CCISpolečnost CCI Czech Republic s.r.o. vyrábí zakázkové tlakové ventily určené do vysoce zátěžových provozů. Tyto ventily dodává do aplikací a provozů pro ropný průmysl, petrochemii a energetiku. Použitá inovativní technická řešení napomáhají zvýšení energetické účinnosti a získávání čisté energie. CCI Czech Republic je součástí globální inženýrské skupiny IMI plc, která se specializuje na přesné řízení a pohyb kapalin v kritických aplikacích. S managementem firmy jsme hovořili o významných událostech ve firmě v posledních dvou letech.

Jaké byly nejvýznamnější zakázky společnosti CCI Czech Republic s.r.o. v posledních dvou letech?
„V uplynulých dvou letech společnost pokračovala v expanzi na poli získávání externích zakázek v sektoru Power s cílem zachování pozice hlavní výrobní lokace pro sesterské společnosti v regionu EMEA a APAC. Mezi nejvýznamnější externí zakázky patří projekty pro společnost Siemens (Egypt, Jebel Ali, Bolivia a Lordstown) v celkové hodnotě 350 mil. korun. V rámci intercompany zakázek je z hlediska objemu nutné zmínit především projekty pro partnerské závody v Rakousku, Švédsku, Číně a Indii – RasGas, Sergipe, Alba, Tobolsk, Qatargas, Baolihua Lufeng, Suratgarh nebo Long Phu, jejichž celková hodnota atakovala 400 mil. korun.“ Petr Krátký, Finance Director

Zavedla společnost CCI Czech Republic s.r.o nějaké nové metody nebo technické novinky v testování vyrobených ventilů v poslední době?
„Naše společnost během posledních let vybudovala laboratoř pro speciální testy, která je svými technickými parametry a vybavením špičkou v našem odvětví. Ventily, zejména pro odvětví ropy a zemního plynu, jsou zde testovány na návrhové parametry, které, co se týká testovacího tlaku, se blíží hodnotě 1 500 bar. K dosažení požadované teploty, ať už plusové či minusové, se používá buď odporový ohřev, či chlazení kapalným dusíkem. Pro testovací účely jsou používány jako tlakovací medium plyny, zejména helium a dusík. Ventil je pak v těchto podmínkách zkoušen na těsnost a regulační schopnosti. Pro zvýšení bezpečnosti pracovníků jsme zavedli provádění měření a detekci pomocí robotického ramene. Věnujeme se nyní ve velké míře vývoji nových produktů a s tím souvisejícím prototypovým testům, nicméně provádíme samozřejmě i testy produkční. V nedávné době jsme taktéž vybudovali stanici na měření CV, respektive KV hodnoty ventilů, kde jsme schopni stlačeným vzduchem testovat hmotnostní průtok daných ventilů.“ Jiří Lefner, Technical & Quality Director; Ivo Veverka, Design Engineering Manager

Je výroba ventilů z hlediska materiálů a technologií spíše konzervativní a tradiční, tedy novinky se zavádějí pomalu a dlouho, nebo naopak a proč?
„Neustále narůstající požadavky na efektivitu a snižování dopadu na životní prostředí při výrobě energií, těžbě ropy a plynu se promítají do technologií a materiálu použitých při výrobě ventilů dodávaných naší společností. Materiály a povrchové úpravy musí zajistit funkčnost a bezpečnost při plném zatížení a také minimalizovat náklady spojené s údržbou a neplánovanými výpadky provozu v nejnáročnějších podmínkách. Tam, kde se donedávna používala uhlíková ocel, je nyní nutné použít niklové a kobaltové slitiny. Nemění se pouze samotný materiál, ale také technologie při výrobě jednotlivých dílů. Globální trendy v použití například 3D tisku se již začínají stávat konkurenceschopnou alternativou při výrobě ocelových slitin. Hlavní překážkou pro rychlejší zavedení nových technologií zůstávají mezinárodní výrobní normy, které jsou věrné konvenčním technologiím.“ Jan Beran, Operations Manager

Na jakých vývojových projektech nyní CCI Czech Republic pracuje?
„S ohledem na technologický transfer ze švýcarské pobočky a rozšíření kompetencí brněnského závodu, kdy jsme se stali technologickým centrem, pracujeme na množství zakázek pro uhelné super-kritické elektrárny v Číně, Indii, Koreji a Japonsku. Dále pak pokrýváme evropský trh z pohledu takzvaných „upgrade projektů“. Za poslední roky jsme si taktéž vydobyli místo jako klíčový zákazník pro firmu Siemens, kde dodáváme technologii pro paro-plynové elektrárny po celém světě. Současně pracujeme na rozvoji dvou nových produktů, a to „boiler extraction“ ventil pro napájení boilerů a vysokotlaký vstřikovací ventil pro naše chladiče nebo redukční stanice.“ Jiří Lefner, Technical & Quality Director; Ivo Veverka, Design Engineering Manager

Který proces nebo místo je při provozu plynových a ropných ventilů nejkritičtější?
„Naše společnost se soustředí na projekci a výrobu ventilů pro ty nejkritičtější aplikace z hlediska prostředí, ve kterém jsou instalována, či média, se kterými pracují. V případě ventilů dodávaných pro těžbu ropy je největší důraz kladen na odolnost vůči extrémně vysokým tlakům a erozi materiálu kvůli pronikajícím nečistotám a úlomkům hornin, které se do ropy při těžbě dostávají. Při těžbě a zpracování zemního plynu LNG je větší důraz kladen na rezistenci vůči velmi nízkým teplotám, které se mohou pohybovat až kolem -196 °C. U obou aplikací naše ventily musí zajišťovat extrémní tlakový spád. Tento požadavek je klíčový při návrhu vnitřních dílů použitých v jednotlivých ventilech.“ Jiří Lefner, Technical & Quality Director; Ivo Veverka, Design Engineering Manager

Kdo jsou dodavatelé materiálů CCI Czech Republic pro výrobu?
„Každý dodavatel, který chce participovat na výrobcích naší společnosti, musí projít náročným kvalifikačním procesem, během kterého musí prokázat vysokou míru dosažené kvality, spolehlivosti a schopnosti reagovat flexibilně na požadované termíny dodání. V případě, kdy tato kritéria bez výjimek splní, pak získávají spolehlivého partnera v podobě naší společnosti, která se vždy chová ke svým dodavatelům férově a v souladu s interním kodexem chování zavedeným mateřskou společností s dlouholetou tradicí IMI plc.“ Alexandr Florinskij, Supply Chain Director

Jaký byl školicí program v CCI akademie v uplynulém roce?
„Tento rok jsme zorganizovali program, který pro nás připravila společnost Image Lab a který jsme nazvali MINIUNI. Školení byla zaměřená především na oblast projektového managementu a jeho metody si následně účastníci vyzkoušeli na projektech, které prakticky implementovali v naší společnosti. Součástí programu byla řada modelových situací, kdy si účastníci vyzkoušeli různé náročné situace, které vedoucí ve své práci zažívají. Zaměřili jsme se i na self-management a prezentační dovednosti, inspirované metodami, které používal Steve Jobs. Od kolegů, kteří MINIUNI absolvovali, máme velmi pozitivní zpětnou vazbu. Ocenili především práci kvalitního lektora, inspirace v oblasti komunikačních a prezentačních dovedností a doporučení, jak lépe a efektivněji řídit projekty.“ Ludvík Ducháček, HR Manager

Jaké jsou plány CCI Czech Republic na nejbližší dva roky z hlediska investic a tržeb?
„V dubnu 2017 byl zahájen přesun výroby z výrobního závodu v Säffle do Brna, kde jsme převzali veškeré výrobní aktivity včetně vybraných strojů a zařízení. Během roku 2017 proběhl také transfer know-how ze švýcarské pobočky v Balterswill s cílem zefektivnit a zrychlit design engineering proces Sulzer ventilů s následnou výrobou přímo v Brně. To vše by mělo přispět k navýšení tržeb o 25 % v následujících dvou letech ruku v ruce s investicemi do výrobního zařízení a úpravou layoutu v hodnotě 40 mil. korun.“ Petr Krátký, Finance Director


Připravil Ivan Jemelka

Reklamní blok

image


Více informací zde

image


Více informací zde