CD CargoSpolečnost ČD Cargo, a.s., si od svého vzniku před 10 lety drží postavení největšího nákladního železničního dopravce v České republice. Prosadit se na tuzemském trhu je v silné konkurenci dopravců stále obtížnější. „Velký potenciál proto vidíme na zahraničních trzích,“ říká ředitel odboru podpory prodeje Michal Roh.
 
V prosinci 2017 jste oslavili 10. výročí vzniku společnosti ČD Cargo. Které události z uplynulých deseti let považujete za nejdůležitější?
Těch událostí je celá řada a vypíchnout jen některé z nich je velmi těžké. Už samotné rozhodnutí o vyčlenění nákladní dopravy do samostatné společnosti bylo významným krokem. Kromě posílení konkurenceschopnosti na trhu tím bylo odstraněno i křížové financování osobní dopravy. Další důležitou událostí bylo úspěšné překonání globální ekonomické krize po roce 2008, která pochopitelně citelně zasáhla i železniční nákladní dopravu. Za zmínku bezpochyby stojí i zahájení expanze v Polsku prostřednictvím dceřiné společnosti CD Cargo Poland (dříve Koleje Czeskie) v březnu 2015. Neméně důležité bylo rozhodnutí o nákupu interoperabilních lokomotiv, které obohatily v roce 2016 náš lokomotivní park.
 
Jaká je vaše současná pozice na tuzemském dopravním trhu? Jste s tímto postavením spokojeni?
ČD Cargo je stále největším českým nákladním železničním dopravcem a zajišťuje zhruba 2/3 výkonů české nákladní železnice. Je třeba si uvědomit, že tuzemský trh je již delší dobu plně liberalizován a působí na něm několik desítek dalších dopravců. A řada z nich je kapitálově propojena se silnými zahraničními dopravními a obchodními skupinami, což znamená, že konkurence je tu obrovská. Proto považuji udržení našeho tržního podílu za úspěch. Jeho stabilizace, resp. mírné navýšení je i jedním z našich cílů. Česká republika je pro velkou část přeprav tranzitní zemí a zdroje a cíle přeprav leží mimo její území – velký potenciál tak vidíme na zahraničních trzích.

Ještě bych chtěl zdůraznit, že ČD Cargo je jediným dopravcem, který stále nabízí skutečně plošnou obsluhu celého území České republiky, a to jak ucelenými vlaky, tak systémem jednotlivých vozových zásilek. To nám stále poskytuje významnou konkurenční výhodu před ostatními dopravci.
 

CD Cargo


Kterou komoditu v současnosti nejčastěji přepravujete? Jsou to stále pevná paliva?
Ano, největší podíl stále zaujímají pevná paliva – hnědé a černé uhlí. Zajišťujeme jejich přepravu jak do největších elektráren, tak do tepláren i hutních podniků. Dalších přibližně 20 % představují přepravy pro hutnický a strojírenský průmysl. Jde o přepravy železné rudy, šrotu, hutních polotovarů a výrobků. Pozitivně hodnotím nárůst kombinované dopravy reprezentovaný zejména přepravami silničních návěsů. Na 6–7 párů/týden narostl počet spojů Brno–Rostock určených pro přepravy návěsů LKW Walter. Jejich část využívá z Brna produktový vlak Dracula do Curtici. Na konci července byl zahájen provoz další linky s návěsy RailRunner v trase Bratislava–Braunschweig.

Vynechat však nesmíme ani další komodity. Velký kus práce jsme v loňském roce odvedli při přepravách kalamitního dřeva z Jeseníků a Beskyd. Podílíme se na kampaňových přepravách řepy. Spolehlivě a k plné spokojenosti zákazníků jsme v roce 2017 přepravili mnoho poštovních a vojenských zásilek.
 
Zmínil jste potenciál zahraničních trhů. Vaše dceřiná společnost CD Cargo Poland v loňském roce zajistila přepravu více jak tří mil. tun zboží, získali jste licenci k provozu na rakouské železniční síti, zavedli jste pravidelnou linku do Maďarska. Co dalšího plánujete?
S ohledem na konkurenci na dopravním trhu bych nechtěl naše záměry příliš konkretizovat. V našich zahraničních aktivitách však rozhodně chceme pokračovat. Připravujeme další nové produktové vlaky, které rychlostí spojení i cenou představují zajímavou alternativu k silniční dopravě. Příkladem může být stoupající zájem o vlak Dracula spojující Brno s rumunským Curtici. Budeme pokračovat v rozvoji polských aktivit, kde se nám v loňském roce podařilo uspět i v ryze vnitropolských přepravách a také v kombinované dopravě.

Už nyní se s našimi lokomotivami Vectron můžete setkat na rakouských tratích a mohu potvrdit, že rakouskou licenci chceme do budoucna více využívat. Stranou nezůstávají ani další rozvojové záměry na Slovensku a v zemích za ním ležících. Zde velmi aktivně působí naše dceřiná společnost CD Cargo Slovakia.
 

CD CargoExpanze na zahraniční trhy je jedním z vašich hlavních strategických cílů. Chystáte se vstoupit i na mimoevropské dopravní trhy, např. čínské?
Jako aktivní dopravci ne. Rozhodně však chceme využít potenciál, který čínský trh a nová hedvábná stezka představují. Aktivně se podílíme na železničních transkontinentálních přepravách mezi Čínou a střední a západní Evropou. Proto je pro nás tak důležitý podpis dohody o projektu One Belt – One Road (dohoda podepsána 37 státy). Dohoda byla podepsána v květnu a první efekt jsem očekával v závěru loňského roku. Bylo to však mnohem rychlejší – už v červnu a červenci přijely do Evropy nové vlaky, například spoj z Yiwu do Prahy nebo zkušební vlak z Chengdu do Prahy. V obou případech byla dopravcem vlaků po českém území ČD Cargo. Dalším konkrétním příkladem může být kontejnerová přeprava počítačových komponentů z Číny do Pardubic. Zákazníkem je pozitivně hodnocena i podzimní přeprava tří testovacích vlaků se zbožím firmy Volvo z belgického Gentu do Číny.

Dále velký potenciál spatřujeme i v přepravách z a do Ruska a dalších postsovětských zemí (například již řadu let zajišťujeme přepravy fosforu z Kazachstánu do Břeclavi) a nejnověji se jako velmi zajímavá destinace jeví Írán, kam existuje přímé, normálně rozchodné železniční spojení přes Turecko.
 
Nedávno jste převzali poslední dvě interoperabilní lokomotivy Vectron. Plánujete další rozšíření vašeho parku kolejových vozidel?
Ano. Existuje záměr postupně pořídit až několik desítek dalších interoperabilních lokomotiv, a to částečně i v motorové trakci pro výkony na neelektrizovaných tratích (probíhá výběrové řízení). Bez nových, moderních lokomotiv nemůžeme uvažovat o významnější expanzi do zahraničí. Od konce loňského roku realizujeme nové přepravy odsiřovacích vápenců z Berouna do elektráren v Německu. Bez našich Vectronů bychom je nemohli získat. Nyní jede jedna lokomotiva v celé trase, dokonce i po německých tratích s českým strojvedoucím. 

Počítáme samozřejmě i s modernizací stávajících hnacích vozidel. Je třeba si uvědomit, že každá lokomotiva má fyzickou i ekonomickou životnost mnohem delší, než jsou současné cykly vývoje komunikačních a zabezpečovacích technologií, a tak je nutno i starší vozidla přizpůsobovat nejnovějším trendům. Velkou výzvou je například zavádění a instalace evropského zabezpečovacího systému ERTMS/ETCS.
 

CD CargoA co se týká nákupu nákladních vozů, chystáte v tomhle směru další investice?
Samozřejmě. V dnešní době, kdy registrujeme zvýšenou poptávku po přepravách po železnici, platí: „Kdo má vozy, ten to veze.“ Proto rozvíjíme například technologii Innofreight, která umožňuje – zjednodušeně řečeno – oddělit ložný prostor od pojezdu. Pořizujeme univerzální plošinové vozy, na které je možno jednoduše instalovat nástavby pro přepravy různého druhu zboží podle aktuální poptávky. Kromě toho je možné pomocí výměnných nástaveb tohoto typu částečně realizovat tzv. poslední míli pomocí silniční dopravy a obsloužit tak i zákazníky bez přímého silničního napojení. To nám umožňuje proniknout i do pro železnici zcela nových odvětví jako je přeprava odpadů.

Zároveň jsme teď na jaře vypsali dvě velké zakázky na rozšíření vozového parku. V soutěži poptáváme 500 zánovních vozů řad Ea.. a 200 nových vozů řady Eas. Nasadit je plánujeme na přepravy uhlí a dřeva. 
Připravila Lucie Jordanová

Reklamní blok

image


Více informací zde

image


Více informací zde