2017 bývalá firma FTE Automotive, která vyrábí spojkovou a brzdovou hydrauliku. Tato společnost má výrobní závod v Podbořanech v severozápadních Čechách a je v něm zaměstnáno okolo 500 pracovníků.
 

valeo


Do výrobního portfolia VALEO AUTOKLIMATIZACE patří kromě klimatizací také inovativní produkty a systémy, které přispívají ke snižování emisí CO2, ke zlepšení výkonu vozidel a také k vývoji intuitivního řízení. Tedy převážně elektronika. Není tedy hydraulika pro VALEO něco zcela nového?
Jednou ze čtyř divizí skupiny VALEO jsou systémy pro hnací ústrojí. Tedy spojky, automatické převodovky, elektromotory, hybridní pohony, startéry, alternátory a podobně. Někdejší  FTE Automotive vyrábí hydrauliku pro ovládání spojky a poměrně složité hydraulické zařízení, které umožňuje střídat elektrický a klasický pohon u hybridních vozidel. Nicméně s výrobou klimatizací ve třech českých závodech produkce v Podbořanech nijak nesouvisí.
 
Co se přesně vyrábí v Rakovníku, v Žebráku a Humpolci?
V Rakovníku jsou to klimatizační jednotky, do nichž patří mnoho součástí jako filtry, klapky, výparníky, krokové motory a podobně. Do výrobního portfolia patří rovněž kontrolní panely interiéru vozidel a senzory pro autonomní parkování.
V Humpolci se vyrábějí pouze kompresory pro klimatizace a v Žebráku se produkují výparníky a nově, od léta 2017, se zde vyrábějí chladiče recirkulace výfukových plynů (EGR), které umožňují recirkulaci spalin.
 
Pražské Výzkumné a vývojové centrum VALEO se kromě jiného aktuálně věnuje vývoji senzorů, softwaru a systémů pro autonomní auta. Jedná se o vývoj zařízení, která umožňují provoz automobilu bez řidiče nebo jeho aktivní účasti?
Centrum v Praze zajišťuje samozřejmě vývoj klimatizačních jednotek a kontrolních panelů ve spojení s rakovnickým závodem. Nejvíc našich vývojových inženýrů ale pracuje v oddělení elektroniky pro autonomní auta. Tento pojem je ovšem dosti široký. Vozidlo bez řidiče představuje úroveň 5. Abychom se na tuto úroveň dostali, je třeba splnit řadu dílčích kroků a na těch právě pracuje pražské centrum. Autonomní auto totiž potřebuje kromě navigace a konektivity primárně orientaci v prostoru pomocí různých senzorů, jako jsou radary, kamery, laserové a ultrazvukové snímače a podobně. V Praze probíhá kompletní vývojový proces všech typů senzorů. Oddělení mechanické konstrukce se zabývá mechanickou stránkou těchto čidel, oddělení hardwaru pak řešením plošných spojů. Autonomní řešení totiž vyžaduje k agregaci a zpracování dat v reálném čase výkonný hardware. Asi třetina inženýrů se pak věnuje vývoji softwaru ovládání vozu. V současné době má centrum k dispozici zhruba 50 testovacích automobilů, v nichž se tato zařízení zkouší. Na polygonu ve Strašnicích při nízkých rychlostech a v Milovicích při vyšších. Některé testy se pak dělají v běžném provozu.
 

valeo


Jakou roli hraje Výzkumné a vývojové centrum v Praze v inovativním procesu skupiny VALEO?
V dané oblasti je Praha jedno ze čtyř klíčových výzkumných a vývojových center VALEO. Jednak s ohledem na počet inženýrů a pak pro rozsah infrastruktury. Další podobná pracoviště jsou pouze u Stuttgartu, u Paříže a v Káhiře, které je ale zaměřeno na software.
 
V oblasti vývoje autonomních aut se VALEO věnuje pouze řešení bez elektronické kooperace s vozovkou, ve které by bylo zabudováno zařízení, které podporuje řízení vozu?
VALEO se primárně zabývá senzory, softwarem a telematikou, což je propojení daného vozidla s dalšími účastníky silničního provozu. Cílem VALEO není postavit vlastní autonomní auto. Pokud jich několik existuje, pak jsou určeny pro testy a případně propagaci. VALEO se tomuto vývoji a výzkumu věnuje proto, aby mohla dodávat světovým automobilkám naprosto spolehlivé a pokud možno dokonalé systémy prostorové orientace pro autonomní auta.


 
Připravil Ivan Jemelka, Reportáže z průmyslu
 

Reklamní blok

image


Více informací zde

image


Více informací zde